Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barometerindikatorn och BNP Index medelvärde=100, månadsvärden respektive procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barometerindikatorn och BNP Index medelvärde=100, månadsvärden respektive procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden."— Presentationens avskrift:

1 Barometerindikatorn och BNP Index medelvärde=100, månadsvärden respektive procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden

2 Arbetskostnader Rot-arbeten Total arbetskostnad baserat på utbetalt rot-avdrag, miljarder kronor, månadsvärden

3 Fasta bruttoinvesteringar Miljarder kronor, fasta priser respektive procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden

4 Hushållens konsumtion, real disponibel inkomst och sparkvot Procentuell förändring respektive procent av disponibel inkomst

5 Befolkning Miljoner personer respektive procentuell förändring

6 Produktion i motorfordonsindustrin Säsongsrensade månadsvärden enligt industriproduktionsindex, index 2010=100

7 Export av varor och tjänster Index 2007=100, fasta priser, säsongsrensade kvartalsvärden

8 Konfidensindikatorer för tjänstebranscher Index medelvärde=100, säsongsrensade månadsvärden

9 Bostadspriser Index januari 2005=100, säsongsrensade månadsvärden

10 Påbörjade lägenheter Tusental

11 Offentliga myndigheters investeringar Miljarder kronor, fasta priser respektive procentuell förändring

12 Asylsökande Tusental

13 Sysselsatta och arbetade timmar Index 2001=100, säsongsrensade kvartalsvärden

14 Anställningsplaner i näringslivet Nettotal, säsongsrensade månadsvärden

15 Lediga jobb och varsel om uppsägning Procent av arbetskraften respektive tusental, säsongsrensade kvartals- respektive månadsvärden

16 Bidrag till sysselsättningstillväxten Procentuell förändring respektive procentenheter

17 Sysselsättningsgrad Procent av befolkningen 15–74 år, säsongsrensade kvartalsvärden

18 Arbetskraft Miljoner respektive procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden

19 Arbetskraftsdeltagande Procent av befolkningen 15–74 år, säsongsrensade kvartalsvärden

20 Arbetslöshet Procent av arbetskraften respektive potentiell arbetskraft, säsongsrensade kvartalsvärden

21 Arbetslöshet bland inrikes och utrikes födda Procent av arbetskraften, säsongsrensade kvartalsvärden

22 BNP-gap och PCA-indikatorn Procent av potentiell BNP och normaliserade säsongsrensade kvartalsvärden

23 Brist på arbetskraft i olika delar av näringslivet Andel ja-svar, säsongsrensade kvartalsvärden

24 Brist på arbetskraft Andel arbetsställen med rekryteringsproblem, procent, halvårsvärden

25 Faktisk och potentiell produktivitet i näringslivet Procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden

26 Andel arbetsställen som högst kan öka produktionen med 10 procent utan att nyrekrytera Procent, halvårsvärden

27 Industrins kapacitetsutnyttjande Procent, säsongsrensade kvartalsvärden

28 Centrala löneavtal i hela ekonomin Procentuell förändring

29 Arbetsmarknadsgap och timlön i näringslivet Procent av potentiellt arbetade timmar respektive årlig procentuell förändring, kvartalsvärden

30 Timlön i näringsliv, kommunal sektor och statlig sektor Procentuell förändring

31 Timlön och arbetskostnad per timme i näringslivet Procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden

32 Arbetsgivaravgifter i näringslivet uppdelade efter lagstadgade och avtalade avgifter Procent av lönesumman

33 Enhetsarbetskostnad i näringslivet Procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden

34 Lönsamhet i näringslivet Procent, årsvärden respektive nettotal, säsongsrensade kvartalsvärden

35 Konsumentpriser Årlig procentuell förändring, kvartalsvärden

36 Energipriser i KPI Procentuell förändring

37 Lönsamhetsomdöme i handeln Nettotal, säsongsrensade månadsvärden

38 Företagens inflationsförväntningar på ett års sikt Procent, kvartalsvärden

39 Boendekostnader i KPI Procentuell förändring


Ladda ner ppt "Barometerindikatorn och BNP Index medelvärde=100, månadsvärden respektive procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden."

Liknande presentationer


Google-annonser