Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

A KTUELLT I NUVARANDE L ADOK OCH REGISTERVÅRD Hans Persson Ladokträff i Gävle 2016-05-11 – reviderad version.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "A KTUELLT I NUVARANDE L ADOK OCH REGISTERVÅRD Hans Persson Ladokträff i Gävle 2016-05-11 – reviderad version."— Presentationens avskrift:

1 A KTUELLT I NUVARANDE L ADOK OCH REGISTERVÅRD Hans Persson Ladokträff i Gävle 2016-05-11 – reviderad version

2 2 Leverans 2016_01 Anpassning till att NyA tar över reservantagningen Avslutning av påbörjat arbete med KA03 och KA05 Rättningar i RS01, RS21, RS46, RS96, RV05 m m Satsning på felrättning och smärre förbättringar i LM- tjänsterna (meddelandetjänster) Rättelser och förbättringar i T14, TG02, TG10 och TG14 En sista åtgärd i TG67 Felrättning i LP03 och LP04

3 3 Reservantagning i NyA – diverse frågor Studenter har lämnat återbud till redan påbörjade kurser o Fråga: Hur hanterar vi detta i Ladok? Tidigt avbrott, avbrott eller borttagning av registrering? Problemet kommer att minska, NyA kommer att införa möjlighet att stänga av möjlighet att lämna återbud för visst kurstillfälle Driftstället måste konfigurera e-postmeddelanden från SB02 och T23/TG23, se sidan 16 i tjänstebeskrivningen för T23. Tidskrävande att lägga in uppgifter i SY02 om vem som ska få e- postmeddelanden för vissa kurser. Lösning på gång i leverans 2016_02: o Användarna ska själva kunna lägga in uppgifterna i menyn för Inställningar (KA02)

4 4 Fler nyheter i leverans 2016_02 - Ladok Javabatch Möjlighet att slå samman listor från SB02-körningar Förtydliganden av text i e-postmeddelande från SB02 om återbud Rättning av diverse fel i SB02 och UB40, t ex felaktiga startveckor EB50: Uppgifter om LOKHST förs över till de nyskapade kurstillfällena. EB50: Inga ofullständiga kurstillfällen skapas längre

5 5 Fler nyheter i leverans 2016_02 – Ladok Nouveau SA05: Möjlighet att ange behörighet enligt särskilt beslut (dispens) för de studenter som etableras från en fil SA09: Möjlighet att läsa in personnummer från datafil. SA09: Även poster med ”ej aktuell” visas UT09: Flera förbättringar av utskrifter, man kan t ex skapa en sammanställning Felrättning i UT90

6 6 Leverans 2016_02 – Ladok på Webb LW11: Man kan ta ut Excelfil Förbättringar och felrättningar i T02 och TG02, bland annat visas antagning till utbytesstudier T23: Tidigt avbrott kan inte längre läggas in för fortsättningsregistrering Möjlighet att få ut datafil från TG09 Förbättringar och felrättningar i T14 och TG14 TG10: Bättre felmeddelande om en student inte är terminsregistrerad. Bekräftelse ska krävas vid avanmälan Felrättning i T12, T16, T18, T27, T30 och TG30

7 7 Planerat för leverans 2016_03 – några exempel Kopplingen mellan LadokPing och Ladok3 planerad för leverans 2016_03 KA05: Man ska kunna ange negativa värden som default för sista dag då webbregistrering ska vara öppen Rättning av fel i RB01, delfunktionen Uppdelning av institution SB02 ska ta hand om tidsbegränsade och permanenta uppehållstillstånd Förbättringar i T10 och TG10 (tentamensanmälan) Felrättningar och justeringar i intyg (både LPW och Nouveau) Felrättningar och justeringar i flera funktioner, bland annat RS21, RS41, SA02, SA60 och UT10

8 8 Framtiden Endast en leverans i höst – 2016_03 den 6 oktober, planerad driftsättning 9 november. Mindre budget för underhåll av nuvarande Ladok 2017, diskussioner pågår Ännu hårdare prioriteringar Oklart hur många leveranser det blir 2017. Leverans 2017_01 redan beslutat till 9 februari, driftsättning 15 mars o Fråga: Ska en andra leverans 2017 komma före eller efter sommaren?

9 9 Hur arbetar vi ? Täta kontakter mellan mig som områdesansvarig (OA) och kravsamordnare för underhållet (KS) Connectmöte med utvecklare på ITS varje tisdag vid behov Prioriteringsmöten inför varje leverans med OA och KS OA har sedan prioriteringsmöte med ITS i Umeå OA deltar i sprintplanering på ITS Regelbundna sprintutvärderingar på Adobe Connect för Ladokansvariga och andra berörda Ändringsbegäran tas upp på underhållsmöte

10 10 Registervård inför Ladok3 – nyheter och tips EB50: Kurstillfällen ska numera inte skapas som omfattar mer än det antal poäng som normalt ingår i en termin. Finns sådana kurstillfällen från tidigare körningar kan man fördela dem över flera terminer i KA15. Några fel rättades i leverans 2015_04 med driftsättning den 9 december 2015. Till exempel kan bokstäver nu användas för kursomgång. Loggningsfälten IDATUM, ITID och IANV uppdateras numera korrekt. För de körningar som gjordes före den 9 december 2015 kan man komplettera loggningsfälten, se instruktioner från ITS som skickades ut i samband med leverans 2016_01. Felrättningar i leverans 2016_02, se ovan bild 4 EB50 måste köras om regelbundet eftersom det fortfarande kan tillkomma avvikande fortsättningsregistreringar

11 11 Registervård inför Ladok3 – nyheter och tips 2 EB46 måste köras om regelbundet eftersom det kan tillkomma programantagningar som inte motsvarar något programtillfälle, t ex om man ändrar antagningsparametrar i RV13 EB47: Diskussion pågår om hantering av poster i VALDKURS den termin migrering sker till Ladok3, se åtgärd LADOK-20524LADOK-20524 EB48 måste köras om regelbundet eftersom det av olika skäl kan tillkomma kursregistreringar som inte motsvarar något kurstillfälle, t ex om man ändrar registreringsparametrar i RV16 EB52 behöver endast köras av de lärosäten som har eller har haft program med terminsregistrering. Poster med kurstakt 0% behöver inte åtgärdas

12 12 Kontaktuppgifter: E-post Hans.Persson@stu.lu.seHans.Persson@stu.lu.se Tel arbete 046-2227060 Mobil 070-5344244


Ladda ner ppt "A KTUELLT I NUVARANDE L ADOK OCH REGISTERVÅRD Hans Persson Ladokträff i Gävle 2016-05-11 – reviderad version."

Liknande presentationer


Google-annonser