Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FREDA-utbildning 2015-10-28 Lena Jakobsson tel. nr. 0243-74681

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FREDA-utbildning 2015-10-28 Lena Jakobsson tel. nr. 0243-74681"— Presentationens avskrift:

1 FREDA-utbildning 2015-10-28 Lena Jakobsson tel. nr. 0243-74681 lena.jakobsson@borlange.se

2 Varför grundläggande kunskaper kring våld i nära relation?

3 Normaliseringsprocessen (Eva Lundgrens teoretiska modell) Från uppvaktning till kontroll och isolering Växling mellan våld och värme Ansvarsförskjutning och krympande självkänsla

4 Traumatiska bandet Rädsla Kärlek Medlidande Hat Skuld Hopp Beroende Viljan att förstå Barn Isolering

5 https://www.youtube.com/watch?v=nQNq5kag1-I

6 Uppbrottsprocessen Det fysiska uppbrottet Att bli fri känslomässigt Att se och definiera våldet och utsattheten i den tidigare relationen

7 Våldets konsekvenser Allvarligt hot mot individens säkerhet och hälsa Psykosomatiska besvär, ptsd Försämrad föräldraförmåga Isolering

8 Standardiserade bedömningsinstrument För att få mer professionella utredningar och bedömningar Blir ett komplement till de övriga bedömningsarbetet

9 Bakgrund Socialnämndens ansvar för stöd och hjälp till kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående samt barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna förtydligades 2007 i Socialtjänstlagen Regeringen gav då uppdrag till Socialstyrelsen att ta fram bedömningsmetoder för att bidra till mer enhetliga bedömningar av vilka insatser en våldsutsatt kvinna behöver

10 Utvecklingen av FREDA Kunskapsöversikt av vetenskapligt prövade internationella instrument 16 instrument om våld i nära relation Varav 8 var för att identifiera våldsutsatthet Varav 7 var för att beskriva våldets karaktär Varav 1 var för farlighetsbedömning

11 Utvecklingen av FREDA FREDA – kortfrågor och FREDA – beskrivning baseras på flera instrument FREDA – farlighetsbedömning baseras på ett instrument. Direkt översättning av Danger Assasment

12 Syfte med FREDA Stödja socialtjänsten att identifiera våldsutsatthet Stödja val av insatser Stödja utredningen av risk för fortsatt utsatthet

13 Instrumenten har utvecklats som en logisk följd men behöver inte användas av samma professionella FREDA – kortfrågor syfte att utröna om våld i någon form förekommer FREDA – beskrivning syfte att klargöra omfattning och karaktär på det våld som en person är eller har varit utsatt för FREDA – farlighetsbedömning syfte att ge en indikation på risken för ökat eller dödligt våld

14 FREDA - kortfrågor Professionella inom olika delar av individ- och familjeomsorgen, äldreomsorgen, omsorgen av funktionsnedsatta samt inom hälso- och sjukvården. Viktigt att den professionella vet hur den ska hantera ett jakande svar. Erfarenheter av FREDA - kortfrågor - Ett bra stöd för att fråga om våld

15 FREDA - beskrivning Används när våldsutsatthet är identifierad Professionella inom verksamheter som jobbar med utredning eller insatser för personer som blivit utsatt för våld. Intervjuform eller fyllas i av klienten själv.

16 Erfarenheter av FREDA – beskrivning Utredningsarbetet, bra instrument för att få en bild över hur våldet ser ut Stödsamtal, fungerar som en motvikt till normaliseringsprocessen Används helst inte vid första mötet Avsätt mycket tid, eller dela upp till flera möten

17 FREDA - farlighetsbedömning Används när våldsutsatthet är identifierad och risken för fortsatt eller eskalerande våld är oklar Professionella inom verksamheter som jobbar med utredning eller insatser för personer som blivit utsatt för våld Ska ses som en del av utredningen och användas tillsammans med annan relevant information som underlag för bedömning av behov av stöd och för säkerhetsplanering för en våldsutsatt person

18 Erfarenheter av FREDA – farlighetsbedömning Ett bra stöd för att ge rätt insats/råd Ger ganska snabbt en hög siffra, viktigt att inte stirra sig blint på siffran

19 Långlunch 11.30 – 13.00 Läs sid 15-31 i manualen

20 Praktisk övning Dela in i grupper 2-4 personer per grupp Alternativ 1: Rollspel (om fler än två i gruppen blir övriga personer reflekterande team) Alternativ 2: Jobba med FREDA – farlighetsbedömning utifrån fallbeskrivning

21 Fallbeskrivning Vad är er samlade bedömning avseende hur farligt det är för Lotta och hennes barn utifrån FREDA- farlighetsbedömning samt övrig information i fallbeskrivningen? Vad behöver Lotta och barnen för hjälp/insats? Gå igenom FREDA beskrivning. Finns det frågor som är svårtolkade?

22 Rollspel Hur kändes det att ställa frågor om våld? Hur tror ni att det skulle kännas för en våldsutsatt att få dessa frågor? Vad fick ni för övriga tankar efter rollspelet? Vad uppmärksammade det reflekterande teamet?

23 Säkerhetsplanering Kom överens om hur kontakten mellan dig och kvinnan ska ske på säkraste sätt. Mail, sms, brev? Säkra platser i närområdet dit kvinnan kan gå om en konflikt uppstår där hon blir rädd för att sin partner kommer att ta till våld. Kan kvinnan berätta för någon i sin närhet (familjemedlem, granne eller vän) om sin situation. Påminn henne om att hon alltid kan ringa 112 och be om hjälp från polisen. Om hon inte vill tala med polisen kan be att få bli kopplad till socialjouren.

24 Lär sig viktiga telefonnummer utantill. Se till att ha lite pengar på sig så att hon vid behov kan fly och ta sig från bostaden om något akut händer. Om kvinnan har någon hon litar på kan hon komma överens med den personen om ett kodord. Det kan vara bra att ha om hon behöver ringa på hjälp men inte vill att sin partner ska förstå vad hon gör. Hur kan hon ta sig till en säker plats om hon behöver lämna hemmet. Viktiga papper samlade nära tillhands så att hon lätt kan ta med dem om hon behöver lämna hemmet. Informera om vad polisen kan hjälpa till med t.ex. kontaktförbud

25 Om kvinnan befinner sig i tillfälligt boende Vikten att ha med sig en person om kvinnan behöver återvända till bostaden Finns det någon i hennes nätverk hon litar på och som inte kontaktar mannen Inte svara i telefon om mannen ringer Byt gärna telefon nummer till ett hemligt nummer Undvika sociala medier, extra viktigt om det finns barn/ungdomar Gör själva flytten av bohag i flera steg

26 Skyddade personuppgifter Sekretess eller spärrmarkering Kvarskrivning Fingerade personuppgifter Namnbyte. Byte av alla sina namn görs via Patent och registeringsverket.


Ladda ner ppt "FREDA-utbildning 2015-10-28 Lena Jakobsson tel. nr. 0243-74681"

Liknande presentationer


Google-annonser