Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

9 Kommuner Strömstad, Tanum, Sotenäs, Lysekil, Munkedal, Uddevalla, Orust, Tjörn, Stenungsund Bildat 1917.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "9 Kommuner Strömstad, Tanum, Sotenäs, Lysekil, Munkedal, Uddevalla, Orust, Tjörn, Stenungsund Bildat 1917."— Presentationens avskrift:

1 9 Kommuner Strömstad, Tanum, Sotenäs, Lysekil, Munkedal, Uddevalla, Orust, Tjörn, Stenungsund Bildat 1917

2 Bohusläns Fotbollförbund 2 60 föreningar Licenser per 2013-08-30 Laglicens - 4479 män 1622 kvinnor – totalt 6101 Futsallicenser - 3036 män 1337 kvinnor – totalt 4373 Ungdomslicenser - 855 pojk 465 flick - totalt 1320

3 Bohusläns Fotbollförbund 3 Organisation Bohusläns Fotbollförbund (BFF) består av distriktets föreningar, årsmötet, styrelsen med kommittéer, valberedning, revisorer och kansli. Distriktets föreningar De föreningar som årligen betalar årsavgift till Svenska Fotbollförbundet (SvFF ) och ej har begärt utträde.

4 Bohusläns Fotbollförbund 4 Styrelse Arbetsutskott Disciplinutskott Tävlingskommitté Utbildningskommitté Barn & Ungdomskommitté SpelarutbildareRiksinstruktör Distriktskaptener Kansli 4 Coacher Zonledare Utvecklingskommitté Domarkommitté

5 Bohusläns Fotbollförbund 5 BFF styrelse BFF styrelse består av ordförande och åtta ledamöter valda av årsmötet. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och ansvariga för kommittéer. Styrelsen utser ledamöter till kommittéer.

6 Bohusläns Fotbollförbund 6 Följande kommittéer finns: Domarkommitté Tävlingskommitté Utbildningskommitté Barn och ungdomskommitté Utöver dessa kommittéer finns: Arbetsutskott Disciplinutskott

7 Bohusläns Fotbollförbund 7 Ekonomi Styrelseledamot ansvarar inför styrelsen och är kansliets naturliga kontakt gentemot styrelsen i dessa frågor: Budget och budgetuppföljning Bokslutsarbete Fakturauppföljning Bidragsansökan och bidragsuppföljning gentemot SvFF, VSIF Redovisning av projektmedel och bidrag Likviditetsplanering

8 Bohusläns Fotbollförbund 8 Styrelse Arbetsutskott Disciplinutskott Tävlingskommitté Utbildningskommitté Barn & Ungdomskommitté SpelarutbildareRiksinstruktör Distriktskaptener Kansli 4 Coacher Zonledare Utvecklingskommitté Domarkommitté

9 Bohusläns Fotbollförbund 9 Kansliet Genomför den dagliga verksamheten inom förbundet. Stöder kommittéer med utsändande av information från SvFF. Är samordnande mellan BFF och SvFF.

10 Bohusläns Fotbollförbund 10 Styrelse Arbetsutskott Disciplinutskott Tävlingskommitté Utbildningskommitté Barn & Ungdomskommitté SpelarutbildareRiksinstruktör Distriktskaptener Kansli 4 Coacher Zonledare Utvecklingskommitté Domarkommitté

11 Bohusläns Fotbollförbund 11 Tävlingskommitté Styrelseledamot/ledamöter ansvarar inför styrelsen och är kansliets naturliga kontakt gentemot styrelsen i dessa frågor: Seriespel från 16 år, seniorer, dam och herr Distriktsmästerskap både inom och utomhus för seniorer, juniorer och F16 Tillståndsansökningar för seniorer och juniorer Tävlingsärenden Utveckling av tävlingsverksamheten

12 Bohusläns Fotbollförbund 12 Styrelse Arbetsutskott Disciplinutskott Tävlingskommitté Utbildningskommitté Barn & Ungdomskommitté SpelarutbildareRiksinstruktör Distriktskaptener Kansli 4 Coacher Zonledare Utvecklingskommitté Domarkommitté

