Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Masterprogrammet i offentlig förvaltning!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Masterprogrammet i offentlig förvaltning!"— Presentationens avskrift:

1 www.spa.gu.se Välkommen till Masterprogrammet i offentlig förvaltning!

2 www.spa.gu.se

3 Masterprogrammet i offentlig förvaltning Tre fördjupningsteman: Policyanalys Ledning och styrning Förvaltningsekonomi

4 www.spa.gu.se Politiker Administratörer : Chefer, utredare, samordnare, handläggare, projektledare, ekonomer Professioner Socialarbetare, lärare, läkare, vårdare, renhållningsarbetare, bussförare, militärer, bibliotekarier etc etc Public policy Public management Ekonomi Juridik Utredningsmetodik Offentlig förvaltning (Förvaltnings- högskolan) Socialt arbete Pedagogik Medicin Omvårdnad etc Professions- utbildningar EU, FN, internation- ella organ- isationer, STAT: Regerings- kansliet, ämbetsverk, LANDSTING, hälso- och sjukvårds- förvaltning KOMMUN, skola, omsorg, kultur PRIVAT sektor och ideella organ- isationer Bereda, ge underlag Styra, organ- isera

5 www.spa.gu.se Fördjupning: Policyanalys Kurser termin 1 Politiska styrmedel, 15 hp Lars Karlsson Implementering och utvärdering, 15 hp Lena Lindgren

6 www.spa.gu.se Fördjupning: Ledning och styrning Organisation och omvärld, 15 hp Patrik Zapata Ledarskap inom offentliga organisationer, 15 hp Iwona Sobis

7 www.spa.gu.se Fördjupning: Förvaltningsekonomi Ekonomistyrning, 15 hp Gustaf Kastberg Externredovisning och finansiellbedömning, 15 hp Pierre Donatella

8 www.spa.gu.se Termin två: en metodkurs och två valbara kurser FH2309 Kvalificerad samhällsvetenskaplig informationshantering 15 hp Två kurser att välja: FH2220 Värden och värdekonflikter i offentlig förvaltning 7.5 hp FH2221Organisationstoeri 7.5 hp FH2222 Styrning och revision 7.5 hp FH2224 Kultur, makt och beslutsfattande i offentliga organisationer 7.5 hp FH2225 Politik och förvalting i flernivåsystem 7.5 hp

9 www.spa.gu.se Termin 3 Praktik eller valfria kurser Valfri – praktik/utbildning Kvalificerat arbete i offentlig förvaltning, eller i privat/ideell sektor med kontaktyta mot det offentliga Varför: Knyta kontakter i arbetslivet Förvärva praktiska kunskaper Var: I Sverige eller i utlandet Vi har kontakter med kommuner, regionen, regeringskansliet, statliga myndighet, utländska beskickningar… Planera gärna själv i god tid

10 www.spa.gu.se Att ansöka om praktikplats Praktiksamordnaren har ett informationstillfälle tidigt under termin 2 på masterprogrammet. Ytterligare information om praktikterminen finns på: http://spa.gu.se/utbildning/master/Praktik http://spa.gu.se/utbildning/master/Praktik

11 www.spa.gu.se Ombud Likabehandlingsrepresentant Lars Karlsson Miljö- och hållbarhetsansvarig Kerstin Bartholdsson Arbetsmiljöombud David Karlsson

12 www.spa.gu.se Likabehandling Förebygga och förhindra trakasserier och diskriminering Utbildningens innehåll Tillgänglighet Rektor och prefekt ytterst ansvariga Vid upplevda problem – kontakta prefekt, likabehandlingsrepresentant eller annan medarbetare som du har förtroende för Likabehandlingsrepresentant Lars Karlsson informerar mer senare under kursen

13 www.spa.gu.se Ett hållbart universitet Göteborgs universitet är miljöcertifierat enligt de båda internationella standarderna ISO 14001 och EMAS Universitetet arbetar med hållbar utveckling inom såväl forskning och utbildning som administration och förvaltning. Miljö- och hållbarhetsarbetet är baserat på ett antal miljömål i en handlingsplan. Universitetet strävar efter medvetenhet om miljö- och utvecklingsfrågor och att stimulera till konkreta handlingar som främjar en hållbar utveckling. Miljöhänsyn ska vägas in i alla beslut samt genomsyra kurser och utbildningsprogram.

14 www.spa.gu.se Må bra på din arbetsplats Universitetet – arbetsplats för personal och studenter Arbetsmiljölag och lokala bestämmelser Fysisk och psykosocial hälsa Förvaltningshögskolan ansvarig för din arbetsmiljö, fakulteten för gemensamma lokaler Kårrepresentanter och SAMO (David Karlsson är personalens ombud)

15 www.spa.gu.se Internationalisering och Minor Field Studies (MFS) MFS: Stipendier från SIDA för att skriva examensarbeten i länder med utvecklingsproblematik Ansvarig: Lena Lindgren

16 www.spa.gu.se Studera utomlands Erasmus - utlandsstudier inom Europa Utlandsstudier utanför Europa Ansvarig: Malgorzata Erikson

17 www.spa.gu.se Förvaltningshögskolans ledning Björn Rombach, prefekt och professor Malgorzata Erikson, proprefekt (utbildningsfrågor) Patrik Zapata, viceprefekt (forskningsfrågor) Anna Cregård, viceprefekt (samverkansfrågor) Peter Arkevåg, chefsadministratör

18 www.spa.gu.se Studentservice Proprefekt med ansvar för utbildning (”studierektor”) Malgorzata Erikson Pedagogiskt ledarskap, samordning, bemanning av kurser Antagningsärenden - behörighet Tillgodoräknande Synpunkter på utbildningen Studievägledare och kommunikatör: Anna Andersson Informera om programmen (extern) Informera om programmen (internt), valmöjligheter; utlandsstudier Stödfunktion, lägga upp studieplaner etc studievagledning@spa.gu.se

19 www.spa.gu.se Studentexpeditionen Registreringsfrågor Tentamensanmälningsfrågor Tentamensresultat Betyg, LADOK Allmän info Annika Johansson & Lena Bandgren (från 1 feb) Studieadmin@spa.gu.se

20 www.spa.gu.se Checklista vid terminsstart Aktivera ditt studentkonto Registrera dig på din kurs Skaffa ett GU-kort

21 www.spa.gu.se GUL – Göteborgs universitets lärplattform Inloggning via studentportalen Instruktioner på gu.se Kursinfo Schema Dokument Kontakt

22 www.spa.gu.se

23


Ladda ner ppt "Välkommen till Masterprogrammet i offentlig förvaltning!"

Liknande presentationer


Google-annonser