Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KUVÖS OCH BARN TRANSPORTER MED SPRINT-AMBULANS.. INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sidor. Kuvösinformation. 1-2. Demontering av förstärkningsplåt 20G bårsläde. 3-5.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KUVÖS OCH BARN TRANSPORTER MED SPRINT-AMBULANS.. INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sidor. Kuvösinformation. 1-2. Demontering av förstärkningsplåt 20G bårsläde. 3-5."— Presentationens avskrift:

1 KUVÖS OCH BARN TRANSPORTER MED SPRINT-AMBULANS.

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sidor. Kuvösinformation. 1-2. Demontering av förstärkningsplåt 20G bårsläde. 3-5. Ilastning av kuvös i sprintambulans. 6-8. Elförsörjning 230v/12v och gasförsörjning. 9-13. Urlastning på kuvösunderrede. 14-15. Urlastning på vanligt bårunderrede. 16-18. Urlastning från flygfarkost. 19-21. Extern sugutrustning. 22-23. Extern lågflödesmätare syrgas. 24. Dränagepump. 25. Övervakningsutrustning X2. 26. Drivenhet till sollampa. 27.

3 RUTINER INFÖR KUVÖS TRANSPORTER. Gäller fordon 9110, 9120, 9150, 9170 och 9180. Kontakta neonatalavd 11 tel 614426 (akut). 614420 (avd) ang: Prioriteringsgrad 1-3 (skillnad mellan prio på körningen och inställelsetiden på avd), antal medföljande personal och extrautrustning. Påminn medföljande personal att kontrollera så att nya kuvös- underredet finns vid mottagande sjukhus. Gäller UAS och östra sjukhuset i Göteborg. Se till att syrgas och lufttuber är fulla. Kontrollera med neonatalavd 11 om åtgång av gaser. Kontrollera att inverterström (230volt) fungerar. Lämna alfabåren på ambulansstationen innan transport. Demontera den gula plåten på (20G) bårsläden. Kontrollera att det finns två klovar på iva-skenan. 1

4 FAKTA OM KUVÖSEN. Drivs med 230v i inverteruttag normalt. I nödfall kopplas 12v in i cigarettuttag. Fyra 2.5 liters gasflaskor finns monterade som standard, används vid internförflyttning. Vikt ca 130 kg, upp till 140 kg med barnstolsinsatsen monterad. Kuvösen är anpassad för vägambulanser i Karlstad och flygfarkoster (helikopter o flygplan). 2

5 DEMONTERING AV GUL FÖRSTÄRKNINGSPLÅT VID ALFA- FÄSTET 20G BÅRSLÄDE. GÄLLER FORDON 9120,9170,9180. Dra ur låsningspinnen ur stången. Dra ur stången ur alfa fästet. 3

6 Vik ut alfafästet, dra ur den gula plåten ur fästet. Dra sedan gula plåten ur alfafästet på andra sidan. Ta bort gula plåten. Montera tillbaka alfafästet med stången och låsningspinnen, utan gula plåten. Bårsläden är nu förberedd för kuvöstransporten. 4

7 Efter utfört uppdrag montera tillbaka gula plåten i omvänd ordning se ovan. OBS, vid vänstra alfafästet är det två tappar som skall passas in. 5

8 ILASTNING AV KUVÖS I SPRINTAMBULANS. Ställ nya kuvösunderredet med kuvösen i höjd med bårsläden och skjut emot så mycket det går. OBS, ett litet mellanrum blir det. Frigör kuvösen från spärrat läge genom att, dra ut spärren på röda handtaget vid bårsläden och dra upp det röda handtaget. OBS, det röda handtaget på andra sidan behöver inte röras vid i och ur lastning. 6

9 Lyft upp den svarta spärren och håll kvar. Kuvösen kan nu rullas in på bårsläden. När kuvösen är på plats i ambulansen skall den fästa i alfafästet. 7

10 Bårsläden med kuvösen skall skjutas in så långt det går. Kuvösen i inskjutet läge, samt att vårdarstolen är placerad så långt bak det går. 8

11 ELFÖRSÖRJNING. Jordfelsbrytare för inverter skall lysa grönt när man aktiverat invertern i panelen. Om den inte lyser grönt trots aktivering, återställ via vippbrytaren (grå). INVERTERPANEL. Inverter knappen skall lysa när den är aktiv. GÄLLER FORDON 9110, 9120, 9150, 9170 och 9180. Tryck på symbol vid pilen Vid PÅ, aktiv, tar det ca 10-30 sek innan 230V kommer ur kontakterna och vid AV, deaktiv, stängs 230v av genast. 9

12 ELFÖRSÖRJNING 230v. Anslut kuvösens elkabel 230v till något av de 6 inverteruttagen 230v. Gäller fordon 9120, 9170,9180. Anslut kuvösens elkabel 230v till något av de 6 inverteruttagen 230v. Gäller fordon 9110, 9150. 10

13 ELFÖRSÖRJNING 12v. Vid 230v HAVERI, anslut kuvösens 12v kabel som finns bakom lucka på kuvösens baksida till 12v uttag. Var noga med att kabeln inte hamnar kläm i luckan vid stängt läge. 11

14 ELFÖRSÖRJNING 12v. Vid HAVERI av inverter 230v, anslutes 12v kontakten från kuvösen till 12v cigarettuttag. Gäller fordon 9120, 9170,9180. Vid HAVERI av inverter 230v, anslutes 12v kontakten från kuvösen till 12v cigarettuttag. Gäller fordon 9110, 9150. 12

