Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

 Introduktion  TIS Modellen  Ledare  Mål med laget  Hur uppnår vi det?  Lagträningar & akademi  Matcher och kallelser  Klädsel, utustning och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: " Introduktion  TIS Modellen  Ledare  Mål med laget  Hur uppnår vi det?  Lagträningar & akademi  Matcher och kallelser  Klädsel, utustning och."— Presentationens avskrift:

1

2  Introduktion  TIS Modellen  Ledare  Mål med laget  Hur uppnår vi det?  Lagträningar & akademi  Matcher och kallelser  Klädsel, utustning och utseende  Föräldrar och supporters  Kommande aktiviteter  Ekonomi och budget  Vad kan vi alla bidra med?

3  Täby IS FK P98 består av ca 30 killar och har 2 lag som spelar i Sankt Erikscupens P13 div 3 och div 5 under 2011.  Säsong 2011: ◦ Lag 1, 6:a i div 3 (kvar). ◦ Lag 2, 3:a i div 5 (uppflyttning) ◦ Aros & Gothia  Killarna har nu blivit ett år äldre och mognare  Föreningen ställer högre krav på spelare, tränare, lagledare och föräldrar.  TIS-modellen ligger till grund för hur Täby IS bedriver sin fotbollsverksamhet.

4  Som Spelare i TIS  Uppmuntrar vi varandra och är positiva  Tar vi hänsyn till ledare och kompisar  Lyssnar vi på och följer de instruktioner som ledarna ger  Respekterar vi våra motståndare och domare  Spelar vi ett rent spel  Visar vi ett gott uppförande både på och utanför planen  Följer vi fotbollens regler och respekterar domslut  Tackar vi alltid för spelad match  Gäller nolltolerans  Som Ledare i TIS  Är vi ett föredöme för spelarna  Tar vi del av och följer TIS-modellen  Verkar vi för rent spel  Instruerar vi spelarna på ett positivt sätt under träning och match  Arbetar vi för en drogfri verksamhet  Respekterar vi motståndare och domare  Bär vi TIS-kläder vid aktivitet  Som Föräldrar i TIS  Inspirerar, motiverar och stöttar vi våra barn i med- och motgång  Tar vi del av TIS-modellen  Accepterar vi rollfördelningen att ledare coachar och föräldrar hejar.  Respekterar vi domarens beslut  Förväntas vi bidra med en god stämning under match/träning

5  Mikael Bergström, Lag 1 verksamheten P96-98  Joakim Felldin, Huvudtränare P98  Mattias Isberg, Tränare  Spiros Panagos, Tränare, Lagledare Lag 1  Jesper Martell, Assist. tränare, Lagledare Lag 2  Anders Daag, Administration  Fredrik Ardbo, Kassör  Peter Ardbo, Sponsring  XXX, Materialförvaltare  XXX, Lagförälder

6  P98 har som långsiktigt mål att utveckla laget till att nå pojkallsvenskan inom 3 år. Vi kan nå dit genom att följa TIS- modellen (lärdomar 95or, 96or, 97or).  Minst två serielag behövs där båda spelar bra fotboll  Mål 2012: ◦ Lag 1 bland två första i div 3 (Slutspel och uppflyttning till div 2) ◦ Lag 2 kvar i div 4 ◦ Vinna en cup ◦ Attrahera fler duktiga spelare

7  Matchförberedelser är viktigt. Det gäller sömn, kost, uppladdning och fokus.  Alla matcher är lika viktiga för laget. Ibland vinner vi. Ibland förlorar vi trots att alla tränat mycket och gjorde sitt bästa – och då ser vi det som positivt och lär oss av misstagen.  Alla har ett ansvar till att alla har kul när de tränar och spelar.  Ett mycket gott kamratskap och uppförande är lagets ledstjärnor  Vi representerar oss själva, laget och föreningen och vi ska alltid föregå med gott exempel, både inom och utanför det egna laget.  Individuella utvecklingsamtal kommer hållas under hösten.