13 Bohusläns Fotbollförbund 13 Barn- och ungdomskommitté Styrelseledamot/ledamöter ansvarar inför styrelsen och är kansliets naturliga kontakt gentemot styrelsen i dessa frågor: Seriespel ungdomar Spela Lek och Lär Tillståndsansökningar för barn och ungdomar upp t.o.m 15 år Dispensärenden Fair Play Trophy Utveckling av verksamheten barn och ungdom

14 Bohusläns Fotbollförbund 14 Styrelse Arbetsutskott Disciplinutskott Tävlingskommitté Utbildningskommitté Barn & Ungdomskommitté SpelarutbildareRiksinstruktör Distriktskaptener Kansli 4 Coacher Zonledare Utvecklingskommitté Domarkommitté

15 Bohusläns Fotbollförbund 15 Utbildningskommitté Styrelseledamot/ledamöter ansvarar inför styrelsen och är kansliets naturliga kontakt gentemot styrelsen i följande frågor: Tränarutbildning/fortbildning Ledarutbildning Spelarutveckling Fotbollen inom idrottsgymnasiet och övrig skolverksamhet Spelarutbildare Läger/zonverksamhet Handledarutbildning Landslagets Fottbollsskola

16 Bohusläns Fotbollförbund 16 Styrelse Arbetsutskott Disciplinutskott Tävlingskommitté Utbildningskommitté Barn & Ungdomskommitté SpelarutbildareRiksinstruktör Distriktskaptener Kansli 4 Coacher Zonledare Utvecklingskommitté Domarkommitté

17 Bohusläns Fotbollförbund 17 Domarkommitté Styrelseledamot/ledamöter ansvarar inför styrelsen och är kansliets naturliga kontakt gentemot styrelsen i följande frågor: Domartillsättning och återbud Domarutbildning Klassificering Rekrytering Ansvar för domarklubbar Attityd och samspel

18 Bohusläns Fotbollförbund 18 BASUPPGIFTER

19 Bohusläns Fotbollförbund 19 Grunden är att varje distrikt utför av Förbundsstyrelsen (FS) fastställda Basuppgifter och för detta arbete utgår ett årligt distriktsanslag. att varje distrikt ska äga eller ha tillgång till den kompetens som krävs för att klara Basuppgifterna. att distrikt som inte anser sig kunna utföra sina Basuppgifter bör samarbeta med annat distrikt, alternativt överväga samgående

20 Bohusläns Fotbollförbund 20 att Basuppgifterna skall utvärderas varje år och en modell för utvärdering utarbetas att FS beslutar vilka Basuppgifter som gäller att underlåtenhet att fullgöra Basuppgifter skall åtföljas av någon form av påföljd. att Basuppgifterna kan förändras över tid och ska hållas levande i möten mellan SvFF och SDF.

21 Bohusläns Fotbollförbund 21 Grunduppgifter Tävling Serieadministration Seriesammansättning Kvalspel på distriktsnivå Uppföljning av regelöverträdelser Representantskapsärenden Åldersdispenser Tillståndssärenden Tävlingsbestämmelser (distriktspecifika) Tävlingsjuridik Behjälpliga i tävlingsfrågor/föreningarna. DM- tävlingar Kval till SvFF-tävlingar

22 Bohusläns Fotbollförbund 22 Grunduppgifter Domare Rekrytering/utbildning/fortbildning på distriktsnivå –Distriktsdomare/ungdomsdomare/stegutbildning Uppföljning på distriktsnivå –Distriktsdomare/ungdomsdomare Klassificering –Förslag på div 4 klassificering till SvFF –Div 5 och nedåt Tillsättning –Distriktsserierna samt AD i H 2-3 och D 1, dam div 2

