Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kan man tänka sig frisk/sjuk?????  Får så mycket info så den måste sortera  Där du lägger din uppmärksamhet, där fokuserar hjärnan  Genom att välja.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kan man tänka sig frisk/sjuk?????  Får så mycket info så den måste sortera  Där du lägger din uppmärksamhet, där fokuserar hjärnan  Genom att välja."— Presentationens avskrift:

1

2 Kan man tänka sig frisk/sjuk?????

3  Får så mycket info så den måste sortera  Där du lägger din uppmärksamhet, där fokuserar hjärnan  Genom att välja var du fokuserar kan du ändra ditt känsloläge  25 % ungdomsarbetslöshet. Hur ska jag någonsin få jobb?  25 % ungdomsarbetslöshet. 75 % får jobb, jag kan vara en av dessa

4  Positiva känslor oftare än vi tror  Välj att ge dessa mer uppmärksamhet  Forskning lyckliga människor har inte färre negativa känslor men väljer att uppmärksamma de positiva

5  Självkännedom  Vad jag vet om mig själv

6

7  Kontroll lokus  Self efficacy  Självkänsla  Självförtroende

8 1. Föreställ dig själv i framtiden då allt har gått över förväntan. Du har arbetat hårt och lyckats nå dina mål i livet. Dina drömmar har realiserats och du har nått din full potential. Tänk på detta i en minut. 2. Skriv ner det du kommit fram till under fem minuter. Det kan tex. vara var du bor, vilka relationer du har, vad du gör på dagarna, hur du mår. 3. Föreställ dig nu att du lever i denna värld under två minuter

9  Salutogenes, prevention och patogenes Tänk dig att en person har fallit i en flod. Självklart räddar man henne från att drunkna (patogenes). Nästa steg är att man sätter ett staket runt floden för att hindra att någon mer trillar i (prevention). Det salutogena perspektivet innebär att man i stället lär individerna simma i livets flod.

10  Antonovski  Fokus på det friska

11 Hälsa är hela tiden i rörelse Ohälsa Hälsa

12  KASAM  Begriplighet  Hanterbarhet  Meningsfullhet

13  Kunskap och förståelse om skolan/ämnet  Feedback på prestation  Formativ bedömning

14  Stöd  Resurser  Fysisk och psykisk ork  Påverkansmöjligheter  Inflytande  Delaktighet

15  Motivation  Vad ska jag ha kunskapen till?  Värderingar och relationer  Jag är viktig i detta sammanhanget

16 TEST

17  Vad var mest intressant med föreläsningen?  Vad tar jag med mig i mitt jobb som kommande undersköterska?


Ladda ner ppt "Kan man tänka sig frisk/sjuk?????  Får så mycket info så den måste sortera  Där du lägger din uppmärksamhet, där fokuserar hjärnan  Genom att välja."

Liknande presentationer


Google-annonser