8  De 10 – 12 spelare som kommit längst i sin utveckling och samtidigt visat på en hög fotbollsmässig ambition att erbjudas en plats i Täby IS Lag 1- verksamhet. Spelare kommer hela tiden att omprövas och kommer under säsongen att flyttas mellan grupperna baserat på fotbollskunnande, prestation och ambition. Utöver dessa 10-12 spelare kommer 2-4 spelare från lagverksamheten att rotera upp till träning varje vecka.  Ca 12-16 av de spelare i laget som av tränarna för närvarande bedöms vara i bäst form kallas till matcher med lag 1. Grundprincipen är att alla spelare som kallas till lag 1-match också ska beredas speltid. Spelare ska dock vara förberedda på att man undantagsvis inte får spela, även om man är kallad, eftersom tränaren ibland måste ta hänsyn till särskilda omständigheter. Den kallade spelaren ska alltid få en förklaring av tränaren varför han fick lite eller ingen speltid.  De spelare som inte spelade eller fick lite speltid i veckans lag 1 match kallas till veckans lag 2 match eller i 97 match. Eftersom vi normalt inte har två fulla laguppställningar kan några spelare kallas till båda lagens matcher.

9  Lagträning sker 2 gånger i veckan.  Tanken med det relativt låga antalet spelare i Lag 1-verksamheten är att främja öppenheten mellan Lag 1-verksamhet och åldersgruppens lagverksamhet, samt stärka hela åldersgruppen. Till varje träning och match kommer ytterligare spelare kallas in. Fortfarande är teamkänslan i åldersgruppen oerhört viktig. Alla träningspass sker samtidigt för alla åldersgruppens spelare.  Träningsrotation mellan lag 1 och 2 sker på onsdagar med 2 veckors intervaller. 2 - 4 spelare tränar då med lag 1. Vilka spelare som roterar meddelas senast träningen dagen innan.  Målvakterna kommer att ligga utanför indelningen och kallas separat.

10  Akademin kommer, utöver ordinarie lagverksamhet, att erbjuda spelarna 1-2 extra träningspass i veckan. Leds av TIS välutbildade tränare.  Alla (P12-P15) får vara med, men följande kravbild förväntas av deltagare. Vi ser att spelaren ska ha: ◦ Fotboll som 1:a idrott, vilket innebär att spelaren har en ambition att deltaga i verksamheten till 100%. ◦ En fotbollsmässig uppfattningsförmåga som innebär att spelaren kan tillgodogöra sig utbildningens höga tempo och utförande av praktiska moment. ◦ En inre drivkraft att hela tiden utvecklas och bli bättre, samt ska vara en förebild och drivande kraft inom den egna lagverksamheten.

11  Vi säger alltid ifrån om vi har feber, är förkylda eller känner oss sjuka, eftersom vi vet att det kan vara farligt att träna eller spela då.  Har vi en mindre skada eller blessyr kan vi kanske träna vissa moment ändå utan att belasta skadan. Vi talar med tränaren och kommer fram till lämpligt upplägg.  Vi tänker på kosten före match och träning och har alltid med oss vattenflaska.  Vi är noga med uppvärmning före och stretching efter träning och match.  Vi kommer i tid och är väl förberedda och utvilade till både träningar och matcher.  Vi är fokuserade under träningarna, matchförberedelser och matcher.  Vi liter på tränarnas kunskaper och vi kan ta konstruktiv kritik.  Vi respekterar tränarnas anvisningar och accepterar den position vi blir tilldelade under träning och match.  Vi kollar regelbundet kalendern och nyheterna på hemsidan, och svara snabbt på kallelser till matcher och träningar.  Om vi har önskemål eller förslag framför vi dem till tränaren efter avslutad övning eller träning.  Vi spelar sportsligt – om än tufft – och uppträder juste och med respekt mot både medspelare, motspelare, tränare och domare.  Vi peppar varandra inom laget och ger varandra positiva kommentarer – även i motgångar.  Vi kritiserar varken medspelare, motspelare eller domare under eller efter match.  Vi använder inte svordomar, skällsord eller andra grova ord.  Vi tackar öppet och ärligt motståndarna och domaren efter match.

