Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fakta om Sveriges ekonomi 2005. BNP i Sverige, EU-15 och USA.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fakta om Sveriges ekonomi 2005. BNP i Sverige, EU-15 och USA."— Presentationens avskrift:

1 Fakta om Sveriges ekonomi 2005

2 BNP i Sverige, EU-15 och USA

3 Real BNP i Sverige, EU-15 och USA

4 BNP per capita i OECD

5 Inflation i Sverige, EU-15 och USA

6 Sysselsättningsutveckling i Sverige, EU-15 och USA

7 Öppen arbetslöshet i Sverige, EU-15 och USA

8 Arbetskraftskostnad i tillverkningsindustrin i olika länder

9 Industriproduktionen i Sverige, EU-15 och USA

10 Investeringskvoten i Sverige, EU* och USA

11 Skattetrycket i Sverige och omvärlden

12 Sveriges befolkningsstruktur

13 Vad gör den arbetsföra befolkningen i Sverige?

14 Sysselsättningen i Sverige

15 Privat sysselsättning

16 Regional nivå på sysselsättningen

17 Strukturförändringar i sysselsättningen

18 Sysselsättningsandel i olika länder

19 Arbetstid i olika länder

20 Skatten på arbete i Sverige och omvärlden

21 Totalskatten på en industriarbetarlön

22 Vem tjänar på att arbeta?

23 Intjänandekrav vid köp av tjänster

24 Sociala avgifter

25 Världshandelns utveckling

26 Utrikeshandelns betydelse i olika länder

27 Bytesbalansen i Sverige, euroområdet, USA och Japan

28 Relativpriser

29 Import av insatsvaror

30 Handelsbalans

31 Sysselsättningen i svenskägda företag utomlands

32 Sveriges exportmarknader

33 Exportens sammansättning

34 Sveriges importmarknader

35 Importens sammansättning

36 Produktivitetsutveckling i näringslivet

37 Produktionsutveckling i utvalda industrier

38 Produktionsutveckling i utvalda tjänstebranscher

39 Industriproduktionens sammansättning

40 Tjänsteproduktionens sammansättning

41 Investeringar i näringslivet

42 Utlandsinvesteringar

43 Antalet anställda i svenska företag

44 Sveriges företagande i internationellt perspektiv

45 Nystartade företag i Sverige

46 Regional uppdelning av nystartade företag

47 Antal anställda i nya företag

48 Nystartade företag och dess ledning

49 Offentlig bruttoskuld i olika länder

50 Offentliga sektorns finansiella sparande i olika länder

51 Offentliga välfärdsutgifter

52 Fördelning av offentliga utgifter

53 Statsbudgetens saldo

54 Det svenska skattetrycket i historiskt internationellt perspektiv

55 Skattestrukturen

56 Skatter på att äga och driva företag

57 Bolagsskatter

58 Skatt på kapitalvinster

59 Förmögenhetsskatt i Sverige och andra länder

60 Växelkursutveckling mot euro och USD

61 Växelkursutveckling (TCW-index)

62 Långa räntan i Sverige, EU-15 och USA

63 Börsutvecklingen i Sverige och USA

64 Hushållens inkomster, konsumtion och sparande

65 Hushållens icke deklarerade sparande

66 Förändring i sammansättningen av hushållens konsumtion, 1994-2004

67 Hushållens skulder

68 Andel med minst gymnasieutbildning i olika länder

69 Andel högutbildade i olika länder

70 Studenter och examina

71 Utgifter för utbildning och forskning i olika länder


Ladda ner ppt "Fakta om Sveriges ekonomi 2005. BNP i Sverige, EU-15 och USA."

Liknande presentationer


Google-annonser