Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Delårsrapport Januari - juni 2000 16 augusti 2000.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Delårsrapport Januari - juni 2000 16 augusti 2000."— Presentationens avskrift:

1 Delårsrapport Januari - juni 2000 16 augusti 2000

2 2 Jan-Åke Kark VD och koncernchef

3 3 Utveckling jan - juni 2000 Stark utveckling inom tillväxtområden Kraftig tillväxt av mobila kunder i hela Norden Förvärv av NetCom ASA 557 000 bredbandskunder i ramavtal och 24 000 levererade bredbandsanslutningar Fortsatt tillväxt av internetkunder Fortsatt expansion av Telias internationella fibernät

4 4 Perioden i sammandrag MSEKH1 2000H1 19991999 Nettoomsättning26 03725 46352 121 Omsättningsökning, %2,36,85,1 Underliggande EBITDA6 1177 25014 059 - marginal, %23,528,527,0 Rörelseresultat3 8702 2915 946 Resultat/aktie, SEK0:940:561:48

5 5 AO Carrier & Nät Viking Network fortsätter att växa snabbt Ytterligare infrastrukturaffärer under Q2 Förvärv av AGIS Stark försäljningsökning till externa operatörer Leveransproblemen för bredband lösta Beslutad utbyggnad

6 6 AO Privat Forrester Research förutspår att Sverige blir ledande Bredbandsportal lanseras under Q4 Stor efterfrågan på bredband Ramavtal om bredband till 557 000 hushåll Fortsatt tillväxt inom Internet Migrera samtliga kunder till bredband Kraftig tillväxt i Danmark och utökning av kabel-TV-verksamheten

7 7 AO Företag Kraftig försäljningsökning inom mervärdestjänster Stärkt position på internetmarknaden Utveckling av Application Service Provider (ASP) Ökat innehav från 30,2% till 48,2% i polska Netia

8 8 AO Enterprises Börsnotering av katalogverksamheten Börsnotering av kabel-tv Stor bredbandsefterfrågan även för com hem Avyttring av Altitun Börsnotering av Scandinavia Online 7 juni

9 9 AO Mobil Kraftig kundtillväxt i Sverige, Finland och Danmark Förvärv av NetCom ASA Lansering av mobila portaler

10 10 Kenneth Karlberg vice VD och chef för affärsområde Mobil

11 11 Antal abonnemang 30 juni Sverige 2 987 000 Finland 113 000 Danmark 208 000 + 349 000 netto (GSM + 415 000) + 80 000 + 38 000 Kraftig abonnemangstillväxt Andel av nettotillväxt GSM-abonnemang i Sverige: 61 % Utveckling 6 mån

12 12 ARPU Sverige ARPU Sverige exkl. kontantkort Intäkt per kund 345 332 362 Månatlig ARPU (SEK) 407 388 19971998199930 jun 2000 306 426 345 Churn 9%  6%

13 13 Förvärv NetCom ASA NORGE NetCom ASA 754 000 kunder ca 29 % marknadsandel FINLAND Telia113 000 kunder SVERIGE Telia2 987 000 kunder 52 % marknadsandel DANMARK Telia208 000 kunder BALTIKUM - Intressebolag Eesti Mobiltelefoni 291 000 kunder Latvijas Mobilais Telefons 230 000 kunder Omnitel 249 815 kunder RYSSLAND - Intressebolag Northwest GSM Telia 255 000 kunder

14 14 Synergier NetCom ASA - Telia Intäktsökningar genom förstärkt konkurrenskraft och en attraktivare tjänsteportfölj med bl a pan- nordiska tjänster Kostnadsbesparingar inom billing, produktion och tjänsteutveckling Gemensamma investeringar i 3G mobiltelefon- system UMTS samt gemensam utveckling av en ny generation tjänster Intäkter Kostnader Capex Förväntad resultateffekt 2002: 350-400 MSEK

