Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Syfte att öka kunskap som en del av Region Gotlands program för förebyggande av självmord, år 2015- 2018 Fakta, information och referenser:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Syfte att öka kunskap som en del av Region Gotlands program för förebyggande av självmord, år 2015- 2018 Fakta, information och referenser:"— Presentationens avskrift:

1 Syfte att öka kunskap som en del av Region Gotlands program för förebyggande av självmord, år 2015- 2018 Fakta, information och referenser: www.gotland.se/självmordsförebyggande Introduktion - att prata om självmord Veronica Hermann, strateg folkhälsa och välfärd, Region Gotland Marika Hård af Segerstad, Hjärnkollsambassadör Veronica Hermann e-post veronica.hermann@gotland.se Tfn 0498- 26 90 29veronica.hermann@gotland.se

2 Psykisk ohälsa finns runt om oss Vi har fördomar Vi kan stötta varandra

3 Myter om psykisk ohälsa Myt: En psykiskt sjuk person är farlig. Sanning: Ytterst få våldsbrott är ett resultat av enbart psykisk sjukdom. Myt: En psykiskt sjuk person är mindre begåvad. Sanning: Många framstående forskare och kulturpersonligheter har upplevt psykisk ohälsa.

4 Myt: En psykiskt sjuk person blir aldrig frisk. Sanning: De flesta återhämtar sig till ett fungerande liv. Myt: Psykisk ohälsa är föräldrarnas fel. Sanning: Påståendet har inget stöd i forskning. Myt: Psykisk ohälsa drabbar bara andra. Sanning: Vem som helst kan få psykiska problem.

5 Så var det för mig…

6 Självmord på Gotland 6-15 självmord per år, ingen tydlig trend av ökning eller minskning Flest i åldern 40-79 år Fler män än kvinnor Något vanligare än snittet i riket

7 Självmord får stora konsekvenser

8 Slutenvård efter självmordsförsök och andra självskador, på Gotland Cirka 50 per år vårdas på sjukhus, ökning senaste åren Flest i åldern 20-39 år men även fler 0-19 år och 40-59 år Fler kvinnor än män Fler män på Gotland jämfört med riket

9 Faktorer som ökar risk för självmord, exempel Psykisk sjukdom Missbruk Tidigare självmordsförsök, särskilt välplanerade Föräldrars ohälsa Anhörigs självmord/självmordsförsök Fysisk sjukdom och värktillstånd Förluster Avsaknad av goda förebilder Psykiskt trauma; mobbning, våld, övergrepp Migrationserfarenhet Homo-, bi-, transerfarenhet Man över 45 år

10 Livskris Våld och kränkning Separationer Förlust, t.ex. arbete, hälsa, ekonomiska position Anhållen, häktad Naturkatastrof Självmord hos närstående Övergångsfaser i livet Förändring vid psykiatrisk vård Risksituationer, exempel

11 Myt: Självmord grundar sig ofta på rationella tankar om livets värde Fakta: 9 av 10 personer har just då psykisk ohälsa Myter om självmord

12 Myt: Självmord inträffar plötsligt utan förvarning Fakta: En person som tar sitt liv eller försöker är inne i en självmordsprocess Myter om självmord

13 Myt: De som talar om självmord gör det inte Fakta: Den som är i en självmordsprocess sänder signaler som ibland är tydlig och ibland indirekt

14 Så var det för mig…

15 Myt: Det går aldrig att hindra en person som har bestämt sig Fakta: Upptäcks tecken på att personen är i självmordsprocess går det att ge stöd Myter om självmord

16 Myt: Samtal om självmord kan "väcka den björn som sover” Fakta : När tankarna blir medvetna, blir det tydligt att hjälp behövs Myter om självmord

17 Så var det för mig…

18 Förändrade mönster i aktivitet, sömn och kost Förändring i vanor Lynnig, ledsen, tillbakadragen, känner sig hjälplös och värdelös Bryr sig inte längre om sitt utseende Uttrycker tankar om döden Tar avsked Riskfyllt och självdestruktivt beteende Varningssignaler

19 1 Gör någonting 2 Var medveten om din egen reaktion 3 Var tillgänglig 4 Fråga om hur personen mår och om självmord 5 Fråga djupare 6 Fatta beslut om nästa steg 7 Sök hjälp så fort som möjligt 8 Inge hopp genom engagemang och be om löfte 9 Stanna kvar 10 Ta hand om dig själv Att hjälpa

20 Så var det för mig…

21 Stöd vid kris Vardag Vårdcentral Individ- och familjeomsorg Vardag och helg kl 16-03 Socialjour Övrig tid Sjukvårdsrådgivningen växel 0498- 26 90 00 0498-26 88 19 0498- 26 91 45 1177

22 Sjukvårdsrådgivningen, 1177 Elevhälsa Ungdomsmottagning Vårdcentral Socialtjänst Barn- och ungdomspsykiatrin Psykiatrisk jourmottagning www.sagagotland.se www.gotland.se/sjalvmordsforebyggande Stöd när en inte mår bra psykiskt

23 Hjälplinjer, exempel Fler länkar finns på www.gotland.se/självmordsförebyggande Självmordslinjen: Öppet dygnet runt alla dagar, tel 90101 Föräldratelefonen: Vardagar klockan 10-15, tel 020-85 20 00 Äldretelefonen: Vardagar klockan 10-15, tel 020-22 22 33 SPES stödtelefon (stöd till anhöriga) 08-34 58 73 alla dagar 19.00 – 22.00 Jourhavande Medmänniska: alla dagar klockan 21-06, tel 08-702 16 80 Jourhavande präst: Alla dagar klockan 21-06, tel 112

24 SPES – Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd Gotland Elisabeth Nyberg Elisabeth_58_@hotmail.com Mobil: 0722 – 75 99 09 www.spes.se

25 Så gör jag för att må bra

26 Sömn, kost Fysisk aktivitet Rutiner Sociala kontakter - utöka kontaktnät Bra relation till familjemedlemmar, vänner, grannar, arbetskamrater Tala med andra, sök stöd och råd Träna färdigheter i konfliktlösning och hantera känslor Lär dig att uppskatta dig själv Var öppen för nya lösningar Skydd mot psykisk ohälsa

27 Sjukvårdsrådgivningen, 1177 www.sagagotland.se www.gotland.se/självmordsförebyggande Här finns kunskap om psykisk ohälsa och förebyggande av självmord


Ladda ner ppt "Syfte att öka kunskap som en del av Region Gotlands program för förebyggande av självmord, år 2015- 2018 Fakta, information och referenser:"

Liknande presentationer


Google-annonser