Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lagledarutbildning Sköndals IK SISU Idrottsutbildarna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lagledarutbildning Sköndals IK SISU Idrottsutbildarna."— Presentationens avskrift:

1 Lagledarutbildning Sköndals IK SISU Idrottsutbildarna

2 Idag! Olika motiv till idrott Självförtroende & Självkänsla Att skapa förtroende Möta för att leda Att vara föredöme Att skapa lag känsla Cirkelinformation

3 Olika motiv till idrott! Varför vill du att ditt barn ska idrotta? Varför tror du att ditt barn vill idrotta? De stora avhoppet från idrotten sker före 12-årsåldern. Anledningarna: 1.Det är för allvarligt 2.Missnöje med ledare 3.Tidsbrist p g a skola och andra idrottsintressen

4 Är det viktigt att ditt barn är/blir duktig i sin idrott? Pappor tycker att det är viktigare än mammor. 23 % av föräldrarna som tycker det, tror att det ger bättre självförtroende/ självkänsla. I en undersökning har det påvisats att idrottande barn har samma självkänsla som icke idrottande barn.

5 Självförtroende & Självkänsla

6 Att skapa förtroende! Kunskapsnivå Språk Samma fysiska nivå Vara en god lyssnare Psykiskt och fysiskt närvarande

7 Möta för att kunna leda Det gäller att möte varje individ just där den är för att sedan kunna leda vidare. Att möta innebär at skapa och upprätthålla förtroende. Kan ni komma på ett eget exempel bra/dåligt ”möte”?

8 Att vara föredöme Barn gör som du gör, inte som du säger. Har ni några riktlinjer i föreningen som ni bör följa? Vad innebär det att vara föredöme? Hur kan ni hjälpa andra ledare och föräldrar att vara föredöme?

9 Att skapa laganda! Laganda är något vi skapar, inte något som bara blir. Laganda tar tid att bygga upp. Vad är det som höjer/sänker stämningen i laget? Vad för aktiviteter utanför fotbollen kan ni hitta för att stärka lagandan? Vad ska ni genomföra i år?

10 Feedback (återkoppling) Det är ledarens roll att ge feedback på det som barnen genomför. Förälderns roll är att lyfta fram det positiva som hänt. Att stärka upp det positiva minnet oavsett hur det har gått. Hur vill du agera som lagledare?

11 På lag nivå! Spelarna  Teoriträffar med sina tränare 3-8 st  Spelarråd  Ung ledarutbildning  Domarutbildning Ledarteamet  Ledarteamträffar, roller i teamet, säsongsplanering mm  Delta på tränarträffar  Externutbildning I ledarteamet kan t ex ingå tränare, lagledare, kassör Föräldrarna  Temakvällar/föräldramöten Att vara idrottsförälder. Klubbinfo Föräldraengagemang Lagledarträffar Kassörsträffar Laget


Ladda ner ppt "Lagledarutbildning Sköndals IK SISU Idrottsutbildarna."

Liknande presentationer


Google-annonser