Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvalitetsarbete och lex Sarah. Kvalitetsarbete Insatser inom Socialtjänsten, LSS och Hälso- och sjukvårdslagen ska vara av god kvalitet. -Vad är god kvalitet?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvalitetsarbete och lex Sarah. Kvalitetsarbete Insatser inom Socialtjänsten, LSS och Hälso- och sjukvårdslagen ska vara av god kvalitet. -Vad är god kvalitet?"— Presentationens avskrift:

1 Kvalitetsarbete och lex Sarah

2 Kvalitetsarbete Insatser inom Socialtjänsten, LSS och Hälso- och sjukvårdslagen ska vara av god kvalitet. -Vad är god kvalitet? -Hur ska vi jobba för att uppnår en god kvalitet? -Hur vet vi att vi ger omsorg och vård av god kvalitet?

3 Avvikelser Viktiga delar av kvalitetsarbetet är att systematiskt ta tillvara erfarenheter från händelser där det inte blev som det var tänkt. Kännedom om händelser kan komma från synpunkter från enskilda eller närstående, rapporter om avvikelser eller arbetet med rapporterade missförhållanden enligt Lex Sarah-bestämmelserna

4 Lex Sarah, från och med 2011 Regleras i Socialtjänstlagen och LSS; SOSFS 2011:5 Gäller nu hela socialtjänstområdet Omfattar flera skyldigheter: Rapporteringsskyldighet Skyldighet att avhjälpa eller undanröja Skyldighet att utreda Skyldighet att anmäla till tillsynsmyndighet

5 Vem som omfattas av skyldigheten Anställd Uppdragstagare (t ex ledsagare, kontaktperson) Praktikant eller motsvarande under utbildning Deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program Rapporteringsskyldigheten gäller under anställningstiden. Information om rapporteringsskyldigheten bör ges både muntligt och skriftligt minst en gång per år.

6 Vad är ett missförhållande som ska rapporteras Har missförhållandet inträffat i den egna verksamheten? Berör missförhållandet någon som får eller kan komma ifråga för insatser inom den egna verksamheten? Rapporteringsskyldigheten gäller under hela handläggningen.

7 Vad kan ett missförhållande vara Brister i bemötande Brister i utförande av insats/försummelse Fysiska övergrepp Psykiska övergrepp Sexuella övergrepp Brister i rättssäkerhet vid handläggning och genomförande Brister i fysisk miljö, utrustning, teknik Ekonomiska övergrepp Det kan handla om enstaka händelser, upprepade händelser eller risk för att ett missförhållande ska inträffa

8 Utredning av rapporten Ska bl a innehålla: Beskrivning av händelsen Orsaker till missförhållandet /risken för missförhållandet Bedömning av om något liknande skulle kunna inträffa igen Vilka åtgärder som vidtagits

9 Anmälan till IVO Allvarliga missförhållanden Påtaglig risk för allvarligt missförhållande Görs på speciell blankett I Omsorgsförvaltningen har förvaltningschef delegation för att göra anmälan till IVO – Inspektionen för vård och omsorg

10 Vad handlar anmälningarna om? Vanliga orsaker är: -Brister i kommunikation/rapport inom eller mellan arbetspass -Brister i att följa rutiner, ordinationer etc -Brister i dokumentation -Personal som brustit, mer kopplat till just den personen

11

12 Andra rapporter Oro för att barn far illa – Arbete/välfärd tel 433 00 eller 435 90 Oro för husdjur – Länsstyrelsen tel 010 – 223 70 00


Ladda ner ppt "Kvalitetsarbete och lex Sarah. Kvalitetsarbete Insatser inom Socialtjänsten, LSS och Hälso- och sjukvårdslagen ska vara av god kvalitet. -Vad är god kvalitet?"

Liknande presentationer


Google-annonser