Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna! Juridik och förvaltningspolitik i socialt arbete, 30 hp vt 2012 Marianne DahlénOlof Johannesson (kursföreståndare)(amanuens)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna! Juridik och förvaltningspolitik i socialt arbete, 30 hp vt 2012 Marianne DahlénOlof Johannesson (kursföreståndare)(amanuens)"— Presentationens avskrift:

1 Välkomna! Juridik och förvaltningspolitik i socialt arbete, 30 hp vt 2012 Marianne DahlénOlof Johannesson (kursföreståndare)(amanuens) marianne.dahlen@jur.uu.se olof.johanneson@jur.uu.se

2 Från fattigvård till rätt till bistånd Kommunens skyldighet & individens rättighet: lagstadgad & lagreglerad!

3 Vart är vi på väg nu?

4 Mål för terminen Att kunna, både muntligt och skriftligt: presentera statsvetenskapliga och juridiska problem och kunna argumentera för lämpliga lösningar förmedla kunskap inom kursens ämnesområde reflektera kring det egna lärandet & aktivt delta i seminarier och gruppdiskussioner

5 Tre delkurser 1. Svensk statskunskap 7,5 hp 2. Allmän rättslära och civilrätt 7,5 hp 3. Allmän förvaltningsrätt och socialrätt 15 hp

6 Delkurs I - Svensk statskunskap Du får: kunskap om det svenska politiska systemet kännedom om den svenska demokratidebatten, särskilt inom socialpolitiken kännedom om hur kommunerna är organiserade och fungerar

7 Delkurs II Allmän rättslära och civilrätt Du lär dig: lösa enklare juridiska problem läsa och förstå lagtext, domar och annan juridisk text något om avtalsrätt, familjerätt, barnrätt, lån, krediter och överskuldsättning

8 Delkurs III Allmän förvaltningsrätt och socialrätt du lär dig: lösa enklare förvaltningsrättsliga och socialrättsliga problem identifiera och precisera mer komplexa juridiska problem om professionella gränser – var börjar och slutar min kompetens och behörighet?

9 särskild uppmärksam- het på rättssäkerhet & mänskliga rättigheter

10 Undervisning All undervisning är obligatorisk utom föreläsningarna Möjlighet att få dispens – med ersättningsuppgift Kort kurs, många moment. Var närvarande!

11 Undervisning delkurs 2 och 3 Problembaserad undervisning Basgrupper – räknas som undervisning, obligatoriskt! Seminarieuppgifter med anvisning om vad de olika basgrupperna ska göra

12 Examination Salskrivning Tillåtna hjälpmedel: författningstext, kurslitteraturen & egna anteckningar Betyg: G, VG & U. Sammanvägning För VG på hela terminen krävs VG på Allmän förvaltningsrätt och socialrätt och en av de övriga delkurserna (måste vara G)

13 Lycka till med studierna!


Ladda ner ppt "Välkomna! Juridik och förvaltningspolitik i socialt arbete, 30 hp vt 2012 Marianne DahlénOlof Johannesson (kursföreståndare)(amanuens)"

Liknande presentationer


Google-annonser