Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EBP-cirkel 2 063-14 65 55 BESÖKSADRESS: RÅDHUSGATAN 72, ÖSTERSUND

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EBP-cirkel 2 063-14 65 55 BESÖKSADRESS: RÅDHUSGATAN 72, ÖSTERSUND"— Presentationens avskrift:

1 EBP-cirkel 2 MARIE.VACKERMO@REGIONJAMTLAND.SE 063-14 65 55 BESÖKSADRESS: RÅDHUSGATAN 72, ÖSTERSUND WWW.REGIONJAMTLAND.SE/FOUJAMT

2 Förbättringskunskap

3 Vad är förbättringskunskap? Förbättringskunskap handlar om att utveckla vår förmåga att identifiera och överbrygga gapen mellan: Det vi vet och ”vad vi skulle kunna veta” Det vi gör och ”vad vi skulle kunna göra”

4 Mål för förändrings- och förbättringsarbetet Vad vill vi åstadkomma?

5 Hemligheten med att komma igång är att starta. Hemligheten med att starta är att dela upp en komplex och överväldigande uppgift i små hanterbara delar och att börja med den första. Mark Twain

6 Varför ska jag förändra? Vad vill jag förändra? Vad vill jag åstadkomma med förändringen ? Hur vet jag att en förändring är en förbättring? Vilka idéer har jag som kan leda till förbättringar? Hur ska jag testa förändringarn a? Behöver jag göra något för att förändringarn a skall bli bestående? Hur går jag vidare med nästa förändringso mråde ?

7 Varför ska jag förändra? Vad vill jag förändra? Vad vill jag åstadkomma med förändringen ? Hur vet jag att en förändring är en förbättring? Vilka idéer har jag som kan leda till förbättringar? Hur ska jag testa föränd- ringarna? Behöver jag göra något för att förändringarna skall bli bestående? Hur går jag vidare med nästa förändringso mråde ? Varför ska jag förändra?

8 Målformuleringar Tanken är att man ska kunna se en röd tråd från den beskrivna problembilden till det önskvärda läget som konkretiseras i egna målformuleringar Mål

9 Enkla och lätta att förstå Ska kunna visa en förbättring Något ni tycker är viktigt Skall gå att uppnå Det ska vara känt när målet ska vara uppnått Något som berör er i ert dagliga arbete Specifika Mätbara Angelägna Realistiska Tidssatta Användbara S-M-A-R-T-A

10 Drivkrafter och hinder för förändring Ta några minuter och fundera. Prata gärna med varandra.

11 Test i liten skala – ett sätt att få alla med sig Innovators – ”Hitta på-are” Early adopters – ”Hoppa på-are” Early majority – ”Komma först-are”Late majority – ”Komma sist-are” Laggards – ”Över min döda kropp-are” 3%13%34% 16%tid Efter Rogers EM. Diffusion of Innovations. 4th ed. New York, NY: Free Press; 1995.

12

13 Personligheter i förändringsprocessen (E. Rogers, 2003) Tid 100% 0 Innova- törer ”Söl-korvarna” Majori- teten Snabba anpassare

14 Framgångsfaktorer i förändringsarbete  Bemöta den som är skeptisk  Bemöta den som är ivrig och vill komma framåt  Fokusera på målbilden  Uppmuntra egna idéer för att nå målbilden  Testa en idé under begränsad tid i liten skala

15 Framgångsfaktorer i förändringsarbete Om möjligt – börja där förutsättningarna är bäst (”bit där det är mjukast”)

16 mål! mått! idéer! test! Basen i praktiskt förbättringsarbete Vad vill vi åstadkomma? Hur vet vi att en förändring är en förbättring? Vilka förändringar kan leda till en förbättring? PGSA-cirkeln Planera GörStudera Agera Lärandestyrt förändringsarbete

17 Varför Evidensbaserad praktik?  Ett ständigt behov av utveckling, förändring och förnyelse  Påverkan av både inre och yttre faktorer innebär att förutsättningar förändras  Alla förändringar leder inte till förbättringar, men förbättringar innebär någon form av förändring  Förutom god professionell kunskap krävs förbättringskunskap  Gå från att se förändring som enstaka händelse till att se sig själv som kontinuerligt förändrande (Handbok i förbättringsarbete, Memeologen, Västerbottens läns landsting, 2005)

18 Förändrings- & förbättringsarbete: PGSA-cirklar Planera GöraStudera Agera

19 Förändrings- & förbättringsarbete: PGSA-cirklar  En metodik för lärandestyrt arbetssätt  En hjälp att strukturera förändrings- och förbättringsarbete -- ta ställning till:  Vad vill vi åstadkomma?  Hur vet vi att en förändring är en förbättring?  Vilka idéer om förändring kan leda till förbättring? Planera GöraStudera Agera

20 Förändrings- & förbättringsarbete  Ledarskapet är viktigt för att skapa förutsättningar för att driva utvecklingsarbete  Förbättringsarbete måste efterfrågas av ledningen  Det måste finnas uppföljningsverktyg KOM IGEN! Nu gör vi det här tillsammans! Hur går det egentligen? Har ni testat ……?

21 Synliggöra gapet mellan önskvärt och nuläge 1. Hur ser det önskvärda läget ut? 2. Hur ser nuläget ut i jämförelse med det önskvärda? Gapet ”Det goda” Nuläge 21

22 Det goda och gapen- gapanalys (sid. 7, Memologen: Handbok i förbättringsarbete) Område? Vilket område tänker jag på? Perspektiv? Vem, eller vad utgår jag från när jag tänker på förbättringsområden? – mig själv, arbetskamrater, brukare/kunder? Vad är god? Klargöra hur jag anser att det borde se ut inom ett visst område. Vilka gap finns? Bedöma hur verkligheten ser ut idag. Vad är skillnaderna mellan det önskvärda goda och hur det ser ut i praktiken. Var finns de största bristerna? Idéer till förändringar? Återkommande fråga. Tänkbara lösningar är ofta diskuterat. Se till att skriva ner dina idéer så att de inte försvinner i hanteringen.

23 Exempel på resurser kring oss Kollegor Brukare och anhöriga Kunskapskällor IT-avd Personalavd Annan Socialstyrelsen SKL Olika organisationer Arbetsplats

24 Källor – forskningsstöd  Kunskapssammanställningar, ex Kunskapsguiden.se  Nationella riktlinjer  Databaser: ex Socialtjänstbiblioteket, scholar.google.se  övriga vetenskapliga artiklar, FoU Välfärd  Handböcker  scholar.google.sescholar.google.se  Läroböcker  Tidskrifter  … med mera

25 Till nästa gång… Testa att söka kunskap i olika kunskapskällor!


Ladda ner ppt "EBP-cirkel 2 063-14 65 55 BESÖKSADRESS: RÅDHUSGATAN 72, ÖSTERSUND"

Liknande presentationer


Google-annonser