12  Kallelse sker via automatisk e-post och läggs ut på hemsidan (Sportnik)  Kallelse skickas efter näst sista eller sista träningen innan match. Detta för att tränarna ska kunna ta ut de för närvarande bästa av spelarna samt ta hänsyn till skador, sjukdom eller om någon är ur form  Man svarar omgående på kallelsen genom Sportnik.  Om man inte kan delta måste man markera detta i Sportnik och meddela tränarna orsaken via e-post, telefon eller SMS.  Alla spelare ska finnas tillgängliga till varje seriematch under säsongen, om inte särskilda skäl föreligger. Schemat för matcherna finns på Sportnik.  Detta innebär att föräldrar, i större grad än tidigare, behöver ta hänsyn till lagets agenda i familjens planering av t. ex weekend-aktiviteter.  Vid skolresor eller andra aktiviteter som påverkar flera spelare måste detta meddelas lagledningen minst 3 veckor innan aktiviteten, då man ev kan behöva flytta matchdatum.  Även träningarna är obligatoriska och tränarna ska meddelas i förväg vid frånvaro.

13  Vi är måna och vårt ”varumärke”  Vi tränar och möter upp till matcher och cuper i enhetlig representationsutrustning.  Vi ser till att vår utrustning är hel och ren  Vi spelare (inte föräldrarna) ansvarar själva för att ha med oss rätt utrustning till match och träning.  Vi ska alltid duscha efter och ha med oss ombyte till både träning och match  Vi städar upp efter oss i omklädningsrum och på fotbollsplanen

14  Det är trevligt, uppskattat och positivt för lagandan med publikstöd och positiva tillrop.  Föräldrarna för dock inte instruera från ”sidolinjen”. Tränarna/ledarna är i alla lägen ansvariga för coachning, byten etc.  Föräldrarna ska uppmuntra inte bara sitt eget barn, utan alla barn i laget, både vid med- och motgång.  Man pratar inte högt mellan föräldrar om ledarnas matchning, om sonens agerande på planen, eller om andra barn i laget.  Synpunkter på speltid, lagets spelsystem etc. tas upp direkt med tränaren vid lämpligt tillfälle, t. ex i samband med nästkommande träning!  Domarens beslut ska inte kritiseras av föräldrarna.  Föräldrarna ska hjälpa ledaren om/när denna ber om hjälp.  Föräldrarna ska vara goda förebilder för spelarena och alltid agera på ett sportsligt sätt gentemot båda lagen i en match.  Föräldrarna ska ha fokus på prestation, inte resultat.  Föräldrar och övrig hejarklack ska vid match stå på motsatt sida om planen som laget/coacherna.  Tränarna/lagledare är de enda som vistas tillsammans med spelarna i omklädningsrummet före och efter match.  Eftersom spelarna alltid ska varva ner, stretcha och duscha efter match tar det ca 15-30 minuter efter matchens slut innan man kan hämta sitt barn.

15  Sanktan fram till och med 2 oktober  Sigtunabygden Cup 8 – 9 oktober (Lag 2) Sigtunabygden Cup  Rosvalla PEAB Nyköping Cup 14 – 16 oktober (Lag 1) Rosvalla PEAB Nyköping Cup  Ersan Pokal ◦ Gruppspel 4/10-15/11 2011, slutspel mars/april 2012  Snöbollen 2011/2012  ST cupen jul/nyår (inomhusturnering)  Klädbeställning vinter 2011 (vinterjacka samt kompletteringar)  Föräldrar möte oktober

16  Träningsläger Åland, mars månad (Kick-off säsong 2012).  Uppstartscuper april (Lag1 resp Lag 2)  St Erikscupen startar april 2012  Copa Catalunya, Barcelona, första veckan juli.

