Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sjukvård till nyanlända – samordning av insatser för asylsökande Anna Nergårdh Chefläkare för Stockholms läns landsting.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sjukvård till nyanlända – samordning av insatser för asylsökande Anna Nergårdh Chefläkare för Stockholms läns landsting."— Presentationens avskrift:

1 Sjukvård till nyanlända – samordning av insatser för asylsökande Anna Nergårdh Chefläkare för Stockholms läns landsting

2 Vilka behov av sjukvård har de nyanlända?

3 Vilka behov av sjukvård har nyanlända barn och ungdomar?

4 Vilka rättigheter till vård har asylsökande?

5 Asylsökande – rätt till vård Personer som fyllt 18 år Rätt till hälso- och sjukvård (samt tandvård) som ”inte kan anstå”, samt preventivmedelsrådgivning, mödrahälsovård, vård vid abort, vård enligt smittskyddslagen. Barn under 18 år Hälso- och sjukvård (samt tandvård) i samma omfattning som alla barn i Sverige. Alla har rätt till gratis hälsoundersökning. 2015-10-01

6 Hur ser behovet av sjukvård ut på längre sikt?

7 Hur ser förutsättningarna ut i Stockholms läns landsting

8 Förutsättningar i Stockholms läns landsting  Sex akutsjukhus (sju platser)  200 husläkarmottagningar  Sex husläkarmottagningar med särskilt uppdrag: hälsoundersökningar  17 närakuter  33 ungdomsmottagningar  Jourläkarbilar  Psykiatri och BUP  Katastrofmedicinsk organisation, sjukvårdsgrupper  Regionala kompetenscentra, t.ex. Enheten för kris- och katastrofpsykologi och Transkulturellt centrum  1177 Vårdguiden – tolkad sjukvårdsupplysning  Vårdgivarguiden.se – information och stöd till vårdgivare 2015-10-01

9 Vilken inriktning har Stockholms läns landsting?

10 Inriktning SLL  Landstinget ger god vård med ordinarie kvalitet till de människor som nu behöver vår hjälp  Vi arbetar i ordinarie vårdstrukturer och i nära samverkan med andra aktörer  Vi har ett välfungerande och känt regelverk sedan tidigare  Vi har inrättat en särskild samordningsorganisation för att kunna följa läget nära och öka/ändra våra insatser utifrån behov  Vi arbetar med ett långsiktigt perspektiv 2015-10-01

11 Hur har vi förstärkt sjukvården för att möta behoven hos de nyanlända?

12 Hur samverkar vi med andra myndigheter och aktörer?

13 Hur når vi ut med information om sjukvård till de nyanlända?

14 Varför är det viktigt med hälsoundersökningar?

15 Vad kan ungdomsmottagningarna bidra med?

16 Hur kan landsting och skolhälsovård samverka på bästa sätt?

17 Vilka erfarenheter finns? Vad behöver vi utveckla? anna@nergardh@sll.se

18 TACK!


Ladda ner ppt "Sjukvård till nyanlända – samordning av insatser för asylsökande Anna Nergårdh Chefläkare för Stockholms läns landsting."

Liknande presentationer


Google-annonser