Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl),

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl),"— Presentationens avskrift:

1 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rubrik: Century Gothic, bold 26pt Centrala begrepp

2 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Indikation och ordinationsorsak Exempel indikationstext Läkemedlet i kombination med andra antiretrovirala läkemedel är indicerat för behandlingserfarna, vuxna patienter infekterade med endast hiv-1-virus med CCR5- tropism detekterbart Ordinationsorsak HIV-infektion 2

3 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Ordinationsorsak och ändamål Ordinationsorsak - Journalhandling - Läses av vårdpersonal – varför tidigare ordinatörer ordinerat läkemedlet - Ordinatören behöver veta varför tidigare ordinatörer valt en viss läkemedelsbehandling Behandlingsändamål - Del av e-receptet - Läses av patienten och farmaceut - Patienten behöver tydlig information om varför hen tar ett visst läkemedel - Undvik känslig information 3

4 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Ordinationsorsak och ändamål - idag Ordinationsorsak registreras redan idag – Behov av att ensa nomenklaturen – Behov av strukturerad information Ändamål registreras redan idag – Behov av att öka kvaliteten – Behov av att öka fullständigheten → Patientsäkerhet → Regeringsuppdrag 4

5 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rubrik: Century Gothic, bold 26pt I praktiken

6 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Hur ska det fungera? Ordinerat läkemedel : Läkemedel X tabletter 5 mg

7 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Hur ska det fungera? Ordinerat läkemedel : Läkemedel X tabletter 5 mg Välj ordinationsorsak: Hypertoni Ödem vid hjärtsvikt Ödem Fritext: Välj från totallista:

8 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Hur ska det fungera? Ordinerat läkemedel : Läkemedel X tabletter 5 mg Vald ordinationsorsak: Hypertoni Behandlingsändamål: Mot förhöjt blodtryck Fritext:

9 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rubrik: Century Gothic, bold 26pt Arbetet att ta fram ordinationsorsaker och behandlingsändamål

10 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Metod Indikationstexter för 6451 produkter (NPL-idn) har analyserats – 1429 unika ordinationsorsakstermer – 1480 unika behandlingsändamål – 1385 ordinationsorsakstermer har fått Snomed CT-koder – 47 temporära koder – Samtliga ordinationsorsakskoder har placerats i en hierarki

11 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Resultatet Resultatet utgörs av två delar: En terminologisk del som innehåller alla förekommande termer. Tillgänglig idag – Ordinationsorsaker, Snomed CT-koder – Ändamålstexter Kopplingar mellan läkemedelsprodukter och ordinationsorsaker & ändamålstexter. – Tillgängliggörandet av dessa kopplingar – projekt med e-Hälsomyndigheten

12 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rubrik: Century Gothic, bold 26pt Roller och intressenter

13 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Roller Socialstyrelsen – Utvecklar den terminologiska delen – Upprätthåller läkemedelskoppling eHälsomyndigheten – Utvecklar system för förvaltning och distribution – Distribution Inera – Utvecklar tjänster för användning – Distribution

14 System för underhåll och distribution av kodverk för ordinationsorsak Björn Hedman 2016-04-06 A

15 eHälsomyndighetens roll Att tillhandahålla ett systemstöd för att hantera kodverket utifrån: Lagring Underhåll Distribution

16 Underhåll Lagring DistributionVårdsystem Förskrivare Vården Underhåll Socialstyrelsen Översikt eHälsomyndighetens leverans SIL

17 Underhåll av kodverket Utförs av socialstyrelsens personal Åtkomst via webbläsare. Inloggning med olika typer av e- legitimationer. Innehåller regelverk för vad som får uppdateras och när. Integreras med VARA, FASS och andra system för informationsförsörjning om nya produkter.

18 Distribution av publicerat kodverk Det publicerade kodverket planeras att tillhandahållas via flera olika format och kanaler. Format som diskuterats Komplett fil. Som relaterade filer. Som relaterade informationsobjekt via tjänstegränssnitt. Via direktfrågor i tjänstegränssnitt.

19 Distribution av publicerat kodverk Kanaler som diskuterats Via SIL. Direkt integration för att ladda hem kodverket. Direkt integration till tjänstegränssnitt för ”online frågor”.

20 Hur vill vården ha informationen ? Via SIL? Via tjänster hos eHälsomyndigheten? Både och? Som komplett fil? Uppdelad på de olika informationsdelarna? Som onlineslagningar (mot SIL eller eHälsomyndigheten)?

