Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vetlandas arbete för att leva upp till SOSFS 2014:4.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vetlandas arbete för att leva upp till SOSFS 2014:4."— Presentationens avskrift:

1 Vetlandas arbete för att leva upp till SOSFS 2014:4

2 Mäns våld mot kvinnor ska upphöra Regeringens 4:e jämställdshetsmål Ett Jönköpings län fritt från våld i nära relationer Länsstyrelsens vision ? Kommunfullmäktiges vision/mål ? Socialnämndens mål

3 Socialnämndens mål 2015-2018 Ansvarsfördelning för VINR/HRV enligt SN

4 Socialnämndens mål 2015-2018 Säkerställa att personer som varit utsatta för våld i nära relationer och barn som upplevt våld samt de som själv utövat våld, får det bemötande, stöd och de insatser de har rätt till. Socialförvaltningens verksamheter ska ha personal med kompetens kring våld i nära relationer. Socialförvaltningen ska samverka och informera andra verksamheter och allmänhet om det stöd och den hjälp socialförvaltningen erbjuder personer utsatta för våld i nära relationer. Socialförvaltningens arbete med våld i nära relationer ska ses som en integrerad del i alla socialförvaltningens verksamheter och därmed vara en naturlig del i förvaltningens systematiska kvalitetsarbete.

5 Vad ska vi göra? Okt 15-mars 16. Kartläggning av omfattningen av VINR i Vetlanda. SO, VO (utvalda verksamheter) åk 3 Freda kortfrågor 3/12 Politikerutbildning del 2; Hur jobbar vi i Vetlanda? Nya riktlinjerna mm 19/11 Politikerutbildning del 1; Professor Margareta Hydén Vad kostar VINR samhället? Hur kan politiska beslut i en kommun påverka arbetet att motverka våld i nära relationer och stödet till våldsutsatta? Vad innebär förslaget om Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck för kommunen (SOU 2015:55)? 28 oktober Informera CSG 2016 SO anställa VINR/HRV-strateg

6 Kontaktuppgifter Anders Dahlén utvecklingsledare anders.dahlen@vetlanda.se Telefon 0383-972 60 Vetlandas riktlinjer VINR och HRV samt Socialnämndens mål VINR 2015-2018 finns på Vetlanda.se (använd sökmotorn)


Ladda ner ppt "Vetlandas arbete för att leva upp till SOSFS 2014:4."

Liknande presentationer


Google-annonser