15 15 GlobalCast Mobilt internetnät Trådlöst internetaccessnät Gula Sidorna Nära Dig Världsledande positioneringstjänst Nya tjänster Mobila portaler (MISP) Finland Danmark Storbritannien WirelessCar MyDOF Bästa WAP- portal i Sverige Tillgänglig för alla mobilkunder Speedy Tomato

16 16 Reinhold Geijer vice VD och CFO

17 17 MSEKH1 2000H1 1999 Nettoomsättning26 03725 463 Omsättningsökning (%)2,36,8 EBITDA7 5666 009 Engångskostnader och pensioner-1 517904 Resultatandelar intressebolag68337 Underliggande EBITDA6 1177 250 - marginal (%)23,528,5 Rörelseresultat3 8702 291 Resultat efter finansiella poster3 7922 291 Nettoresultat2 6981 598 Resultat per aktie (SEK)0:940:56 Räntabilitet på eget kapital (%)13,714,2 Investeringar (inkl NetCom ASA) 20 6865 112 varav aktier och andelar3 2651 709 Telia - nyckeltal

18 18 Extern nettoomsättning (*) Carrier & Nät Företag Mobil Privat Enterprises Q1 2000 Q2 2000 2 469 2 322 4 148 2 826 1 380 2 400 1 951 4 284 2 879 1 310 Jan-juni 2000 4 869 4 273 8 432 5 705 2 690 Jan-juni 1999 4 002 4 088 9 080 6 196 2 067 25 463 26 037 MSEK 12 85713 180 (*) exkl koncerngemensamt

19 19 Underliggande EBITDA Carrier & Nät Företag Mobil Privat Enterprises MSEK H1 1999H1 2000 983 437 3 996 1 233 262 1 385 1 316 823 531 4 318 Q1 2000 Q2 2000 819 2 205 201 190 209 414 1791 61 247 774 7 2506 117 3 2602 857 Koncern- gemensamt -364 -430 -1 123 -794

20 20 Investeringar (*) MSEKQ1 2000Q2 2000H1 2000H1 1999 Mobil35312 39412 747697 Carrier & Nät1 7272 3164 0431 954 Företag154603757758 Privat2113815969 Enterprises2 0389803 0181 550 Summa4 29316 43120 7245 028 varav aktier och andelar2 4468193 2651 709 (*) exkl. koncerngemensamt

21 21 Kassaflöde MSEKH1 2000H1 1999 Kassaflöde från löpande verksamhet4 8234 521 Kassaflöde från investeringsverksamhet- 9 355- 5 860 Operativt kassaflöde- 4 532- 1 339 Kassaflöde från finansieringsverksamhet8 3821 899 Periodens kassaflöde3 850560 Räntebärande nettofordran / skuld UB- 3199 827

22 22 Balansräkning MSEK 30 jun 2000 31 dec 1999 Immateriella anläggningstillgångar13 8782 146 Materiella anläggningstillgångar37 27033 318 Finansiella anläggningstillgångar22 40718 023 Varulager m m1 172971 Fordringar26 52020 369 Kortfristiga placeringar3 9371 264 Kassa och bank1 698513 Summa tillgångar106 88276 604 Eget kapital46 86032 893 Minoritetsandelar468210 Avsatt till pensioner3 1853 246 Övriga avsättningar6 4306 629 Långfristiga lån11 8089 123 Kortfristiga lån6 6756 934 Ej räntebärande skulder31 45617 569 Summa eget kapital och skulder106 88276 604

23 23 Ägarstruktur, exkl. Svenska Staten Privatpersoner 23% 49% 28% 30 juni 2000 Svenska institutioner och företag Utländska ägare Tilldelning 23% 36% 41%

24 24 Ägarstruktur De största ägarna, 2000-06-30 Svenska Staten 70% Fjärde AP-Fonden 1,5% SPP 1,4% UBS 1,0% Skandia 0,9% Chase Manhattan Bank 0,7% Gamla Livförsäkrings AB 0,7% Euroclear 0,6% AMF 0,4% Merita Bank 0,4% Morgan Stanley 0,4%


Ladda ner ppt "Delårsrapport Januari - juni 2000 16 augusti 2000."

Liknande presentationer


Google-annonser