Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Personcentrerat arbetssätt – en väg till patientdriven vård 2018.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Personcentrerat arbetssätt – en väg till patientdriven vård 2018."— Presentationens avskrift:

1 Personcentrerat arbetssätt – en väg till patientdriven vård 2018

2 Vi har en patientdriven vård – ett av de långsiktiga regiongemensamma målen för 2018 Utveckla ett mer personcentrerat arbetssätt – en av de prioriterade aktiviteterna 2016

3 Erfarenheter av vård Dagens program 09.15Inledning Susanne Tedsjö 09.30Patienterfarenheter Håkan Hedman 10-11Erfarenheter av vård som patient och anhörig Mikaela Javinger och Hans-Inge Persson 11.00 Kort bensträckare 11.10-12.00 metoder för personcentrering tillsammans med personal och studenter Catarina Wallengren Gustafsson GPCC 12-13Lunch 13-14Systematisk återkoppling Agneta Patriksson koncernkontoret 14-16Återkoppling piloterna och hur går vi vidare

4 Politisk Styrgrupp HSS Tjänstemanna-styrgrupp KS HoS Styrgrupp Lars Viklund projektägare, Ingela Wennman SU, Elisabeth Kenne Sarenmalm SkaS, Sylvia Määttä, Susanne Tedsjö Projektledning Deluppdrag 2/Våg 2 Planera och genomföra utbildning av team i höst Susanne Tedsjö projektledare Regionala förändringsledare (Regional resurs, planera och hålla i piloter, kontakter, samt utbilda team) Anna Törnered (AL), Katrin Modig Pallin (KS), Patrice Anderberg, Ewa Lallo Carlsson (SÄS), Inger Böl (SKaS), Charlotte Almkvist Hall (NU), Emily Lappas (Närhälsan) Deluppdrag 1 Uppföljning och utvärdering Sylvia Määttä, Mats Andrèn Nätverk Omvårdnads- frågor Utvecklings- rådet Patient- kontakter PROJEKTORGANISATION PERSONCENTRERAT ARBETSSÄTT Leveranser 29/4, 23/6, 29-30/9 och 15/12

5 Projekt som startar en kulturresa – en förändring mot ett mer personcentrerat arbetssätt. Initialt går fem förvaltningar igång med pilotprojekt. Ett lärandeprojekt, både på regional- och förvaltningsnivå.

6 Lägesbeskrivning Arbete pågår intensivt ute i förvaltningarna, med planering och genomförande av piloter. Piloterna drivs av förändringsledarna, under handledning från GPCC. 50 personer har genomgått ett grundprogram i personcentrerat arbetssätt. Den 21 oktober kommer politiker, ledande tjänstemän samt utförarförvaltningar att inbjudas till ett avslutande inspirationsseminarium. Arbete pågår för att ta fram webbaserat utbildningsprogram för höstens s.k. Våg 2, dvs utbildning av team i förvaltningarna.

7 Forts lägesbeskrivning Arbete pågår med att ta fram förslag på hur vi kan följa upp hur personcentrerad vården är. Gruppen kan troligtvis ta fram ett förslag i början av hösten. Arbete med broschyr till Almedalen Sprida mer kunskap i verksamheterna under hösten, etablera begreppet PCA ambassadörer Osv osv osv…………….

8 Framgångsfaktorer En personcentrerad ledning (på alla nivåer) som ger tydliga mandat för utveckling En flexibilitet och vilja till att förändra strukturer Tid till utbildning Patientmedverkan Tid till reflektion

9

10 Samtala i grupperna Hur kan ni i ert fortsatta arbete involvera patienter och ta med er deras erfarenheter? Hur tar ni reda på vad era patienter har för behov?

11 Samtala i grupperna Vad är framgångsfaktorer i ert arbete hittills? Hur organiserar vi lärandet på teamnivå?

12 Avslutningsvis Synpunkter på grundprogrammet, upplägg, innehåll Vad behöver förvaltningarna för stöd fortsättningsvis för att fortsätta utvecklingen mot ett mer personcentrerat arbetssätt 2017?

13 Arbetet med piloterna pågår Nästa gång den 21 oktober: Förbereda workshop då fem förvaltningar presenterar (SkaS, SäS, NU sjukvården, Kungälv, Alingsås) Inbjudan går ut till högsta ledning, politiken, samt alla som deltagit i grundprogrammet hittills, totalt 140 platser på Elite Park Aveny Hotell

14 Hur går vi vidare? Förbereda workshop då alla förvaltningar presenterar hur arbetet har gått hittills. 5 -6 seminarier samtidigt, 15 min genomgång, ca 20-25 personer som lyssnar åt gången.


Ladda ner ppt "Personcentrerat arbetssätt – en väg till patientdriven vård 2018."

Liknande presentationer


Google-annonser