23 Bohusläns Fotbollförbund 23 Grunduppgifter Utbildning Ledarutbildning –Enligt Svenska FF:s instruktioner –Handledarutbildning Spelarutbildning –Elitlägren i Halmstad –Deltagande i distriktscuper –Administration i samband med talangutveckling Svenska FF modell –Urval av instruktörer och spelare till fotbollsgymnasium Föreningsutveckling –Föreningsbesök/föreningsträffar –Plan för föreningsutveckling

24 Bohusläns Fotbollförbund 24 Grunduppgifter Barn och ungdom upp till 15 år Bedriva 5-, 7-, och 11-manna fotboll enligt Fotbollens Spela, Lek o Lär. Landslagets Fair Play Trophy I andra avseenden ingår barn och ungdom i den övriga verksamheten

25 Bohusläns Fotbollförbund 25 Grunduppgifter Personal Arbetsrätt. –MBL, LAS och andra tillhörande arbetsrättslagar. Personaldministration/utveckling –löner, löneförhandling, utv. samtal etc.

26 Bohusläns Fotbollförbund 26 Grunduppgifter Ekonomi/Administration –Budget – Bokföring - Bokslut –Reskontra, bank/post hantering enligt gemensam kontoplan Grunduppgifter IT –Förbundsprogrammet –Resp. program som används för bokföring och lönehantering –Handhavande av lagförsäkringsavgift och medlems- avgift SvFF

27 Bohusläns Fotbollförbund 27 Prioriterade arbetsuppgifter Finansiering Svenska FF finansierar med resultatöverskott/vinstdisponering/fonderade medel.

28 Bohusläns Fotbollförbund 28 Prioriterade arbetsuppgifter Svenska FF klargör i god tid vilka arbetsområden (utöver basuppgifterna) som ska prioriteras kommande år. Beslutas av Förbundsstyrelsen efter sedvanligt samråd med SDF/SEF/EFD. Är obligatorisk och genererar extra anslag utöver det ordinarie distriktsanslaget. Beslut om prioriterad arbetsuppgift sker årsvis men kan löpa i flera år. För genomförande av prioriterade arbetsuppgifter erhålles extra medel.

29 Bohusläns Fotbollförbund 29 Prioriterade arbetsuppgifter –Landsbygdsprojektet –Landslagets Fotbollsskola –Attityd och samspel –Idrottslyftet –Spelarutbildare

30 Bohusläns Fotbollförbund 30 Frivilliga uppgifter De distrikt som (själva eller tillsammans med annat distrikt) anser sig kunna genomföra de projektrelaterade arbetsuppgifterna (utan att basuppgifterna eller prioriterade uppgifter bli lidande) erhåller projektanslag enligt särskild modell. De distrikten som ej anser sig själva klara frivilliga uppgifter bör samarbeta för att ovanstående ska bli möjligt, dock ska olika uppgifter inte blandas ihop, utan varje enskild uppgift ska bedrivas var för sig. Finansiering Svenska FF finansierar ovanstående med resultatöverskott/vinstdisponering/fonderade medel.

31 Bohusläns Fotbollförbund 31 Frivilliga uppgifter Svenska FF klargör i god tid vilka arbetsområden (utöver basuppgifterna och prioriterade uppgifter) som ska genomföras i projektform kommande år. Frivilliga uppgifter ska beslutas av Förbundsstyrelsen efter sedvanligt samråd med SDF/SEF/EFD. Även frivilliga uppgifter initieras, leds och samordnas av SvFF. En frivillig uppgift är alltid tidsbegränsad.

32 Bohusläns Fotbollförbund 32 Exempel på övriga uppgifter: Adminstration av Junior och pojkallsvenskan, div 2 damer osv. Landskampsarrangemang Distriktsspecifika uppgifter som vår talangutveckling osv. Norgeutbyte för domare Utbytesmatcher domare Distriktsutbyte på ungdomssidan Utbildningssamverkan över distriktsgränserna


Ladda ner ppt "9 Kommuner Strömstad, Tanum, Sotenäs, Lysekil, Munkedal, Uddevalla, Orust, Tjörn, Stenungsund Bildat 1917."

Liknande presentationer


Google-annonser