Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LAVI solution. Utgångspunkter Hur skapar vi förutsättningar att utveckla entreprenöriella förmågor? Läroplanen: Forma eleverna till kritiskt självständigt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LAVI solution. Utgångspunkter Hur skapar vi förutsättningar att utveckla entreprenöriella förmågor? Läroplanen: Forma eleverna till kritiskt självständigt."— Presentationens avskrift:

1 LAVI solution

2 Utgångspunkter Hur skapar vi förutsättningar att utveckla entreprenöriella förmågor? Läroplanen: Forma eleverna till kritiskt självständigt tänkande individer (Entreprenörer?)

3 Att bygga en entreprenör Entreprenörskapets huvudingredienser: Självförtroende, initiativförmåga, helhetsperspektiv Hela utbildningen måste ge förutsättningar för ovanstående aspekter. Utbildningsupplägget måste därför: -Vara så holistiskt som möjligt -Skapa mycket tid/moment/projekt/elev (Att lyckas bygger självförtroende och skapar initiativförmåga) -Möjliggöra att varje elev i så hög grad som möjligt blir sedd och kan utvecklas individuellt.

4 Formen skapar entreprenörerna I vårt utbildningskoncept föds entreprenörer genom verklighetsbaserad och projektstyrd undervisning. Schemat och timplanerna möjliggör en undervisning där eleverna i största möjliga mån anpassas efter det arbete som är aktuellt just för tillfället. Elever som ligger i framkant erbjuds övergång till lärlingsutbildning > ett sätt att se eleverna och ge dem mycket tid i maskin samt möjligheten att driva ett projekt från A-B Innehållet i utbildningen mäts i såväl måluppfyllelse som ”reell nytta”. >>> Skapar motiverade elever<<<. Vi vänder på perspektiven! Konstruerad praktisk och teoretisk undervisning blir ett komplement till den utveckling och utbildning som kommer per automatik med de utmaningar verkligheten erbjuder varje dag. Vi har överfört det bästa från lärlingsutbildningen till vår ”traditionella” utbildning. APL/SPL utgör motlägg i schemat.

5 Konkret innebär detta: -Ett schema som möjliggör sammanhängande praktisk tid, antingen i APL eller SPL. Renodla grupper från varandra för optimering av tid. -Arbetet ska i så låg grad som möjligt vara konstruerat. (Grundutbildning måste självklart genomföras) -Schemat möjliggör flexibilitet kring APL även för traditionella elever. Alla behöver inte göra APL samtidigt. Lärarna får en tydlig handledande roll i SPL. -Varje enskild elev blir sedd. Tid/moment för individuell utveckling optimeras -Systemet skapar förutsättningar för personligt ansvartagande och en elev kan självständigt få utföra en arbetsuppgift från A till B. - Relationsutbildning där de som handleder ges tid att följa varje elevs utveckling och stötta och handleda utefter de behov som finns.

6 Timplaner och rättssäkring Systemet kräver flexibilitet och en förutsättning är att elever tillåts att utvecklas inom olika områden under en given tid. Elevers studieplaner bryts ner i matriser och utbildningsböcker som kopplas till LAVI competence som ger visuella kompetensprofiler. Underlättar för såväl sambedömning, utvecklingssamtal, BFL, trepartssamtal etc. Kontinuerligt måste betygsansvariga lärare utvärdera med APL-handledare alternativ avsätta tid för sambedömning så att ingen elev hamnar mellan stolarna. Utvärderingen visar sedan vägen framåt. RESULTAT: En motiverande utbildning som ger hög anställdbarhet

7 Lärlingsutbildning en del av entreprenöriell utbildning Lärlingsutbildning en effektivare väg för vissa. > Snabb utveckling i en modern miljö. Erfarenhetstid skapas Att några blir lärlingar skapar mer tid per elev/lärare för de som är kvar på skolan. Traditionella elever och lärlingar rättsäkras på samma sätt. Genomtänkta matriser kopplade till visuella kompetensprofiler Såväl APL som SPL kopplas till matrissystem. Sambedömning präglar uppföljning och rättsäkran. Utbildningsinnehåll speglar näringslivets krav – behovsanalys i båtten. Resultat: Win Win – Utbildning för 1 + minst 1 till. En mer hänsynstagande och effektiv utbildning.

8 Entreprenöriell pedagogik Långsiktigt teoretiskt upplägg Realtidsteori Utbildningens beståndsdelar Ett flexiblare och mer individuellt upplägg! Hollistiskt förhållningssätt APL/SPL Realtidsteori Långsiktigt planerad teori

9 Tack! www.lavigruppen.se


Ladda ner ppt "LAVI solution. Utgångspunkter Hur skapar vi förutsättningar att utveckla entreprenöriella förmågor? Läroplanen: Forma eleverna till kritiskt självständigt."

Liknande presentationer


Google-annonser