Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gustav Lidén och Jon Nyhlén, Mittuniversitetet Kommunalt flyktingmottagande - bosättning och integration.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gustav Lidén och Jon Nyhlén, Mittuniversitetet Kommunalt flyktingmottagande - bosättning och integration."— Presentationens avskrift:

1 Gustav Lidén och Jon Nyhlén, Mittuniversitetet Kommunalt flyktingmottagande - bosättning och integration

2 Mittuniversitetet 1. Kommunalt flyktingmottagande 2. Lokal integrationspolitik

3 Mittuniversitetet Studier om kommunalt flyktingmottagande De svenska kommunerna har haft möjligheten att själva avgöra huruvida de vill teckna avtal om flyktingmottagande eller ej. Stora variationer har existerat. Ny situation efter 1/3 2016 genom lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning (Bosättningslagen) Beslut om flyktingmottagande har undersökts med hjälp av såväl kvantitativa metoder som kvalitativa.

4 Mittuniversitetet Kvantitativa resultat visar att: Mindre kommuner är mer benägna att avtala om mottagande. Kommuner med låg inkomstnivå och låg arbetslöshetsnivå är mer benägna att avtala om mottagande. Kommuner där Sverigedemokraterna befinner sig i vågmästarställning är mindre benägna att avtala om mottagande.

5 Mittuniversitetet Kvalitativa studier: Strukturella omständigheter inverkar. Men hur omsätts de på lokal nivå? Vad är motiven för att ta emot eller inte ta emot flyktingar i kommuner? Fyra kommuner studerades genom dokumentstudier och intervjuer. Urval i enlighet med en modell där likartade kommuner undersöktes. Variation i inställning till flyktingmottagande, mer generöst än i medeltal (Dorotea, Bräcke) eller mindre generöst än i medeltal (Ånge, Rättvik).

6 Mittuniversitetet Kvalitativa studier visar: Positiva kommuner anger:  Symboliska skäl: ”ska dra vårt strå tills stacken”, ”humanitära skäl”.  Instrumentella skäl: ”räddningen för glesbygden”. Negativa kommuner anger:  Symboliska skäl: saknas.  Instrumentella skäl: ”har för få bostäder”, ”arbetsmarknaden är för liten”. Inställning NegativPositiv Argument Symboliska Bräcke Instrumentella Ånge, RättvikDorotea

7 Mittuniversitetet Styrning inom Etableringsreformen 1 December 2010 implementerades ”Etableringsreformen” vilket innebar en centralisering av ansvaret för etablering av nyanlända invandrare. Bakgrunden: Likartad behandling samt större fokus på etablering på arbetsmarknaden Kommunernas roll minskar genom centraliseringen

8 Mittuniversitetet Resultat från egna studier Styrningen inom etableringsreformen studeras i Västernorrlands län under 2013 genom dokumentstudier och intervjuer med berörda aktörer. Reformen representerar på flera sätt en form av nätverksstyrning. Men denna är på många sätt konstlad och beordrad och saknar därför flera inslag av klassisk nätverksstyrning. Detta ger upphov till vad som kan liknas vid en ”hierarkisk nätverksstyrning” som bryter mot många teoretiska förväntningar.

9 Mittuniversitetet Invandring till jobb – egna erfarenheter från utrikes födda Finansierat av Länsstyrelsen Västernorrland samt Tillväxtverket. Intervjuer med knappt 30 nyanlända i Västernorrland. Strategiskt urval med syfte att spegla olika förutsättningar i länet. Frågor avseende: (i) livsvillkor (ii) möjligheter (iii) hinder och utmaningar (iv) arbetsmarknad (v) utbildning (vi) kontakt med det offentliga (vii) boendesituation och trygghet.

10 Mittuniversitetet Tentativa resultat – fem olika teman Uppfattningar av mottagande Olika erfarenheter om hur det är att komma som asylsökande, ensamkommande barn respektive kvotflykting. Lokalsamhället och bostadssituation Skillnader mellan stad och land. Svårt att få tag i lämpligt boende. Viljan av att bo kvar beroende på möjligheter till arbete och studier.

11 Mittuniversitetet Tentativa resultat – fem olika teman Arbetsliv och arbetsmarknad. Fokus på utbildning i Sverige. Kompetens från hemlandet värdesätts inte. Vikten av språkkunskaper. Kontakter med det offentliga Skillnader i mottagande och integration beroende på hur politiken har förändrats. Kontakter som är personberoende – exempelvis till handläggare. ”Samarbetet mellan myndigheterna [och kommunen] bör förbättras” (Intervjucitat).

12 Mittuniversitetet Tentativa resultat – fem olika teman Sociala aspekter. Vikten av att få återförenas med sin familj. Viktigt att bygga nätverk. ”Det är när man böjar jobba som man skapar nätverk” (Intervjucitat).

13 Mittuniversitetet Gustav LidénJon Nyhlén 010-1428926010-1428744 gustav.liden@miun.sejon.nyhlen@miun.se Telefon010 142 80 00 E-postkontakt@miun.se Webbmiun.se


Ladda ner ppt "Gustav Lidén och Jon Nyhlén, Mittuniversitetet Kommunalt flyktingmottagande - bosättning och integration."

Liknande presentationer


Google-annonser