Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PROCESS, TEKNIK OCH KÄLLOR Informationssökning. LibGuide – En ämnesguide för ILH

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PROCESS, TEKNIK OCH KÄLLOR Informationssökning. LibGuide – En ämnesguide för ILH"— Presentationens avskrift:

1 PROCESS, TEKNIK OCH KÄLLOR Informationssökning

2 LibGuide – En ämnesguide för ILH http://libguides.lub.lu.se/filosofi

3 Olika typer av källor

4 Identifiera informationsbehov Vilken typ av information behöver jag? - Vilken typ av källor innehåller den information jag behöver? Färsk Tidskrifter Rapporter Brett tidsperspektiv Böcker Uppslagsverk Historiskt Böcker Arkiv Databaser

5 Olika källor Bibliotekskataloger – Ex. Lovisa och Libris Uppslagsverk – Ex. NE, BRO,ORO Tidskrifter – Ex. Isis, Lychnos Databaser – Ex. Philosopher’s index Metasöktjänster – Ex LUBSearch

6 Lovisa Libris Lunds Universitet Sök material Förnya lån Nationalkatalogen Sök material för fjärrlån Etc. Bibliotekskataloger

7 Olika källor Bibliotekskataloger – Ex. Lovisa och Libris Uppslagsverk – Ex. NE, Encyclopaedia Britannica, BRO,ORO Tidskrifter – Ex. Mind, Filosofisk tidskrift Databaser – Ex. Philosopher’s index Metasöktjänster – Ex LUBSearch

8 UPPSLAGSVERK

9 Olika källor Bibliotekskataloger – Ex. Lovisa och Libris Uppslagsverk – Ex. NE, Encyclopaedia Britannica, BRO,ORO Tidskrifter – Ex. Mind, Filosofisk tidskrift Databaser – Ex. Philosopher’s index Metasöktjänster – Ex LUBSearch

10 Tidskrifter Vaddå tidskrift?

11 Olika källor Bibliotekskataloger – Ex. Lovisa och Libris Uppslagsverk – Ex. NE,BRO,ORO Tidskrifter – Ex. Mind, Filosofisk tidskrift Databaser – Ex. Philosopher’s index Metasöktjänster – Ex LUBSearch

12 Databaser

13 Olika källor Bibliotekskataloger – Ex. Lovisa och Libris Uppslagsverk – Ex. NE, BRO,ORO Tidskrifter – Ex. Mind, Filosofisk tidskrift Databaser – Ex. Philosopher’s index Metasöktjänster – Ex LUBSearch

14 Metasöktjänst

15 Sökprocessen Formulera frågeställning Hitta sökord Välj källor Sök Ta fram materialet Källkritik/Granska

16 Formulera frågeställningen Formulera frågeställningen för att hitta relevanta ämnesord/keywords:

17 Keywords/Ämnesord synonymer smal singular plural m.m. stavningsvariant

18 Boolesk sökning

19 Trunkering* och Wildcard ? Organization* Organi?ation

20

21

22 Varför får vi de resultat vi får?

23 Varje användare sitt Google Det finns inte ett standard Google Olika användare som söker samtidigt får olika resultat

24 Exempel - Estonia

25 Exempel - Snowden

26

27 Vad påverkar sökresultatet? -Generellt Sökalgoritmen Penguin 2.0 Delning på sociala medier Ex. Facebook, Twitter, Youtube Häng-tid Textkvalitet Tid Källa: http://backlinko.com/google-ranking-factors

28 Vad påverkar sökresultatet? - Användarkontexten Källa: http://www.entrepreneur.com/article/226884 Din surfhistorik Din sökhistorik Dina bokmärken Var du sitter Användarkontext + Sökalgoritm = Träfflista

29 Vad vet Google om mig? -Min sökstatistik Källa: https://www.google.com/history/

30 Vad vet Google om mig? -Mina boksökningar Källa: https://www.google.com/history/

31 Vad vet Google om mig? -Mina platssökningar Källa: https://www.google.com/history/

32 Vad vet Google om mig? -Mina intressen Källa: http://www.google.com/settings/ads/

33

34

35 Filterbubblan “The exact version of the online world that you see is available only to you.” Källa: Eli Pariser@TED Talk, Mike Elgan

36 Vad händer egentligen utanför din bubbla? Källa: Eli Pariser@TED Talk

37 Bursting the bubble

38

39 Referenshantering

40 Referens är relationen mellan två objekt, där det ena utgör eller anger någon form av koppling till det andra. Ett sådant objekt kan till exempel vara en källhänvisning i en text.

