Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

23 september 2016 Espoo 3 oktober 2008. 23 september 2016 Kort presentation Tomas Mjörnheden Vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg Planeringsledare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "23 september 2016 Espoo 3 oktober 2008. 23 september 2016 Kort presentation Tomas Mjörnheden Vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg Planeringsledare."— Presentationens avskrift:

1 23 september 2016 Espoo 3 oktober 2008

2 23 september 2016 Kort presentation Tomas Mjörnheden Vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg Planeringsledare - Utvärderingar - Utveckling - Transnationellt arbete Och havskajak är fint

3 23 september 2016 Kvalitetsutveckling inom vuxenutbildning Lite om kvalitetsbegreppet och behov Exempel 1 - Kvalitetsutveckling av vägledning Exempel 2 - SAM projektet

4 23 september 2016 Vad är kvalitet? Det ligger i betraktarens öga BMW ägare framhåller ofta bilens kvalité, men av andra kan den anses som endast tråkig ”People palace” i Bukarest. Ceausescu´s drömbygge

5 23 september 2016 Vad är kvalitet? Från latinska ordet qualitas som betyder "av vad" eller "hurudant". …eller från engelskan quality = egenskap Quality should be aimed at the needs of the customer, present and future." (Dr Edwards Deming) …tillgodose kundens (sökandes) behov och förväntning (en tjänst) förmågan att tillfredställa, helst överträffa behov och förväntning Ex: - Förtroende och pålitlighet - Enkelhet och flexibilitet - Återställningsförmåga (hantera oväntade situationer, eller när ngt gått fel) - Personalens kompetens, attityd och beteende

6 23 september 2016 Varför kvalitetsutveckling av vägledning ? Globalisering Komplexare samhälle Förändringar kring yrken och arbetsmarknad Ökade förväntningar på studie- och yrkesvägledning (process) Ökade förväntningar på resultat Ökad krav av professionalisering Resurser som är begränsade (effektivitet)

7 23 september 2016 Fem skäl att arbeta med kvalitet 1.Reducera variationer (ex. tid och leverans) 2.Skapa och utveckla bra möten med sökande 3.Skaffa sig överblick ( över vad vi gör och varför) 4.Arbeta målinriktat (bra i en målstyrd organisation) 5.Ett öppet system för utveckling (professionellt förhållningssätt – forum, form och språk)

8 23 september 2016 Och i Göteborg…

9 23 september 2016 Kartläggning 2005/2006 Moment 2 Presentation Kartläggning Moment 3 Framtagning av modell för Kvalitetssäkring HT 06-HT 08 Moment 4 Utvärdering & kvalitetssäkring Implementering av modell, Nytt arbetssätt 2008- 2009 Moment 5 Bakgrund Moment 1 Kvalitetsutveckling av vägledningen på VUF i Gbg 5 steg Här befinner vi oss idag

10 23 september 2016 Hur ska vi tänka, planera handla? – Modell som stöd för kvalitetsutveckling Några grundläggande antagande för en modell: 1.Modellen ska på ett enkelt sätt organisera ett relevant innehåll 2.Innehållet ska kunna kopplas till vår organisations verksamhet 3.Modellen ska vara enkel att förstå och implementera

11 23 september 2016 Modell 1 8 arketyper – våra kunder

12 23 september 2016 Modell 2 ResurserAktiviteterPrestationer Effekt kort sikt och lång sikt Resultat Kvalitet Gör vi saker rättGör vi rätt saker Verksamhetslogik

13 23 september 2016 SAM - projektet Student Activity Monitoring - SAM Samverkan mellan vuxenutbildning i Stockholm, Malmö, Göteborg och Nationellt Centrum för Flexibelt Lärande Kvalitetssäkra studerande processen 3 delar 1.En aktiv studieplan – att studieplanera 2.Sammanhängande och kontinuerlig uppföljning 3.Sammanhållande teknik

14 23 september 2016 Ramar  Studerandeprocessen  De studerandes upplevda situation - kundfokus  Ingång | under studier | avbrott | effekt av studier  Resultat av studier till studerande, vuxenutbildning & samhället  SAM-systemet ska vara ”good enough” – Version 1.0 Studerande Vuxenutbildningen i … Stad Samhället … Stad Sverige FöreUnderEfter Avbrott

15 23 september 2016 Modell av SAM Studieplan med Webbstöd/Syv Studieplan med Webbstöd/personal Effektstudie Kursutv resultat genom webbenkät I studierPlanera studier Avbrott avbrottsenkät Staten Lpf 94 Lokala mål Effektiv org. Politiker Beställare/Rektor egenförsörjning Pers utv/ egen försörj Databas – Vuxenutbildningen Efter studier Webbenkät Betygsresultat

16 23 september 2016 Från substantiv till imperativ Mål/resultat Genomförande Resurser Imperativ Ta examen Verb Att studieplanera Substantiv En studieplan Effekt Metod Personal/ verktyg

17 23 september 2016 Från substantiv till imperativ Effekter av (vuxen)utbildning Kunskaper/färdighet Egen försörjning (sysselsättning) Demokrati Självkänsla Motivation (till fortsatt lärande) Mål/resultat Genomförande Resurser Imperativ Verb Substantiv Effekt Metod Personal/ pengar

18 23 september 2016 Till sist….. ”I keep six honest serving men. They taught me all I know; Their names are What and Why and When And How and Where and Who” RUDYARD KIPLING


Ladda ner ppt "23 september 2016 Espoo 3 oktober 2008. 23 september 2016 Kort presentation Tomas Mjörnheden Vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg Planeringsledare."

Liknande presentationer


Google-annonser