Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fiskevardgoteborg.se Teori - Kunskap - Fiskevård - Samråd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fiskevardgoteborg.se Teori - Kunskap - Fiskevård - Samråd."— Presentationens avskrift:

1 fiskevardgoteborg.se Teori - Kunskap - Fiskevård - Samråd

2 fiskevardgoteborg.se Sammanfattning Fiskevårdsnätverket Göteborg grundades 2010, och är en ideell förening Ca 80km vattendrag Två huvudområden, Nord och Syd Sportfiskarna fungerar som bollplank, har historiken - kunskap Göteborgs kommun, förvaltningar vi samarbetar med Park o Natur, Fastighetskontoret, Miljöförvaltningen, Kretslopp o vatten mfl 40 betalande medlemmar, medlemsavgiften 2016 är 250kr Föreningen är ansluten till Sportfiskarna, söker bidrag från fiskevårdsfond Alla är välkomna att hjälpa till, inga förkunskaper krävs, bara intresse!

3 fiskevardgoteborg.se Fiskevårdsområde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 11 Team Nord Team Syd 1.Kvillen mfl 2.Osbäcken-Kålsered 3.Låssbybäck 4.g 5.K 6.f 7.Stora Ån 8.Sisjöbäcken 9.Otterbäcken 10.Hovåsbäcken 11.Krogabäcken 12.Haga Å - Årekärr 1.Grimåsbäcken 2.Kvarnebäcken 3.Kvillen mfl 4.Osbäcken-Kålsered 5.Låssbybäck 6.Madbäcken

4 fiskevardgoteborg.se Mål Återintroducera öring i de vattendrag som historiskt haft en öringstam i Göteborgs kommun Föreningens utpekade huvudvattendrag skall producera minst 1 öringyngel/m2 över tid Riva ut alla vandringshinder eller skapa underhållsfria kostnadseffektiva fauna passager Mål och vision Vision Öka och sprida kunskapen inom fiskevård lokalt, men också utanför fiskevårdsområdet Sprida kunskap om de ekosystemtjänster som ”friska” vattendrag bidrag med Som ett resultat av aktiv fiskevård, erhålla ett kustfiske av hög kvalitet

5 fiskevardgoteborg.se Ekonomi, intäkter Fiskevårdsfond - bidrag Medel avsatta till särskilt projekt och inköp av sten, grus, plantor Ger föreningen möjlighet till inköp av utrustning, skyddskläder och materiel Mässor – event - medlemsavgifter

6 fiskevardgoteborg.se Fokus är de havsöringsförande vattendragen men… biotopvård av vattendragen ger: - Artrik kantzon - Tillskott av havsöring ut till havet – fler rovfiskar osv Inte bara havsöring

7 fiskevardgoteborg.se Analys av havsöring i havet Rapportera fångster på föreningens hemsida eller via App

8 fiskevardgoteborg.se Exempel på teorikvällar, arrangeras i samarbete med Sportfiskarna Länstyrelsen och vattenverksamhet Bottenfauna, en introduktion i provtagning, metodik och analys Temakväll havsöring SAS, Seatrout At Sea. Havsöringens rörelsemönster till havs Biotopkartering Projekt 8-fjordar Kulturlämningar vid vattendrag, kvarnar Död ved i vattendrag

9 fiskevardgoteborg.se Efter Deltager i samrådsmöten Före

10 fiskevardgoteborg.se Arbetsdagar…


Ladda ner ppt "Fiskevardgoteborg.se Teori - Kunskap - Fiskevård - Samråd."

Liknande presentationer


Google-annonser