Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Astma hos barn ASTA-dagar Gävle 2016 Gunilla Norrman BUS Gävleborg Barnläkare, Barnallergolog Gunilla Norrman BUS.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Astma hos barn ASTA-dagar Gävle 2016 Gunilla Norrman BUS Gävleborg Barnläkare, Barnallergolog Gunilla Norrman BUS."— Presentationens avskrift:

1 Astma hos barn ASTA-dagar Gävle 2016 Gunilla Norrman BUS Gävleborg Barnläkare, Barnallergolog Gunilla Norrman BUS

2 Astma vad är det? Kronisk inflammation i luftvägarna - som regel eosinofil Varierande luftvägsobstruktion - reversibel med behandling eller spontant Ökad ospecifik reaktivitet i luftvägarna

3 Gunilla Norrman BUS Astma hur vanligt är det? 8-10% barn i skolåldern 20-30% barn yngre än 2 år får någon gång obstruktiva besvär vid förkylning.

4 Gunilla Norrman BUS Astma diagnoser Obstruktiv bronkit De första 2 gångerna, 0-2 år barn utan hereditet, utan eksem eller sensibilisering Infektionsastma 3e förkylning med obstruktiva besvär 0-2 år 1a gången om äldre än 3 år Ska som regel ha vuxit bort vid 7-8 års ålder Allergisk astma Sensibilisering som orsakar besvären Ansträngningsastma

5 Gunilla Norrman BUS Definition obstruktivitet/astma med spirometri FEV% <70 Sänkning av FEV 1 :10% efter ansträngning Höjning av FEV 1 :10% efter inhalation av b 2 -stimulerare

6 Gunilla Norrman BUS Riskfaktorer ”prognostiskt” Allergi/Atopi eller sensibilisering Rökning i hemmet Svår obstruktivitet tidigt Kvarstående efter 3 års ålder Obstruktivitet utan infektion RSV-bronkiolit

7 Gunilla Norrman BUS Hur ställer vi diagnosen astma? Anamnes Status Ärftlighet Miljö Status Lungfunktionstest Allergitest

8 Gunilla Norrman BUS Typanamnes småbarn Täta infektioner med luftvägsbevär och hosta Pip, rosslighet Långa förkylningar Hosta nattetid

9 Gunilla Norrman BUS Typanamnes förskolebarn som småbarn Nedsatt ork jämfört med jämnåriga Försämring Vintertid Pollensäsong Kontakt med pälsdjur

10 Gunilla Norrman BUS Typanamnes skolbarn Som små- och förskolebarn Dålig kondition Försämring Pollensäsong Kontakt med pälsdjur I skolan Ansträngning

11 Anamnesformulär Kortfattade eller långrandiga  Astmakontrolltest ACT  BLFs frågeformulär vid allergi kort och lång http://www.barnallergisektionen.se/ Gunilla Norrman BUS

12 ACT Asthma Control Test

13 Gunilla Norrman BUS Ärftlighet och miljö Astma, allergisk rinokonjunktivit och/eller eksem hos föräldrar och syskon Husdjur i hemmet eller annan miljö där barnet vistas ofta Rökning i hemmet Fukt eller mögel hemma

14 Gunilla Norrman BUS Status Inspektion Andningsmönster Atopi Auskultation Ronki Förlängt expirium Auskultation efter ansträngning

15 Gunilla Norrman BUS Lungfunktions- och utandningstester Barnen klarar tekniken från ungefär 6 års ålder

16 Gunilla Norrman BUS Lungfunktions- och utandningstester PEF Reversibilitet Kurva

17 Gunilla Norrman BUS PEF-kurva

18 Gunilla Norrman BUS Lungfunktions- och utandningstester Spirometri Reversibilitetstest Ansträngningsspirometri FEF 25-75% (speglar perifera luftvägar) kan vara det första som signalerar hos barn.

19 Gunilla Norrman BUS Lungfunktions- och utandningstester NO-mätning

20 Gunilla Norrman BUS Utandat NO Munutandat No härrör till största delen från respiratoriskt epitel. Bildas av INOS (inducerbart NO-syntas) INOS är uppreglerat vid astma och eosinofil inflammation.

21 Gunilla Norrman BUS Utandat NO- felkällor Falskt för höga Förkylning Allergisk rinit Nitritrik kost strax innan Falskt för låga Ansträngning Spirometri innan Rökning

22 Gunilla Norrman BUS Utandat NO tolkningsmall Patienter <12 år : <20 ppb Patienter >12 år : <25 ppb

23 Gunilla Norrman BUS Allergitest Om anamnesen talar för det Pricktest Blodprov för specifikt IgE (”RAST”)

24 Behandlingstrappan 0-6 år Periodisk LTA eller inh.steroid Inhalation kortverkande  vid symptom Kontinuerlig Inh.steroid < 400  g Inh.steroid < 400  g + LTA eller långverk.  Inh.steroid >400  g + LTA + långverk.  primärvård barnmott Gunilla Norrman BUS

25 Behandlingstrappan >6 år Inhalation kortverkande  vid symptom Kontinuerlig Inh.steroid < 400  g Alternativt LTA Inh.steroid < 400  g + LTA och/eller långverk.  Inh.steroid >400  g + långverk.  + LTA primärvård barnmott Gunilla Norrman BUS

26 Inhalationssteroider –olika doser  Budesonide 400 mg = Flutikason 200 mg Förskrivare bör vara medvetna om att flutikasonpropionat är lika effektivt som andra inhalerade steroider vid ungefär halva dygnsdosen uttryckt i mikrogram. utdrag ur FASS Gunilla Norrman BUS

27 Mål med behandling Klara vardagsaktiviteter utan besvär Sömn utan störning av andningsbesvär eller hosta Behov av kortverkande b2 högst 2 ggr per vecka Gunilla Norrman BUS

28 Astmabehandling steg 5 Svår astma som ej är kontrollerad på steg 4 Airsonett: tempererat laminärt partikelfritt luftflöde under sömn Xolair Azitromycin Systemiska steroider 0,5 mg/kg nedtrappas till lägsta dos Teofyllin Spiriva Gunilla Norrman BUS

29 Frågor? Gunilla Norrman BUS

30 Stort TACK för uppmärksamheten!

31 Gunilla Norrman BUS

32 Uppföljning- primärvård eller specialistvård Barnklinik:  Barn <2 år med återkommande obstruktiva episoder.  Barn <6 år med behov av underhållsbehandling  Barn>6 år om högre dos underhållsbehandling?  Svårbehandlade barn och ungdomar


Ladda ner ppt "Astma hos barn ASTA-dagar Gävle 2016 Gunilla Norrman BUS Gävleborg Barnläkare, Barnallergolog Gunilla Norrman BUS."

Liknande presentationer


Google-annonser