15 GASANSLUTNING. Anslut kuvösens O2 resp. luft slang till flaskorna för O2 och luft. 10 liters flaska innehåller 2000 liter. ex 10 l x200 bar= 2000 liter. 5 liters flaska innehåller 1000 liter. ex 5 l x200 bar=1000 liter. Vid stor åtgång (mer än 1000 liter) av syrgas använd i första hand 10 liters O2 flaska i ambulansen. Vid liten åtgång (mindre än 1000 liter) av syrgas använd i första hand 5 liters O2 flaska i ambulansen. Luft ansluts alltid till 10 l flaska i ambulansen. Kontakta avd 11 och diskutera syrgasåtgång under transporten. 13

16 URLASTNING PÅ KUVÖSUNDERREDE. För handen under röda spärr- handtaget för att undvika klämrisk och ta ut kuvösen. Tänk på att hålla emot kuvösen då den väger mycket. Handtagen justeras genom att den röda spärren trycks uppåt och handtaget vinklas i rätt läge. 14

17 Vid urlastning på nya kuvösunderredet kan inte kuvösen komma i låsningsläge vid bakre spärrfästet, om det inte finns ett mellanrum vid sargkanten och kuvöshjulet. Kuvösen går då emot det bakre spärrfästet och kuvösen kan inte fås i rätt låsningsläge. Kuvösen urlastad på nya kuvös- underredet och fixerad i låst läge. 15

18 URLASTNING PÅ VANLIGT BÅRUNDERREDE. Ställ underredet mot bårsläden och vinkla ut handtagen på kuvösen, rulla ut kuvösen på bårsläden. Innan urlastning av kuvösen på vanligt underrede, var noga med att ställa underredet i vågrätt läge. 16

19 Se till att plåtkonsollen under kuvösen ligger och vilar på kanten på bårunderredet. Lyft kuvösens hjul över låsningen på bårunderredet, så att hjulen ligger precis utanför bårunderredet. 17

20 Spänn fast kuvösen i bårunderredet med fyra spännband (finns på avd 11), fixera spännbanden genom kuvösens alfafästen två fram och två bak under kuvösen. 18

21 URLASTNING FRÅN FLYGFARKOST. Vid uppdrag att hämta kuvöstransport på flygplatsen från flygplan eller helikopter, skall vi ringa avd 11 tel. 61 44 26 (akut). 614420 (avd) innan ankomst till akuten och begära att personalen/vaktmästaren kommer ned med det nya underredet för kuvösen till ambulansgaraget inför omlastning. OBS, vi skall inte använda de underreden vi använder normalt i ambulansgaraget att transportera kuvösen på. Vi skall vara flygpersonalen behjälplig vid överflyttningen av kuvösen och känna till de olika momenten som används för att iordningställa kuvösen från flygfarkost till väg- ambulans. OBS, Tänk på att kuvösen är mycket tung, vinkla ut handtagen och var en person vid varje handtag och lyft synkroniserat. 19

22 För att kunna flytta kuvösen in i ambulansen från flygfarkosten måste hjulen på kuvösen först fällas ned. Detta gör man genom att dra ut det röda handtaget rakt ut och hjulen faller ned. 20

23 Vik in handtaget mot kuvösen. Lås fast handtaget i infällt läge genom att vrida upp det röda vredet över handtaget. Och hjulen är låsta i nedfällt läge. Vid ilastning i flygfarkost gör i omvänd ordning. 21

24 EXTERN SUG UTRUSTNING FRÅN AVD 11. Avd 11 vill ibland ha med en extern sugutrustning. Då behövs en tvådelad koppling för luftanslutning som kopplas till luftflaskan med luftslangen. Kopplingen fästes på IVA-skenan. 22 Den externa sug –utrustning kopplas ihop med sugflaskan via genomskinlig slang från regulatorn.

25 23 Den externa sugutrustning kopplas via ena anslutning på tvådelade kopplingen. I den andra anslutningen kopplas kuvösens luftslang in.

26 LÅGFLÖDES SYRGASMANOMETER. Avd 11 vill ibland ha med extern lågflödes syrgasmanometer, denna kopplas till O2 uttaget i taket. 24

27 25 DRÄNAGEPUMP. Fäste för dränagepump fästes på IVA- skena. Tryck ned grå plastknopp och sätt fast. Sätt dit pumpen och dra ett spännband runt och bakom IVA-skenan. Koppla in 230v.

28 26 ÖVERVAKNINGSUTRUSTNING X2. Extrautrustning som övervakning kallas X2 och fästs på den främre bågen i sjukhytten. Vid normaldrift används X2:ans egna batteri. När X2:an används kan man ansluta en laddningsenhet, lägg laddaren i en av lådorna på sidoväggen och anslut till inverteruttag 230 V.

29 27 DRIVENHET TILL SOLLAMPA. Drivenhet för sollampa skall sitta i lådan som fästs på främre bågen. Kontrollera att spännbandet sitter runt lådan och genom handtaget på drivenheten och att det är åtdraget. Anslut drivenheten till inverteruttaget 230 V.

30 28 Ambulanssjukvården Karlstad. Kontaktpersoner: Roland Andersson Roland Karlsson Version: 2 Reviderad. 20140301. Gäller t.o.m. 20160612.


Ladda ner ppt "KUVÖS OCH BARN TRANSPORTER MED SPRINT-AMBULANS.. INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sidor. Kuvösinformation. 1-2. Demontering av förstärkningsplåt 20G bårsläde. 3-5."

Liknande presentationer


Google-annonser