Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Split vision, ett fotografiskt minne och obegränsat med tid…

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Split vision, ett fotografiskt minne och obegränsat med tid…"— Presentationens avskrift:

1 Split vision, ett fotografiskt minne och obegränsat med tid…

2

3 Högre utbildning och internationalisering idag – mer, större, snabbare… Transnationella utbildningar Offshore-institutioner Branching Franchising Joint degrees, double degrees Konsortier Utbildning online, sociala medier Nya huvudmän

4 Konsekvenser för antagning och tillgodoräknanden Svårare att identifiera enskilda universitet, colleges Svårare att få klarhet i om ett universitet, college är erkänt Mer komplicerat att ta ställning till vad erkännandet är värt Oklarheter om vem som gett utbildningen och var den faktiskt lästs Frågor kring vem som egentligen garanterar kvaliteten Oklarheter om i vilket utbildningssystem en examen hör hemma Konkurrensen leder till krav på snabbare handläggning

5 Några exempel Staffordshire University och APIIT Oral Roberts University och Livets Ord University

6

7

8 Förfalskade dokument – en aspekt av en storindustri Kläder Mat Medicin Reservdelar Batterier etc

9 Vanliga förfalskningar i högre utbildning Examensbevis ID-kort/Pass Transcript Födelseattester Rekommendationsbrev Språktest domainsquatting

10 Produktionscentra Lagos, Nigeria Hyderabad, Indien Karachi, Pakistan Beijing, Kina

11 FALSKA DOKUMENT HELFÖR- FALSKNING DELFÖR- FALSKNING Otillåten ändring Olagligt utfärdat dokument PSEUDO- DOKUMENT Fantasi- dokument

12 Affärsidén Status Utbildning Karriär Ekonomi Studiemedel Visum

13 Dokumentförfalskning då och nu Före internetåldern Mekanisk Papper Bläck Fysisk Lokal Internetåldern Elektronisk Skärm Skanner Virtuell Global

14

15

16

17

18

19

20 Vad är ett bluffuniversitet? En tillhandahållare av tjänster på en marknad som styrs av utbud och efterfrågan. Källa: Mefisto Ett bluffuniversitet är en organisation eller enskild som utfärdar och säljer falska eller värdelösa betygshandlingar utan att ställa egentliga krav på studier och utan att någon erkänd myndighet eller organisation utövar tillsyn över verksamheten. Källa: Högskoleverket

21 Bluffuniversitet – en analysmodell Legalt – illegalt Acceptabelt – oacceptabelt Låg risk – hög risk Uppsala – lagligt, acceptabelt? MAUP – lagligt, oacceptabelt? Rochville – olagligt, oacceptabelt

22 Bluffuniversitet – några av de mest kända Irish International University Rochville/Belford/Bedford etc, etc Washington International University University Degree Program St Regis University

23 Hur man sätter upp sitt eget bluffuniversitet Använder ett namn som är snarlikt namnet på ett erkänt universitet eller ett namn som låter imponerande Spammar sina potentiella kunder Lägger upp en egen profil på Facebook Marknadsför sig genom sökmotorer och sponsrade länkar Erkänner sig själv Blir erkänd, ackrediterad, validerad eller inkorporerad i en mikro- eller bluffnation Skapar egna ”internationella” organisationer Tänker långsiktigt – en webbsida är inte nog Etablerar ett nätverk av underleverantörer

24 Lite (inofficiell) statistik Amerikanska bluffuniversitet säljer minst 200 000 examina om året till kunder över hela världen Av dessa är 50 000 doktorsexamina University Degree Program – omsatte 450 miljoner dollar under en femårsperiod St Regis – minst 10 000 examina till kunder i 120 länder Nigeria: ungefär 10-15% av alla examina är utfärdade av bluffuniversitet. USA: minst 450 anställda i federal förvaltning med bluffuniversitetsexamina

