Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Har Ålandsbanken rätt strategi för att lyckas på svenska bankmarknaden? Janne.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Har Ålandsbanken rätt strategi för att lyckas på svenska bankmarknaden? Janne."— Presentationens avskrift:

1 Har Ålandsbanken rätt strategi för att lyckas på svenska bankmarknaden? Janne

2 Inledning Bank är en lönsam bransch Ålandsbankens har etablerat sig på svenska marknaden – Håller strategin? – Vilka är konkurrenterna? Janne

3 Teori A-C

4 Fakta om Ålandsbanken Historia Värderingar Ålandsbankens strategi: – Premium varumärke – Private- och Premium Banking – Relationsbank, med personligt och anpassat erbjudande – Ska överträffa kundens förväntningar – ”Bästa” tjänsterna, särskilt för kapitalförvaltning – Bli en ledande relationsbank i Sveriges 3 största städer Robert

5 Erbjudandet Janne

6 Konkurrenterna C-J

7 Analys ÅB´s omvärldsfaktorer utifrån Porters femkraftsmodell Betyg från -5 till +5, negativt talar mot ÅB´s strategisatsning Bedömning av styrka samt betydelse

8 Branschens konkurrens C-J

9 Hot från Substitut Köparens benägenhet att välja andra produkter: Kundernas möjlighet att få en helhetslösning, som bankernas produktportfölj av fullservice-karaktär erbjuder, begränsar substituthotet väsentligt. +3 Köparens möjlighet att jämföra produkters prisvärdhet: Det relativt komplexa produktutbudet/paketeringen, där det är svårt att jämföra produktkvalitet, trygghet, service, avkastning och prisvärdhet, gör det svårt att jämföra med konkurrenter motsvarighet. Vissa delar av produktutbudet är dock relativt transparent som separerbara tjänster (t ex kort, huslån) +4 Snittbetyg: + 3,5 A-C

10 Hot från potentiella konkurrenter Kapitalkrav: Mycket hög kostnad och stort kapitalkrav för att etablera bankverksamhet är ett effektivt hinder mot nya aktörer. +4 Stordriftsfördelar: ÅB kan nyttja skalfördelar i stor utsträckning genom att använda befintlig infrastruktur och outnyttjad kapacitet i datorsystem (såväl program- som maskinvara) samt har mångårig erfarenhet och kompetens att bygga på. +5 Absolut kostnadsfördel: Branschens aktörer har mångårig bank-, produkt- och systemkompetens om bankverksamhet och därmed kostnadsfördelar framför nyetablerade aktörer. ÅB har å andra sidan motsvarande erfarenhet och system på liknande marknader. +1 Produktdifferentiering: Varumärke, förtroende och kundlojalitet är en av de viktigaste faktorerna för att lyckas inom bankbranschen. Marknadsföring är då en viktig, resurskrävande och dyr faktor. Vad gäller förtroendet, som i sin tur bygger på historia, värderingar och kultur så har Ålandsbanken i och för sig en ganska bra utgångspunkt utifrån sin verksamhet på Åland och i Finland, om de nu lyckas förmedla det till kunderna. -3 Kunders ovilja att byta bank: En stor kundbas är A och O i bankbranschen, och kunderna har stor benägenhet att stanna kvar hos sin gamla bank, oavsett om de är nöjda eller inte. Därmed blir det extra svårt för alla nya aktörer att etablera sig (oaktat om distributionskanalen finns eller inte). -5 Distributionskanaler: Kontorsnätet, trots Internets intåg, har visat sig vara av stor betydelse för bankens kunder. ÅB´s har en begränsad tillgång till distributionskanaler (framför allt kontor), och det är mycket dyrt att utöka detta. -4 Myndighets- och legala krav: För att driva bankverksamhet måste Bankoktroj beviljas, vilket är förknippat med mycket hårda krav. ÅB har de tillstånd som krävs för att bedriva bankverksamhet vilket gör att de kraven snarast kan ses som en fördel då de försvårar för potentiella konkurrenter att etablera verksamhet. +4 Vedergällning: Risken för ”vedergällning” från befintliga konkurrenter finns men bedöms vara liten då ÅB är för liten för att upplevas som ett hot av storbankerna. Storbankerna är förmodligen inte intresserade av att priskonkurrera med ÅB. Effektivitet hos inträdesbarriärer: Bankbranschen karaktäriseras som sagt av effektiva och höga inträdesbarriärer. Det kräver därmed namnkunniga och resursstarka aktörer för att etablera sig. Största hotet mot nyetablering verkar på kort sikt vara utländska aktörer som helt enkelt köper upp befintliga banker. På lång sikt ska man dock inte underskatta internet, mobila lösningar och aktörer verksamma inom andra branscher, kanske Google eller Facebook? +3 Snittbetyg: + 0,4 Janne

11 Förhandlingskraft hos kunder Robban Priskänslighet Andel av totalkostnad (framförallt lån och placeringar) av stor betydelse-2 Unika produkter (personligt engagemang) minskar priskänslighet+3 Förhandlingskraft Många små kunder försämrar deras förhandlingskraft+2 Komplexa produkter/prissättningsmodeller/dålig info+3 Hög tröskel administrativt för att byta bank+1 Ej möjligt för kunden till vertikal integration+2 Snittbetyg+1,5

12 Leverantörers förhandlingskraft Priskänslighet Andel av totalkostnad: Personalkostnaderna svarar för ca 60% av ÅB´s totala kostnader. -4 Produktdifferentiering: Det finns ett flertal leverantörer som kan leverera jämförbara tjänster med undantag av vissa IT-tjänster. +1 Ingående produkters kvalitetsnivå: I de fall leverantörernas produkt har stor inverkan på kvaliteten på ÅB´s tjänster minskar priskänsligheten hos ÅB. Exempel på sådana produkter är IT-drift och datasäkerhet. -3 Förhandlingskraft Koncentration av leverantörer: IT-drift och datasäkerhet, vilka är oerhört centrala i bankverksamhet, kan tillhandahållas av ett fåtal leverantörer, som därmed får stor förhandlingsstyrka. Bankbranschen är personalintensiv, men förutom för ett fåtal personalkategorier har personalen relativt dålig förhandlingskraft. -2 Information om leverantörer: ÅB har god information om sina leverantörer, inte minst i sitt helägda IT-bolag Crosskey. +3 Byteskostnad: Höga kostnader vid byte av ev IT-leverantör. -3 Förmåga till vertikal integration: IT-drift och datasäkerhet präglas av prisokänslighet i bankbranschen. Detta faktum innebär låg förhandlingskraft hos bankerna. Ålandsbanken har dock ett eget IT-bolag (liksom övriga banker) Crosskey som tillhandahåller IT-drift och datasäkerhet. +2 Snittbetyg: -0,9 A-C

13 Summmering av de 5 krafterna C-J

14 Slutsats Positiva faktorer Negativa faktorer Vår bedömning Alla


Ladda ner ppt "Har Ålandsbanken rätt strategi för att lyckas på svenska bankmarknaden? Janne."

Liknande presentationer


Google-annonser