21 Distribution Vårdsystem C Läkemedelsmodul Användning/ GUI Integration Vårdsystem B Läkemedelsmodul Användning/ GUI Integration Vårdsystem A Läkemedelsmodul Användning/ GUI Integration SIL (Öppen data) Fil Underhåll Lagring InloggadeTjänster Distribution av publicerat kodverk Preliminär!!

22 Övergripande informationsstruktur och användning av kodverket Ordinationsorsaker (1488 st) Ordinationsorsaker (1488 st) Ändamål (1465 st) Ändamål (1465 st) Koppling Ändamål–Ordinations orsak Nyckel: Nplid-ordinationsorsaksid- Ändamålsid (21744 st) Koppling Ändamål–Ordinations orsak Nyckel: Nplid-ordinationsorsaksid- Ändamålsid (21744 st) Koppling Produkt–Ordinations orsak Nyckel: Nplid-ordinationsorsaksid (21744 st) Koppling Produkt–Ordinations orsak Nyckel: Nplid-ordinationsorsaksid (21744 st) 1 NPLID ger lista med ordinationsorsaker 1 NPLID ger lista med ordinationsorsaker 2 NPLID och id för vald ordinationsorsak ger lista med ändamål 2 NPLID och id för vald ordinationsorsak ger lista med ändamål Preliminär!!

23 Vi vill gärna ha dialog kring detta! Kontakta oss antingen här i montern eller senare via mail eller telefon.

24 Sil, Svenska informationstjänster för läkemedel Distributionskanal för läkemedelsinformation till svensk sjukvård Leverera läkemedelsinformation till svensk sjukvård bedriven inom landsting, kommuner och staten Leverans av en tjänstegränssnitt (Sil SOAP API) och databas Samtliga 21 landsting inklusive Gotlands kommun har infört Sil (ej leverans till apotek) Produktion av kvalitetssäkrad läkemedelsinformation 1 gång per vecka Birgit Eiermann, tjänsteansvarig Sil; birgit.eiermann@inera.se

25 Sil:s årscykel 2016 25 DECJAN Sil 4.2 huvudrelease 28 september JUNJULI MAR APR OKT SEP Veckovis produktion och Q-säkring av Sil för två parallella databaser, ex. 2016 Sil 4.0 och 4.1 Sil:s årscykel Leverans Q3 (beslut i nov 2012)! Sil specifikation för kommande huvudrelease Sil 4.2 pre-release 21 april Sil 4.0 avvecklas 5 oktober Birgit Eiermann, tjänsteansvarig Sil; birgit.eiermann@inera.se

26 26 Sil innehåller VARA (eHälsomyndigheten) Substansregister (Läkemedelsverket) en delmängd av NSL FASS-texter (LIF) Interaktioner (Sfinx) (SLL) Läkemedel och fosterpåverkan & graviditet (SLL & FASS) Läkemedel och amning (SLL & FASS) ePed – rimlighetskontroll (SLL) – doseringsinformation för barnläkemedel ePed läkemedelsinstruktioner (SLL) – spädningsinformation och mer för barnläkemedel Läkemedel undvik hos äldre (Socialstyrelsen, Sil) Läkemedel under särskild övervakning (EMA, Sil) Biverkningsöversikt (SIDI, Sil) Rekommenderade läkemedel (Läkemedelskommittéer) Administreringskällan (Sil) Information om administreringssätt, ställe och metod Utsättningsorsaker (Sil) Doseringsenheter (Sil) framför allt avsedd för patient och öppenvård Birgit Eiermann, tjänsteansvarig Sil; birgit.eiermann@inera.se

27 Sil tjänster för ordinationsorsaker Hämta ordinationsorsak ( ReasonforPrescription ), genom Snomed kod Hämta ordinationsorsak ( ReasonforPrescription ), genom text Hämta ordinationsorsak ( ReasonforPrescription ), genom NPLId – en kombination av NPLId och ordinationsorsak ger behandlingsändamålstexter och deras Snomedkoder 27 Birgit Eiermann, tjänsteansvarig Sil; birgit.eiermann@inera.se

28 Arbete med integration av ordinationsorsaker i Sil Samarbete med framtagning av tjänster för ordinationsorsaker och behandlingsändamål Sammanställning av gemensam integrationshandledning med beskrivning av innehåll och implementeringskrav (t.ex. sökning på ordinationsorsak ska ej ge träff på läkemedel i journalsystemet) All information ska vara klart till prerelease 28 Birgit Eiermann, tjänsteansvarig Sil; birgit.eiermann@inera.se

29 Tack


Ladda ner ppt "Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl),"

Liknande presentationer


Google-annonser