25 The very reason that you are here is because you want to avail yourself of the positive social engineering possibilities of a legally granted degree. In that action you have proved yourself smarter than BOTH the average citizen with no degree AND smarter than the so-called academics. These are people who have frittered away years in classrooms absorbing blindly and thoughtlessly second hand information in a theoretical environment completely removed from real life, and for what? In order to acquire the right to use the same Title or post-nominal letters that you can legally acquire in a matter of days for the price a meal in a decent restaurant. Who is really smarter? You are the one called to the front of the queue in airports; you are the one getting the free upgrade to first class; you are the one sitting at the good table not too near the band overlooking the river; you are the one dazzling your future employers with your skills and abilities at an interview rather than having your Résumé ditched by a computer programmed to scan all applications and send rejection slips to perfectly capable applicants who happen not to have a degree; The benefits are endless. The degrees available thru us are obtained thru the exploitation of legal loopholes, but legally that does not make them of any less worth of a "worked for" degree. In the final analysis, the LEGALITY of a degree is ALL that LEGALLY matters.

26

27 Barbican University…var då?

28 Renodlade bluffuniversitet är förhållandevis lätta att identifiera och hantera Det är utbildningar som ges av offshoreinstitutioner, branch campuses, etc, eller som validerats av någon annan som är problematiska.

29 Credential Evaluation – en kort checklista Är universitetet erkänt? Är kurserna på en nivå motsvarande universitetsnivå? Är kurserna examensgrundande vid det universitet de lästs? Generositet i tillgodoräknandet – ta hänsyn till faktiska skillnader och se till målet, inte bara innehållet Tänk på att tillgodoräknandet är ett erkännande av en tidigare utbildning. Den examen tillgodoräknade kurser ingår i kan komma att bedömas utifrån det faktiska innehållet.

30 Hjälpmedel i arbetet Samarbete – dela information med varandra Resurser – arbetet tar tid Databaser – whed-online.com, anabin.de Enic-Narickontor – Högskoleverket, NOKUT Diskussionsgrupper – degreediscussion.com, nairaland.com Webbsidor – domaintools.com, ip2location.com Myndigheter – Higher Education Commission, Pakistan

31

32

33

34

35

36

37 Return-Path: registrar@uniben.edu Received: from tomlin.hh.se (LHLO tomlin.hh.se) (194.47.18.2) by tomlin.hh.se with LMTP; Wed, 29 Jun 2011 16:26:43 +0200 (CEST) Received: from molud.hh.se (molud.hh.se [194.47.18.5]) by tomlin.hh.se (Postfix) with ESMTP id EEB1D6F3401B for ; Wed, 29 Jun 2011 16:26:43 +0200 (CEST) Received: from localhost (localhost.localdomain [127.0.0.1]) by molud.hh.se (Postfix) with ESMTP id E3399DC8002 for ; Wed, 29 Jun 2011 16:26:43 +0200 (CEST) X-Virus-Scanned: amavisd-new at Received: from molud.hh.se ([127.0.0.1]) by localhost (molud.hh.se [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with ESMTP id KVZYehIPUHKM for ; Wed, 29 Jun 2011 16:26:42 +0200 (CEST) Received: from mail-ew0-f42.google.com (mail-ew0-f42.google.com [209.85.215.42]) by molud.hh.se (Postfix) with ESMTPS id 1DB83DC8001 for ; Wed, 29 Jun 2011 16:26:42 +0200 (CEST) Received: by ewy2 with SMTP id 2so555210ewy.15 for ; Wed, 29 Jun 2011 07:26:41 -0700 (PDT) Received: by 10.14.119.10 with HTTP; Wed, 29 Jun 2011 07:26:41 -0700 (PDT) Date: Wed, 29 Jun 2011 15:26:41 +0100 Message-ID: Subject: RE: REQUEST FOR DOCUMENT VERIFICATION: From: Uniben Registrar

38

39 Credential Evaluation – en kort checklista Är universitetet erkänt? Är kurserna på en nivå motsvarande universitetsnivå? Är kurserna examensgrundande vid det universitet de lästs? Generositet i tillgodoräknandet – ta hänsyn till faktiska skillnader och se till målet, inte bara innehållet Tänk på att tillgodoräknandet är ett erkännande av en tidigare utbildning. Den examen tillgodoräknade kurser ingår i kan komma att bedömas utifrån det faktiska innehållet.

40 Tack för uppmärksamheten! André Hesselbäck, Uppsala universitet andre.hesselback@uadm.uu.se


Ladda ner ppt "Split vision, ett fotografiskt minne och obegränsat med tid…"

Liknande presentationer


Google-annonser