Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PPU108 Mekanik, Statik 7,5 hp Niklas Friedler 1. 2 Mekanik indelning ●Statik ●Kraftgeometri ●Jämvikt ●Dynamik - rörelse förändring ●Kinematik ●Hur det.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PPU108 Mekanik, Statik 7,5 hp Niklas Friedler 1. 2 Mekanik indelning ●Statik ●Kraftgeometri ●Jämvikt ●Dynamik - rörelse förändring ●Kinematik ●Hur det."— Presentationens avskrift:

1 PPU108 Mekanik, Statik 7,5 hp Niklas Friedler 1

2 2 Mekanik indelning ●Statik ●Kraftgeometri ●Jämvikt ●Dynamik - rörelse förändring ●Kinematik ●Hur det rör sig, rörelsegeometri,väg, tid, hastighet och acceleration ●Kinetik ●Varför det rör sig

3 Mekanik - Introduktion ●Mekanik – Område inom fysiken ●Termodynamik, elektromagnetism, och kärnfysik också huvudområden inom fysiken ●Matematisk modell ●Approximation av verkligheten ●F=kx (fjäderkraft) ●Senare F= kx+cx 3 3

4 Mekanik - Introduktion ●Idealiseringar vid problemlösning ●En kropp kan ibland sakna utsträckning och vara en partikel som är massbelagd ●En tunn kropp är en massbelagd yta med tjockleken noll ●En smal kropp är en massbelagd kurva ●Om en kropps massa kan försummas jämfört med andra massor i problemet kan man säga att den är lätt ●En stel kropp kan inte deformeras på något sätt ●Om friktionen kan försummas vid kontakt mellan två kroppas sägs kontakten vara glatt ●En oelastisk tråd kan ej förlängas ●Referenssystem ●Inertialsystem ●Newtons lagar gäller 4

5 Newtons rörelselagar 1.Tröghetslagen 2.Accelerationslagen 3.Lagen om verkan och motverkan 1. Tröghetslagen Ett föremål ändrar inte sitt tillstånd om det inte påverkas av någon kraft. (Jämviktsläran i Statik) 2. Accelarationslagen Ett föremåls acceleration är direkt proportionellt mot den resulterande kraften. (R=m*a). Accelerationen sker i den riktning som kraften verkar. (Samband mellan krafter och rörelse i dynamik) 3. Lagen om verkan och motverkan Om ett föremål påverkar ett annat med en viss kraft, så påverkar det senare det förra med en lika stor men motverkad kraft. 5

6 Hur hänger det ihop? 6 Mekanik Fasta kroppars mekanik = Geomekanik STATIK Flytande kroppars mekanik=Hydromekanik (Hydraulik) Stela kroppars mekanik Deformerbara kroppars mekanik = Hållfasthetslära Gasformiga kroppars mekanik = A Aeromekanik (Pneumatik) DYNAMIK Kinetik Kinematik Kroppar i vila Kraftgeometri, Jämvikt Hur? Varför Kroppar i rörelse Rörelse utan orsak = Rörelse geometri ¨Samband mellan kraft och rörelse


Ladda ner ppt "PPU108 Mekanik, Statik 7,5 hp Niklas Friedler 1. 2 Mekanik indelning ●Statik ●Kraftgeometri ●Jämvikt ●Dynamik - rörelse förändring ●Kinematik ●Hur det."

Liknande presentationer


Google-annonser