Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till Språkintroduktion Läsåret 2016 - 2017.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till Språkintroduktion Läsåret 2016 - 2017."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till Språkintroduktion Läsåret

2 UTBILDNINGSKEDJA Midgårdsskolan Mottagning AlfabetiseringSteg 1 Forslunda- gymnasiet AlfabetiseringSteg 1 Dragonskolan Steg 1 Steg 2 Västra gymnasiet Steg 1Steg 2Steg 3Steg 4

3 Organisation 349 elever Elevhälsoteam Kuratorer (3) Speciallärare/pedagog (2) SSK (3) Syv (2) Elevnära stöd – språk och integration Skolvärdar (2) Klassvärdar (2) Rektor Biträdande rektorCa 42 lärare Modersmålslärare och Studiehandledare (10)

4 Vi som arbetar på Västra - övergripande RektorAnna SamordnareMartha KuratorBenita SkolsköterskaStina Segerstedt SpeciallärareEva Renström Studie – och yrkesvägledareEva SkolvärdDaniell SkolvärdKhadouja

5 Vi som arbetar på Dragon - övergripande RektorAnna SamordnareMartha KuratorNiklas SkolsköterskaAnnika Leinonen SpecialpedagogAnn-Sofi Studie – och yrkesvägledareEva AdministrationCarina

6 Vi som arbetar på Midgård - övergripande RektorAnna Biträdande rektorJoel SamordnareHelen Lundgren Denzel Maarman KuratorNiklas SkolsköterskaAnnika Leinonen SpecialpedagogAnn-Sofi Studie – och yrkesvägledareAnita AdministrationCarina

7 Vi som arbetar på Forslunda - övergripande RektorAnna Biträdande rektorJoel SamordnareHelen KuratorCamilla SkolsköterskaCecilia SpecialpedagogEmma Studie – och yrkesvägledareAnita AdministrationCarina

8 Datum HT 16 September 20 sept Information Forslunda sept Information Midgård sept Studiedag (elever ej i skolan) ”Att möta traumatiserade ungdomar” Oktober 13 okt Studiedag ”Kultur och religionsmöte” (elevernas scheman påverkas) 14/10 & 17/10 Utvecklingssamtal Forslunda 18 & 19 okt Utvecklingssamtal Midgård 21 & 24 okt Utvecklingssamtal Västra November/december 14 & 17 nov Utvecklingssamtal Dragon 22 dec Julavslutning

9 Så arbetar vi på Västra gymnasiet ● Nivågruppering ● Ämnen ● Mål ● Efter språkintroduktion ● Hemsidan med schema och information

10 Nivågruppering i: ● svenska som andraspråk ● matematik ● engelska ● samhällsorienterande ämnen ● naturorienterande ämnen Baseras på överföring från lärare, tester och kartläggning. Byte av nivå i språk kan ske terminsvis, övriga ämnen läsårsvis. Lärares bedömning avgör.

11 Ämnen/kurser på Västra gymnasiet: Svenska som andraspråk steg 2-4, matematik steg 2-4, engelska steg 2-4, modersmål, idrott, bild, SO-bas, samhällskunskap, historia, religion, geografi NO-bas, fysik, kemi, biologi Vårdkurs inom Yrkesintroduktion

12 Nivåindelning NO/SO-ämnen Västra gymnasiet Betygskurser – 120 min/vecka, två terminer. Baskurser – 120 min/vecka, två terminer.

13 Vilka är målen för utbildningen? Minst åtta eller tolv godkända årskurs 9-betyg (krav för nationella program på ungdomsgymnasiet: betyg i sva, ma, eng + fem eller åtta andra ämnen) Lära sig så mycket som möjligt.

