Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsmaterial 2008-04-21 Vägverkets organisation 1 juli 2008 Generaldirektör Styrelse Huvudkontor Väg Internrevision Utvecklingsorganisation Färja VUC.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsmaterial 2008-04-21 Vägverkets organisation 1 juli 2008 Generaldirektör Styrelse Huvudkontor Väg Internrevision Utvecklingsorganisation Färja VUC."— Presentationens avskrift:

1 Arbetsmaterial 2008-04-21 Vägverkets organisation 1 juli 2008 Generaldirektör Styrelse Huvudkontor Väg Internrevision Utvecklingsorganisation Färja VUC Support Konsult Vägtrafikinspektionen Förarenheten Trafikregistret Samhälle Övergångsorganisation Tom Ramstedt Anders Borglund Birger Höök Per-Olof Wedin Susanne Lindh Ann-Marie Snäll Marie BorgbladLars Bergfalk Janeric Reyier Lena Erixon Ann-Therese Albertsson Anders Werner Jan Colliander Ingemar Skogö Väg Produktion

2 Arbetsmaterial 2008-04-21 Ledningsfunktioner:  HR – Wiveca Dahl  Ekonomi och finans – Peter Funck  Kommunikation – Christer Hårrskog  IT – Barbro Winstrand  Juridik – Bo Andersson  HK-samordning och stöd – Thomas Ericsson Huvudkontorets organisation Omvärldsbevakning Utveckling Målombud Marknadsfunktion Internationella frågor Framtid och omvärld Samhällsutveckling Trafikant Drift och underhåll Vägbyggnad Upphandling Strategisk styrning GD Ingemar Skogö Marianne Nyberg Torbjörn Suneson

3 Arbetsmaterial 2008-04-21 3 Presentation av verksamhetsområde Samhälle

4 Arbetsmaterial 2008-04-21 Verksamhetsområde Samhälle i korthet Samhälle är ett nationellt verksamhetsområde med ansvar för: planering, utredningar, drift & underhåll, sektor- och myndighetsfrågor. alla beställningar av investeringsverksamheten till verksamhetsområde Väg. Här tillsammans med Huvudkontoret, bestäms vad Vägverket ska göra.

5 Arbetsmaterial 2008-04-21 Stärka det kundnära utvecklings- och planeringsarbetet Utveckla gemensamma arbetssätt och lösningar som leder till ökad enhetlighet och effektivitet Få bättre genomslag i utbytet mellan det nationella och regionala arbetet Likrikta och förbättra Vägverkets dialog med samarbetspartner och kunder Samhälles uppgift är att

6 Arbetsmaterial 2008-04-21 Samhällsutveckling Lennart Kallander Trafikant Ann-Sofi Granberg Drift och Underhåll Jan Pettersson Nationella tjänster Magnus Trollius Verksamhets- Styrning Maria Lindkvist- Dädeby Drift & Underhåll Trafikant Samhälls- utveckling Regioner 7 st Verksamhets- styrning cSamhälle Lena Erixon Nätverk Verksamhetsområde Samhälle – organisation

7 Arbetsmaterial 2008-04-21 Samhällsutveckling Lennart Kallander Trafikant Ann-Sofi Granberg Drift och Underhåll Jan Pettersson Nationella tjänster Magnus Trollius Verksamhets- Styrning Maria Lindkvist- Dädeby Regioner 7 st cSamhälle Lena Erixon Vägtrafikledning Maria Nichani Drift & Underhåll Björn Eklund Informationsteknik Mats Petersson ITS Peter Wessel Väg & trafikdata Anna Gabrielsson Kundtjänst Anders Wester Transportdisp. Håkan Gunnarsson Trafiksäkerhet Jonas Lång Åsa Ersson bitr Miljöstrategi Per Lindroth Sektorspåverkan Petra Boström Trafikmiljö Åsa Anderzén Planering Pär Gustafsson Beställning Pågår Verksamhetsområde Samhälle – organisation nationellt Personal Victoria Sjöbom Information Maria Ottosson IT-strateg pågår Säkerhet pågår Verksamhetsutv. Helena Höök, Stefan Eglinger, Örjan Falegård Redovisningscontr. Katarina Holm Verksamhetscontr. Kerstin Björneby, Britta Forsberg, Pierre Glans, Keijo Holmberg, Magnus Axberg

