Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ulla-Karin Schön 13:00- 14:00Vad är återhämtning? Finns det skillnader mellan kvinnor och män? 14:30-15:00Kaffe 15:00-17:00Så.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ulla-Karin Schön 13:00- 14:00Vad är återhämtning? Finns det skillnader mellan kvinnor och män? 14:30-15:00Kaffe 15:00-17:00Så."— Presentationens avskrift:

1 Ulla-Karin Schön Ulla-karin.schon@telia.se

2 13:00- 14:00Vad är återhämtning? Finns det skillnader mellan kvinnor och män? 14:30-15:00Kaffe 15:00-17:00Så här kan vi arbeta återhämtningsinriktat

3 1. Ett mätbart fenomen 2. En personlig process 3. Ett perspektiv

4 - Goda möjligheter till återhämtning - Social återhämtning - Total återhämtning

5  Ett brukarperspektiv. Erfarenhetsbaserat  En livslång process  Att återfå hopp, makt över sitt liv och meningsfullhet vid sidan av eventuella symptom.  Strategier/Coping

6  Hur kan verksamheter vara bidragande?  Beakta brukarkunskapen som lika betydelsefull som den professionella kunskapen.  Empowerment

7 1. Personen själv 2. Psykiatriska och sociala insatser 3. Andra människor 4. En ny identitet

8 Genus: Det sociala könet -Symboliska olikheter -Struktur -Personligt genusskapande Fördelningen av makt

9  Personen själv - M: Kontroll och kunskap över symptom - K: Förståelse och att bli trodd  Psykiatri och sociala insatser - M: Positiva till slutenvård och medicin - K: Positiva till öppenvård

10  Andra människor - M: Familj, professionella och andra brukare - K: Vänner, familj, professionella och andra brukare  En ny identitet - M: ”Nöjd men inte stolt” - K: ”I dag är jag äkta”

11 På vilket sätt kan vi bidra till människors återhämtning?

12 Dominerande Mindre dominant Forskningsbaserad Medicin, socialt arbete, arbetsterapi, psykologi, vårdvetenskap Erfarenhetsbaserad Egen kunskap, familj och vänner Subjektiv Objektiv Återhämtningsinriktat Arbetssätt Ett återhämtningsperspektiv Ett återhämtningsperspektiv

13 1. Vi utgår från möjligheten till återhämtning - Hopp 2. En ömsesidig relation –relationen avgörande, metoden sekundär 3. Uppmuntrar personligt ansvar

14 4. Stödja individuella självhjälpsstrategier, återhämtning drivs och styrs av individen 5. Värdesätta levd erfarenhet 6. Stödja risktagande 7. Att avsluta prioriteras

15  Hur arbetar ni återhämtningsinriktat idag? Dela med er av goda exempel!  Vilka hinder eller svårigheter finns?

16  att utgå från brukarnas möjlighet till återhämtning  att värdesätta brukarnas kunskap som lika viktig som den professionella kunskapen


Ladda ner ppt "Ulla-Karin Schön 13:00- 14:00Vad är återhämtning? Finns det skillnader mellan kvinnor och män? 14:30-15:00Kaffe 15:00-17:00Så."

Liknande presentationer


Google-annonser