Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Delårsrapport Januari - juni 2000 16 augusti 2000.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Delårsrapport Januari - juni 2000 16 augusti 2000."— Presentationens avskrift:

1 Delårsrapport Januari - juni augusti 2000

2 2 Jan-Åke Kark VD och koncernchef

3 3 Utveckling jan - juni 2000 Stark utveckling inom tillväxtområden Kraftig tillväxt av mobila kunder i hela Norden Förvärv av NetCom ASA bredbandskunder i ramavtal och levererade bredbandsanslutningar Fortsatt tillväxt av internetkunder Fortsatt expansion av Telias internationella fibernät

4 4 Perioden i sammandrag MSEKH1 2000H Nettoomsättning Omsättningsökning, %2,36,85,1 Underliggande EBITDA marginal, %23,528,527,0 Rörelseresultat Resultat/aktie, SEK0:940:561:48

5 5 AO Carrier & Nät Viking Network fortsätter att växa snabbt Ytterligare infrastrukturaffärer under Q2 Förvärv av AGIS Stark försäljningsökning till externa operatörer Leveransproblemen för bredband lösta Beslutad utbyggnad

6 6 AO Privat Forrester Research förutspår att Sverige blir ledande Bredbandsportal lanseras under Q4 Stor efterfrågan på bredband Ramavtal om bredband till hushåll Fortsatt tillväxt inom Internet Migrera samtliga kunder till bredband Kraftig tillväxt i Danmark och utökning av kabel-TV-verksamheten

7 7 AO Företag Kraftig försäljningsökning inom mervärdestjänster Stärkt position på internetmarknaden Utveckling av Application Service Provider (ASP) Ökat innehav från 30,2% till 48,2% i polska Netia

8 8 AO Enterprises Börsnotering av katalogverksamheten Börsnotering av kabel-tv Stor bredbandsefterfrågan även för com hem Avyttring av Altitun Börsnotering av Scandinavia Online 7 juni

9 9 AO Mobil Kraftig kundtillväxt i Sverige, Finland och Danmark Förvärv av NetCom ASA Lansering av mobila portaler

10 10 Kenneth Karlberg vice VD och chef för affärsområde Mobil

11 11 Antal abonnemang 30 juni Sverige Finland Danmark netto (GSM ) Kraftig abonnemangstillväxt Andel av nettotillväxt GSM-abonnemang i Sverige: 61 % Utveckling 6 mån

12 12 ARPU Sverige ARPU Sverige exkl. kontantkort Intäkt per kund Månatlig ARPU (SEK) jun Churn 9%  6%

13 13 Förvärv NetCom ASA NORGE NetCom ASA kunder ca 29 % marknadsandel FINLAND Telia kunder SVERIGE Telia kunder 52 % marknadsandel DANMARK Telia kunder BALTIKUM - Intressebolag Eesti Mobiltelefoni kunder Latvijas Mobilais Telefons kunder Omnitel kunder RYSSLAND - Intressebolag Northwest GSM Telia kunder

14 14 Synergier NetCom ASA - Telia Intäktsökningar genom förstärkt konkurrenskraft och en attraktivare tjänsteportfölj med bl a pan- nordiska tjänster Kostnadsbesparingar inom billing, produktion och tjänsteutveckling Gemensamma investeringar i 3G mobiltelefon- system UMTS samt gemensam utveckling av en ny generation tjänster Intäkter Kostnader Capex Förväntad resultateffekt 2002: MSEK

15 15 GlobalCast Mobilt internetnät Trådlöst internetaccessnät Gula Sidorna Nära Dig Världsledande positioneringstjänst Nya tjänster Mobila portaler (MISP) Finland Danmark Storbritannien WirelessCar MyDOF Bästa WAP- portal i Sverige Tillgänglig för alla mobilkunder Speedy Tomato

16 16 Reinhold Geijer vice VD och CFO

17 17 MSEKH1 2000H Nettoomsättning Omsättningsökning (%)2,36,8 EBITDA Engångskostnader och pensioner Resultatandelar intressebolag68337 Underliggande EBITDA marginal (%)23,528,5 Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Nettoresultat Resultat per aktie (SEK)0:940:56 Räntabilitet på eget kapital (%)13,714,2 Investeringar (inkl NetCom ASA) varav aktier och andelar Telia - nyckeltal

18 18 Extern nettoomsättning (*) Carrier & Nät Företag Mobil Privat Enterprises Q Q Jan-juni Jan-juni MSEK (*) exkl koncerngemensamt

19 19 Underliggande EBITDA Carrier & Nät Företag Mobil Privat Enterprises MSEK H1 1999H Q Q Koncern- gemensamt

20 20 Investeringar (*) MSEKQ1 2000Q2 2000H1 2000H Mobil Carrier & Nät Företag Privat Enterprises Summa varav aktier och andelar (*) exkl. koncerngemensamt

21 21 Kassaflöde MSEKH1 2000H Kassaflöde från löpande verksamhet Kassaflöde från investeringsverksamhet Operativt kassaflöde Kassaflöde från finansieringsverksamhet Periodens kassaflöde Räntebärande nettofordran / skuld UB

22 22 Balansräkning MSEK 30 jun dec 1999 Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Varulager m m Fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa tillgångar Eget kapital Minoritetsandelar Avsatt till pensioner Övriga avsättningar Långfristiga lån Kortfristiga lån Ej räntebärande skulder Summa eget kapital och skulder

23 23 Ägarstruktur, exkl. Svenska Staten Privatpersoner 23% 49% 28% 30 juni 2000 Svenska institutioner och företag Utländska ägare Tilldelning 23% 36% 41%

24 24 Ägarstruktur De största ägarna, Svenska Staten 70% Fjärde AP-Fonden 1,5% SPP 1,4% UBS 1,0% Skandia 0,9% Chase Manhattan Bank 0,7% Gamla Livförsäkrings AB 0,7% Euroclear 0,6% AMF 0,4% Merita Bank 0,4% Morgan Stanley 0,4%


Ladda ner ppt "Delårsrapport Januari - juni 2000 16 augusti 2000."

Liknande presentationer


Google-annonser