8 Arbetsmaterial 2008-04-21 Samhällsutveckling Lennart Kallander Trafikant Ann-Sofi Granberg Drift och Underhåll Jan Pettersson Nationella tjänster Magnus Trollius Verksamhets- Styrning Maria Lindkvist- Dädeby Drift & Underhåll Trafikant Samhälls- utveckling Regioner 7 st cSamhälle Lena Erixon Verksamhetsområde Samhälle – organisation Regionalt Regionchefer : Lena Dahlgren, Region Norr Caroline Ottoson, Region Mitt Christer Agerback, Region Stockholm Tf Anders Kindmark, Region Mälardalen Rolf Johansson, Region Sydöst Håkan Wennerström, Region Väst Thomas Erlandsson, Region Skåne Verksamhets- styrning

9 Arbetsmaterial 2008-04-21 9 Presentation av verksamhetsområde Väg

10 Arbetsmaterial 2008-04-21 Väg är ett nationellt verksamhetsområde med ansvar för: Vägverkets investeringsverksamhet Upphandling och markförhandling Specialiststöd inom teknik och miljö Verksamhetsområde Väg i korthet Investeringsverksamheten drivs i projektform enligt beställning från verksamhetsområde Samhälle Upphandlare, markförhandlare och specialister inom teknik och miljö tillhandahåller stöd i projekten Upphandlingsfunktionen och specialisterna stödjer även andra verksamheter inom Vägverket

11 Arbetsmaterial 2008-04-21 Syftet med bildandet av Väg Förbättra effektiviteten i genomförandet av projektverksamheten Förbättra arbetet med kalkylsäkring Stärka upphandlingsarbetet Utveckla leverantörsmarknaden i samverkan med branschen Utveckla och implementera effektiva och nationellt enhetliga arbetssätt, metoder och verktyg Genomföra utvecklingsarbete enligt övergripande prioritering i Vägverket

12 Arbetsmaterial 2008-04-21 Projektportföljen i Väg Projektportföljen är Väg:s samlade projekt som beställts av verksamhetsområde Samhälle Ett projekt beskrivs i direktiv och specifikation och kan bestå av ett eller flera objekt Projekt kan avse: förstudie, vägutredning, arbetsplan, projektering, byggande (reinvestering och nyproduktion) samt annan verksamhet som av Samhälle bedöms som lämplig att driva i projektform i Väg Ca 2 500 st objekt per den 1 juli 2008 Omsättning ca 6-7 miljarder kr per år (exkl. megaprojekt)

13 Arbetsmaterial 2008-04-21 Vägs organisation

14 Arbetsmaterial 2008-04-21 Vägs organisation Vägbyggnad Upphandling och markförhandling Stora Projekt Verksamhetsstyrning Susanne Lindh – cVäg Väg Ekonomi Information Birgitta Holmström Personal Barbro Ewerts Verksamhets- utveckling IT Kvalitet Säkerhet Teknik och miljö

15 Arbetsmaterial 2008-04-21 Upphandling och markförhandling Ansvarsområden Upphandling Att genomföra Vägverkets upphandlingar Att bevaka och utveckla leverantörs-marknaden Att ta fram Vägverkets inköps- och upphandlingsstrategier Att tillhandahålla upphandlings- kompetens till Vägverket Ansvarsområden Markförhandling Att ansvara för erforderlig markåtkomst samt för den kommunikation som erfordras i anslutning till projektet Att upprätta och förvalta budget för markförhandling Att initiera lantmäteriförrättningar och företräda Vägverket i dessa

16 Arbetsmaterial 2008-04-21 Vägbyggnad Ansvarsområden Leverera samhällsekonomiska lösningar efter kundernas behov Driva projekt på ett effektivt och enhetligt sätt Säkerställa en bra dialog och goda samverkansformer internt och externt Utveckla Vägverkets projektledarroll

17 Arbetsmaterial 2008-04-21 Teknik och miljö Ansvarsområden Bidrar via avrop med specialistresurser till Vägverkets samtliga projekt och ansvarsområden Planerar och genomför verksamhetsnära utveckling inom verksamhetsområde Väg Utvecklar och förvaltar tekniska regelverk inom verksamhetsområde Väg (VVTK, AMA, VVTR mfl)


Ladda ner ppt "Arbetsmaterial 2008-04-21 Vägverkets organisation 1 juli 2008 Generaldirektör Styrelse Huvudkontor Väg Internrevision Utvecklingsorganisation Färja VUC."

Liknande presentationer


Google-annonser