14 Efter språkintroduktion kan man studera på: ● Nationellt program (börja senast hösten man fyller 19 år) ● annat introduktionsprogram t.ex Yrkesintroduktion ● SFI ● Folkhögskola ● Vuxenutbildning ● Arbetsmarknadsutbildning ● Praktik (genom ungdomstorget)

15 Skolwebbarna med schema och information Dragonskolan Forslundagymnasiet Midgårdsskolan Västra gymnasiet

16 Kompetenscentrum för flerspråkighet Kompetenscentrum för flerspråkighet har ett kommunövergripande uppdrag som sträcker sig från förskolan till gymnasiet oavsett huvudman. I uppdraget ingår kompetensförsörjning vad gäller Modersmålsundervisning i grundskola och gymnasiet Studiehandledning i grundskola och gymnasiet

17 Modersmålsundervisning i grundskolan Modersmål är ett eget ämne och följer den nationella kursplanen för grundskolan. nationella kursplanen för grundskolan Att läsa modersmål är frivilligt men något vi uppmuntrar då kunskap i flera språk gynnar kunskapsutvecklingen i andra ämnen enligt aktuell skolforskning. Modersmål kan enligt skolförordningen (5 kap, 8§) anordnas: skolförordningen 1. Som språkval i grundskolan och specialskolan, 2. Som elevens val, 3. Inom ramen för skolans val, eller 4. Utanför den garanterade undervisningstiden.

18 Vem har rätt till modersmålsundervisning på grundskolenivå och gymnasienivå? Enligt skollagen (kap 10, 7 §) har en elev har rätt till modersmålsundervisning på grundskolenivå om: skollagen - Minst en av elevens vårdnadshavare har ett annat modersmål än svenska - Eleven använder det angivna språket dagligen i hemmet - Eleven har grundläggande kunskaper i det angivna språket För att modersmålsundervisning ska kunna erbjudas krävs också att: - Minst fem elever önskar och har rätt till undervisning i språket - Lämplig lärare finns att tillgå Ett eller flera modersmål En elev kan såklart ha flera modersmål, men har rätt till undervisning i ett av dessa.

19 Var och när är undervisningen? Grundkurser: Midgårdsskolan och Västra gymnasiet Gymnasiekurser: Alla språk undervisas på Dragonskolan måndagar klockan

20 Ansökan Ansökan om modersmålsundervisning görs av vårdnadshavare. Ansökan ska ha kommit in senast den 15 april. Ansökan om modersmålsundervisning på gymnasienivå skickas till Kompetenscentrum för flerspråkighet, Västra Norrlandsgatan 29, Umeå. Ansökan görs inför varje ny kurs. Ansökningsblankett Om det, utifrån ansökan, behövs ytterligare underlag för att kunna avgöra om eleven har tillräckligt goda kunskaper för att kunna tillgodogöra sig kursen, får eleven en kallelse till två testtillfällen; 29/8 och 5/9.

21 Studiehandledning "Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar språkutveckling och lärande." LGR 11 Enligt skolförordningen (5 kap, 4§) är studiehandledning ett stöd för de elever som inte klarar av att följa undervisningen på svenska och därmed riskerar att inte nå kunskapskraven som minst ska uppnås i ett eller flera ämnen. skolförordningen Studiehandledningen kan ske på modersmålet alternativt annat språk som eleven tidigare fått undervisning på.

22 Ansök om studiehandledning i grundskolan och gymnasiet Grundskolan Rektor ansöker om studiehandledning till Kompetenscentrum för flerspråkighet senast 15 april. Ansök om studiehandledning här Gymnasium Blanketter finns på varje enskild gymnasieskola. Rektor skickar ansökan till Kompetenscentrum för flerspråkighet.

23 Lärare Västra gymnasietÄmnenMentor i klassKontakt Aina LundbergSvaIM SI j4 Anna Greggas BäckströmSva/EngIM SI b2 Dalal MhannaMat/NO Elin EngmanSvaIM SI h3 Elin JohanssonSva/SO/IdrottIM SI 1a Emil JohanssonSO/EngIM SI j4, IM SI i4 Erik SöderströmNOIM SI i4 Jeanette MangosBild Jennie NordenstamSva/EngIM SI g3 Johan LöfgrenMat/NoIM SI f3 Maria Khorasini AxelssonSvaIM SI d2 Martha KalmanSvaIM SI b2 Mikaela MartinssonSva/SOIM SI e2 Minna ToivoSva/SOIM SI c2 Mohamed AbdullahiMat/NO Viktor VikmanIdrott Åke HuitfeldtIdrott

24 Modersmålslärare och studiehandledare - Västra gymnasiet LärareSpråkKontakt Abdi Amir Bassam Jin Nagy Parvin Rachid


Ladda ner ppt "Välkomna till Språkintroduktion Läsåret 2016 - 2017."

Liknande presentationer


Google-annonser