Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Division Länsteknik Vårt uppdrag är att utveckla och förvalta landstingets tekniska infrastruktur och säkerställa patientsäkra IT och MT-system/utrustningar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Division Länsteknik Vårt uppdrag är att utveckla och förvalta landstingets tekniska infrastruktur och säkerställa patientsäkra IT och MT-system/utrustningar."— Presentationens avskrift:

1 Division Länsteknik Vårt uppdrag är att utveckla och förvalta landstingets tekniska infrastruktur och säkerställa patientsäkra IT och MT-system/utrustningar

2 Driftsorganisation Landstingsstyrelsen Division Närsjukvård Division Läns- sjukvård Division Folk- tandvård Division Kultur och utbildning Division Service Division Länsteknik  HR-avdelning  Kommunikationsavdelning  Verksamhetsavdelning  IT-MT avdelning  Utvecklingsavdelning  Ekonomi- och planeringsavdelning  Avdelning för regional utveckling Landstingsdirektörens stab Landstingsdirektör LD-sekreterare Rådssekreterare Bitr. landstingsdirektör

3 Länstekniks organisation Divisionschef Medicinsk teknik Ekonomi Intern utveckling Stabsfunktioner Kompetens centrum 1 HR chef 4 Kompetens- chefer ca150 medarbetare Infrastruktur Vårdsystem Administrativa system Teknikakuten Projektkontor 1 HR chef 4 Kompetenscentrum ca150 medarbetare Kompetenscentrum Personalledning Verksamhetsledning Medicinsk teknik Infrastruktur Vårdsystem Administrativa system Teknikakuten Projektkontor Verksamhetsledning

4 Länsteknik omfattar IT och Medicinsk teknik Länsorganisation med 160 anställda Lokala IT- tekniker och MT- ingenjörer vid samtliga sjukhus Omslutning ca 195 mkr MT-ingenjör servar en röntgen utrustning

5 Länstekniks uppdrag Drift, förvaltning och utveckling av: Vårdsystem – Gemensamt vårdsystem (VAS) Administrativa system – Ekonomi, personal, intranät/webb, datalager, kontor Projektkontor – Projektledning, utredning, beredning m.m. Infrastruktur & drift – Nätverk/kommunikation, telefoni, klienter/server, videokonferens/telemedicin, säkerhet Medicinteknisk utrustning – ca 16 000 medicintekniska artiklar, förebyggande underhåll Användarsupport - Teknikakuten, lokala IT- tekniker vid sjukhus

6 Länstekniks fördelning i länet

7 Fördelning av arbetsområden Medicinsk teknik inkl. strålskyddsbesiktningar

8 IT/MT-verksamhet Objektverksamhet Förvaltningsverksamhet Vårdadministration NLL Avvikelse NLL Tandvård NLL Laboratorium NLL Operationsplanering NLL Bild och funktion NLL Gemensam Vård- administration NLL Ambulans NLL Obstetrik Administrativt stöd NLL Personal NLL Datalager NLL Webb NLL Ekonomi NLL Produkt- och tjänsteförsörjning NLL Medusa Objektfamiljer Teknisk Infrastruktur NLL Klient/Server NLL Kommunikation - Nätverk - Telefoni NLL iHSAk NLL Video

9 Teknikakutens support Ett nummer in för support - 71010 Självhjälpsportaler – Kunskapsbanken – Ärendeportalen – Lösenordskiosken På platsen service av IT-tekniker Teknikakuten tar emot: – 50 000 ärenden/år – 12 000 systembeställningar/år – 200 samtal/dag

10 Prisade…. Bästa IT-stöd i vården (2004) - TVIST tandvårdsjournal - Meddix - gemensam vårdplanering med kommuner - Datalagret - Intranät VAS journalsystem (1998) Sveriges mest nöjda användare – Vårdförbundet (2004) Resultat av långsiktig strategi – sammanhållen och centralstyrd IT- utveckling Prisbelönt support (Teknikakuten) - Self Service Awards 2011, 2013 och 2015 - Support Institute Award – Årets Servicedesk 2012 - Länstekniks förbättringspris 2011, 2014 och 2015 Medarbetare från Teknikakuten som är NLL:s supportverksamhet för IT- och MT ärenden

11 VAS - Vårdadministrativt system Ett system för samtliga sjukhus, vårdcentraler och tandvårdskliniker i länet. Används av samtliga yrkeskategorier och specialiteter. NLL äger systemet Ca 5 000 användare i NLL Ca 3 500 samtidiga användare VAS i ambulansen 100 % elektroniska remisser internt 98 % elektroniska recept Vårdplanering med 14 kommuner

12 Video och telemedicin Utrustning: – Ca 100 fullstora videokonferenssystem i full HD – Ca 900 desktopanvändare med HD-kvalitet Inspelning och streaming – Videokonferenser – Streaming av barnhjärtljud till Umeå Vård på distans – Akutomhändertagande samt planerad mottagning – Sjukgymnastikrehabilitering på distans i hemmet – Distanskonsultationer inom psykiatri från Danmark/Stockholm – Röntgenronder med avancerad videolösning – Kardiologronder mot Umeå Distanstolkning för vuxendöva Distansutbildning för läkarstuderande vid Umeå Universitet


Ladda ner ppt "Division Länsteknik Vårt uppdrag är att utveckla och förvalta landstingets tekniska infrastruktur och säkerställa patientsäkra IT och MT-system/utrustningar."

Liknande presentationer


Google-annonser