Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ny webbplats för DO En överskådlig och tydlig webbplats som ger nytta för besökarna!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ny webbplats för DO En överskådlig och tydlig webbplats som ger nytta för besökarna!"— Presentationens avskrift:

1 Ny webbplats för DO En överskådlig och tydlig webbplats som ger nytta för besökarna!

2 Varför ny extern webbplats?  Bättre stöd till målgrupperna  Fokus på målgruppernas behov  Publicera innehåll som ger nytta  All övrig information = informationsöverflöd = målgrupperna får svårt att hitta innehåll de behöver Sida 2

3  Avvisningsfrekvens 22 maj-31 dec 2013: 53,20 % Sida 3

4 Målgrupper för do.se  De som har ett ansvar att främja lika rättigheter och möjligheter samt motverka diskriminering  De som företräder individer  De som upplever att de blivit diskriminerade  De som är intresserade av diskrimineringsfrågor Sida 4

5 Behovsanalys - underlag i strategiarbetet Sida 5

6 Sida 6 Informationstung och oöversiktlig Svårt att få en bild av DO och vad DO gör Ingen visuell prioritering av innehåll och funktionalitet Omodern och rörig för ny generation användare Upplevs avsändarfokuserad med mycket text Ingen anpassning för mobil eller surfplatta Så här upplevs do.se idag

7 Sida 7

8 Önskat läge – effektmål för do.se  Ökad nytta i arbetet för lika rättigheter och möjligheter  Ökad kunskap om diskriminering  Ökad kännedom om vad DO gör  Ökad motivation och inspiration för att vilja förändra Sida 8

9 Mäta nyttan Sida 9

10 Sida 10 Innehållsstrategi Effektkartläggning Åtgärder Struktur och navigation Design Wireframes Riktlinjer för skrivande Tillgängliga format Innehållsproduktion Backlog Nya do.se Webbstrategi Översättningar Utveckling Innehåll på sidnivå

11 1. Webbstrategi 2. Effektkarta och innehållsstrategi 3. Informationsstruktur 4. Innehållsproduktion, nya texter 5. Design och layout 6. Nytt publiceringssystem, CMS 7. Utveckling i EPiServer 8. Migrering och publicering 9. Lansering av nya do.se Projektstatus

12 Sida 12

13 Sida 13 Projektorganisation Styrgrupp Katarina R, ordf. Jenny Olausson Anna-Carin Gustafsson Åström Peter Tai Christensen Projektgrupp Caroline D., PL Åsa A., bitr. PL Marienette C. Beställare Agneta Broberg Projektägare Katarina Rydberg Interna Referensgrupp A Referensgrupp B Referensgrupp C Externa Referensgrupp I Referensgrupp II Referensgrupp III

14 Levande innehåll som ger nytta korrekt och uppdaterat för att ge nytta  Innehållsproduktion Kompetensen finns i hela organisationen. Skrivandeprocessen innebär att vi tydligt tar ställning och formulerar oss i viktiga frågor.  Förvaltningsorganisation Centraliserad publicering. Uppdaterad och korrekt information förutsätterett ägandeskap, ett innehållsansvar. Sida 14

15 Innehållsproduktion  Innehållsproduktion internt: 1 mars - 30 juni  Kommunikation och förankring av projektet januari-februari  Skrivarverkstad (utbildning)  ”Delprojektledare”  En handläggare från varje enhet (50%)  Kontinuerliga möten och stöd längs vägen  Språkkonsult redigerar samtliga texter (klarspråk och webbanpassning)  Granskade texter skickas till översättning: andra språk, lättläst och teckenspråk Sida 15


Ladda ner ppt "Ny webbplats för DO En överskådlig och tydlig webbplats som ger nytta för besökarna!"

Liknande presentationer


Google-annonser