41 Varför? Det skall klart framgå vilket underlag du har för dina tolkningar och påståenden. Det skall klart framgå vad som är dina egna slutsatser och tankar och vad du har hämtat från andra. Det skall vara lätt att hitta tillbaka till källan för den som vill läsa mera eller kontrollera dina uppgifter.

42 Transparens Tydlig Vems åsikt? Min egen åsikt? Någon annans? Min egen inspirerat av någon annan?

43 Referensens två delar Hänvisning i texten: Referens i referensförteckningen: When testing the usability of a website, it is necessary to gather demographic information about the users (Lazar, 2006). When gathering data it is important to remember that “only relevant types of demographic information should be requested” (Lazar, 2006, p. 52).

44 Hänvisning i texten Texthänvisningen i Harvardsystemet består normalt sett av författarens efternamn följt av publiceringsår: De kvalitativa metoderna har under de senaste decennierna fått ett större erkännande (Repstad 2007, ss 11-12). ss = sidorna Publiceringsår Författare

45 Två eller tre författare Burton hävdar att detta är felaktigt (Hunter, Elias & Norris 2001). Fler än tre författare I Kissers andra tes sägs det motsatta(Johnson et al. 2001, s. 226). et al.= med flera Använd och-tecken = &

46 Utan personliga författare Första gången måste du ange hela namnet - (International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) 2007) Därefter räcker det att du anger akronymen: (IFLA 2007) Första gången måste du ange hela namnet - (International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) 2007) Därefter räcker det att du anger akronymen: (IFLA 2007) Ibland saknas personliga författare. Typiska exempel är publikationer från företag, myndigheter, organisationer etc. Dessa har i regel myndighetens eller organisationens namn som huvuduppslag.

47 Citat - Korta Kortare citat skall skrivas direkt i texten inom citationstecken: Det ytterst intressanta påpekandet av Lyxén är bara att instämma med ”man bör pumpa bromsen vid sladd” (Lyxén 1993, s. 110).

48 Citat - Långa

49 Parafrasering A paraphrase (/ ˈ pær ə fre ɪ z/) is a restatement of the meaning of a text or passage using other words./ ˈ pær ə fre ɪ z/

50 Hänvisning i referenslistan ”Källförteckningen eller referenslistan placeras längst bak i dokumentet men före eventuella bilagor. Här skall det finnas tillräcklig information om alla dina skriftliga källor för att din läsare enkelt skall kunna hitta till de dokument du har använt i ditt arbete.” /HSB 20110707

51 Harvardsystemet i Borås Borås + Harvardsystemet

52 Typer Eklund, K. (2010). Vår Ekonomi. Stockholm: Norstedts Finansinspektionen. (2010). Den svenska bolånemarknaden och bankernas kreditgivning. [Elektronisk] Rapport. Stockholm, Finansinspektionen. Tillgänglig: http://www.fi.se/Templates/Page____12415.aspx [2010-07-21] Francis, S. (red.) (1971). Libraries in the USSR. London: Bingley. Hawes, D.K. (1993). Marketing tourism destinations: a strategic approach. Journal of travel research, vol. 31, ss. 74-75. Hagström, B. (1989-1996). Norska. I Nationalencyklopedin. Bd. 14, ss. 285-287. Höjd ränta bankens hopp (2010). [Elektronisk] Dagens Nyheter, 26 april. Tillgänglig: Mediearkivet. [2010-07-21]

53 HJÄLPMEDEL

54 Hämta endnote För att ladda ner Endnote går man in på Studentportalen (www.student.lu.se) och loggar in där med sitt StiL-konto.www.student.lu.se

55 Hemuppgift att skicka till: fredrik.eriksson@htbibl.lu.se Deadline Fre 17/6


Ladda ner ppt "PROCESS, TEKNIK OCH KÄLLOR Informationssökning. LibGuide – En ämnesguide för ILH"

Liknande presentationer


Google-annonser