Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

GNA Gemensamma nyckeltal för vår nordiska leverantörsmarknad Delrapport Mötet med Strategiskt nätverk 2010-02-02 Version 5.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "GNA Gemensamma nyckeltal för vår nordiska leverantörsmarknad Delrapport Mötet med Strategiskt nätverk 2010-02-02 Version 5."— Presentationens avskrift:

1 GNA Gemensamma nyckeltal för vår nordiska leverantörsmarknad Delrapport Mötet med Strategiskt nätverk 2010-02-02 Version 5

2 Deltagare i arbetsgruppen Jørn Lauritsen, Danmark, Vejdirektoratet Jussi Ala Fossi, Finland, Vägförvaltningen Synnøve Myhre, Norge, Jernbaneverket Geir Saxebøl, Norge, Statens Vegvesen Jan Olof Andersson, Sverige, Vägverket Åke Svenson, Sverige, Banverket (ordförande) Helene From, Banverket (sponsor)

3 Bakgrund De nordiska verken har tillsammans stor inverkan på den nordisk leverantörsmarknaden. Ingen gemensam systematisk nyckeltalsuppföljning finns utifrån ett nordiskt perspektiv. Anm: Nyckeltal får sannolikt ökad betydelse i tider av omorganisationer Syfte Att skapa en gemensam kunskapsbas om den nordiska leverantörsmarknaden och dess utveckling. Att skapa förutsättningar för aktiv erfarenhetsåterföring från respektive land som grund för marknadsmässiga beslut på nordisk, nationell eller verksnivå. Uppdrag och mål Att definiera ca 3-5 gemensamma primära nyckeltal för att beskriva leverantörsmarknades status och utveckling i Danmark, Norge Finland och Sverige. Nyckeltalen ska vara fullt jämförbara mellan de olika verken och länderna. De ska kunna presenteras per verk liksom summerat per land och för norden.

4 Utgångspunkter i gruppens resonemang kring nyckeltal För att beskriva och förstå leverantörsmarknaden vid en viss tidpunkt behöver olika faktorer och aspekter studeras. Nyckeltalen bör belysa lämpliga sådana faktorer. Nyckeltalen ska vara relevanta och kunna användas på verks-, nationell- och nordisk nivå Nyckeltalen ska stödja både operativ och strategisk verksamhet. Exempel på potentiella intressenter är personal som arbetar övergripande ledning och strategier, projektledning av byggprojekt och upphandling. Enkelhet före det fullkomliga

5 Indelning i verksamhetsområden 1. Investering/nybyggnation/reinvestering 1.1 Järnväg+väg - Mark/jord, tunnel, beläggning, konstbyggnad 1.2 Järnväg - Ban, el, signal, tele (BEST) 2. Drift och underhåll 2.1 Järnväg - Ban, el, signal, tele (BEST) 2.2 Järnväg - Övrigt (allt utom BEST) 2.3 Väg – Underhållsbeläggning 2.4 Väg – Övrigt (allt utom underhållsbeläggning) 3. Konsultuppdrag 3.1 Projektering och byggledning för verksamhetsområde 1 och 2 Anm. Nyckeltal och ingående data ska redovisas för respektive verksamhetsområde på nivå 2 och summerat till nivå 1

6 Påverkan på leverantörsmarknaden Konjunktur Prisutveckling Agerande hos LEVERANTÖR Agerande hos BESTÄLLARE RESULTAT Konkurrens- situation OMVÄRLD

7 Förslag till primära nyckeltal för leverantörsmarknaden Konjunkturläge Förändring i total anläggningsinvesteringar (2) Förändringar i totala bygginvesteringar (3) Anm: Enligt befintlig modell hos SCB för respektive land. Prisutveckling Förändring i prisutveckling för väg respektive järnväg enligt index (5) Anm: Enligt nuvarande modell per verk. Konkurrenssituation De volymmässigt 10 största leverantörerna (4) Anm: Anges per verksamhetsområde nivå 2. Agerande hos leverantör Antal anbud per upphandling (1) Anm: Anges per verksamhetsområde nivå 2. Agerande hos beställare Planerat fakturerat värde (7) Totalt fakturerat Anm: Anges per verksamhetsområde nivå 2. Antal leverantörer per nivå 2 Omvärld Leverantörer Beställare

8 Primära nyckeltal – erforderlig data Anm. 1. Per upphandling per verksamhetsområde nivå 2 2. Fakturerat belopp per leverantör per verksamhetsområde nivå 2 3. Per verksamhetsområde nivå 2 4. Per land Se anm 1 Se anm 2 Se anm 3 Se anm 4

9 Sekundära och eventuellt framtida nyckeltal Kommentarer: Nr 6. Systemstöd saknas. Kräver vidareutveckling av upphandlingsplanerna.

10 Återstående frågor Hur säkra lika datafångst på ”verksamhetsområdesnivå” hos respektive verk så att rätt företeelser ingår? Vem levererar nyckeltal och ingående data från respektive verk? Vem beräknar och sammanställer de gemensamma nyckeltalen? När ska mätningarna börja? Hur ofta ska mätningar ske (varierar mellan v-området, kvartalsvis/årsvis)? Hur ofta ska utvärdering ske? Viken valuta ska vi använda för jämförelser? Vilka typer av upphandlingar ska ingå? Vilken mängd ”bakgrund data” vi ska ha som komplement till själva nyckeltalen?

11 Nästa steg Ekonomer/kalkylatorer på respektive verk verifierar tillsammans möjligheterna att fånga lika mätdata ur ekonomisystemen enligt indelningen i verksamhetsområden. Uppfattningen om vad som ingår i verksamhetsområdena verifieras och justeras vid behov för att kunna likformas. Finns nätverk för nordiskt samarbete inom ekonomiområdet? Varje deltagare tar fram mätdata för 2009 för de primära mätetalen. Nästa möte i nätverket för nyckeltal sker 17 mars.

12 Diskussion Indelning i verksamhetsområden? Förslag på primära nyckeltal? Tidsplan och direktiv för arbetet inom nuvarande uppdrag, slutrapportering, implementering?


Ladda ner ppt "GNA Gemensamma nyckeltal för vår nordiska leverantörsmarknad Delrapport Mötet med Strategiskt nätverk 2010-02-02 Version 5."

Liknande presentationer


Google-annonser