17  En helg (3 dagar/2 nätter) mitten/slutet mars  Inomhushall 11 manna konstgräs  Boende i 6 bädd stugor  Samtliga kallas, men nivåindelad träning  7 ledare på plats ◦ 4 tränare ◦ 3 föräldrar  Transport med egna bilar ◦ 7 bilar  Kostnad: c:a 1600/spelare, inkl logi/mat/planhyra/färja

18  Sön 1 juli – Sön 8 juli 2012  Spaniens största sommarcup med många deltagande nationer och en mycket bra organisation.  Turneringen spelas på fotbollsanläggningen Futbol Top Ten med 13 fina gräsplaner.  Logi sker på hotell i välkända turistorter längs Costa Brava kusten (strax norr om Barcelona).  Alla spelare välkomna, men nivåindelning görs (lag 1 & 2). Ett lag anmäls till att börja med, minst 28 spelare behövs för 2 lag.  Beroende på antal spelare kan inte alla garanteras spel i cupmatcherna. Träningstider & matcher kommer försöka anordnas för dessa.  En dag i Barcelona med Camp Nou besök

19  Uppskattad kostnad: 7000 kr/spelare ◦ 7 övernattningar på 2-3 stjärnigt hotell (c:a 1800 kr) ◦ Full pension (frukost, lunch, middag) (c:a 900 kr) ◦ Turneringsavgifter (c:a 500) ◦ Flygresa (c:a 2600 kr ToR) ◦ Busstransfers (c:a 1000 kr) ◦ Täcker ej utflykter, fickpengar  Totalt: c:a 210 000 kr  Medföljande: ◦ 4 tränare ◦ XX medföljande föräldrar behövs  Tydliga ordningsregler gäller!

20  Klubbavgifter : ◦ Medlemsavgift ◦ Klubben skickar ut information om betalning  I medlemsavgiften ingår ett försäkringsskydd vid eventuella akutskador på fotbollsplanen för aktiv medlem.  Lagkassan används till gemensamma lagaktiviteter.  Personlig utrustning bekostas av spelare  Pengar utöver detta behövs till bl a: ◦ Fotbollsturneringar (extra cupavgift på 100-300 kr per deltagande spelare) ◦ Träningsläger ◦ Ytterligare material ◦ Sociala aktiviteter

21  Hur får vi in mer pengar? 1.Försäljning Föräldrar (cafe vid hemmamatcher, anordna egen cup): est 20 000 kr 2.Försäljning Spelarna (korv, strumpor, lotter, etc): est 30 000 kr (c:a 1000/spelare) 3.Sponsring: 60 000 (10 stycken paket)  Total insamling: est 100-110 000 kr  Återstår 100 000 kr / 30 = c:a 3333 kr/spelare att bekostas själva  Referens, Gothia 2011 kostade c:a 4000 kr/spelare (inkl Liseberg & fiske)

22  5000 kr ◦ Logga på website ◦ Logga på träningsoverall ◦ Lagfoto med logga  10000 kr ◦ Logga på matchtröja ◦ Logga på väskor  20000 kr ◦ Företagsmatch mot TIS P98:1, inkl en träning med huvudtränare ◦ Direktreklam via spelarna

23  Alla idéer mottages tacksamt!  Sponsringskontakter?  Försäljning Föräldrar, ansvarig: XXX  Försäljning Spelare, ansvarig: XXX  Sponsring, ansvarig: Peter Ardbo  Referens, Gothia 2011: c:a 4000 kr/spelare  Barcelona: 4 tränare plus 2 föräldrar  Materialförvaltare: XXX  Lagföräldrar: XXX ◦ Utgör länken mellan ledare och föräldrar ◦ Koordinerar aktiviteter utanför planen

24


Ladda ner ppt " Introduktion  TIS Modellen  Ledare  Mål med laget  Hur uppnår vi det?  Lagträningar & akademi  Matcher och kallelser  Klädsel, utustning och."

Liknande presentationer


Google-annonser