Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Elevhälsa Elevers behov och skolans insatser Projektledare Anna Blom Elevhälsan 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Elevhälsa Elevers behov och skolans insatser Projektledare Anna Blom Elevhälsan 1."— Presentationens avskrift:

1 Elevhälsa Elevers behov och skolans insatser Projektledare Anna Blom anna.blom@skolinspektionen.se Elevhälsan 1

2 Bakgrund för granskningen Alla elever ska ges möjlighet att utvecklas och lära sig så mycket som möjligt. Hälsa och lärande är ömsesidigt beroende. Elevhälsan ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande. 2

3 Övergripande frågeställning: Har elevhälsan kompetens och arbetssätt för, samt vidtar insatser i, det hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbetet, som motsvarar behoven hos eleverna på skolan? 3

4 Svar: Nej. 4

5 Urval/metod 25 kommunala och fristående grundskolor i 23 kommuner Grundskolans årskurser 6-9 Enkät, dokument, skolbesök med intervjuer 5

6 Granskningens delfrågor: elevernas upplevda erfarenheter (behov) tillgång till elevhälsa utförande av elevhälsoarbete planering och uppföljning 6

7 Resultat av enkäten Nära 3000 elever i åk 6-9 besvarade enkäten. 1 Hälften av eleverna har erfarenhet av att må dåligt av otrygghet, stress, nedstämdhet eller annat 2 Eleverna känner inte alltid till elevhälsans uppdrag och funktion, och använder sällan elevhälsans kompetenser 7

8 Resultat: Utförande Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet initieras och genomförs ofta av lärare, utan elevhälsans medverkan. Vanliga exempel: Skolövergripande aktiviteter – temadagar, utflykter, ’lära känna varandra-dagar’, tårtbakning och skoljogg. Arbete kring jämställdhet, demokrati, alkohol och droger. Hälsosamtal med skolsköterskan. 8

9 Resultat: Planering och utvärdering Skolornas förebyggande och hälsofrämjande arbete omfattas mycket sällan av ett systematiskt arbetssätt. Exempel: Enkäter som underlag för insatser, främst för arbetet mot kränkande behandling. Ibland enkäter som fylls i inför hälsosamtalen. Mycket få skolor följer upp förebyggande och hälsofrämjande aktiviteter och insatser. 9

10 Resultat: Tillgång Skolpsykolog saknas ofta helt och hållet i det förebyggande och hälso­främjande arbetet Eleverna har dålig kännedom om elevhälsan och dess uppdrag och funktion 10

11 Elevernas ”kännedom” (Tror) finns i skolan > kan söka upp > har sökt upp Skolsköterska:93 > 55 > 50 procent Kurator: 85 > 59 > 16 procent Spec ped:56 > 53 > 16 procent Skolpsykolog:38 > 36 > 4 procent 11

12 Övergripande resultat Elevhälsan arbetar inte förebyggande och hälsofrämjande på sätt som motsvarar elevernas behov inom det psykiska området 12

13 Slutsats Elevhälsan behöver arbeta förebyggande och hälsofrämjande på sätt som stödjer eleverna i att: - bemöta och förhindra psykisk ohälsa - utveckla eller bibehålla psykisk hälsa 13

14 Ett psykologiskt perspektiv Ett perspektiv som medverkar till att förhållanden – hos elever och i den omgivande miljön – som kan ligga till grund för att utveckla psykisk ohälsa, kan uppmärksammas, synliggöras och avhjälpas. Behöver finnas med i alla led i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. 14

15 Tack för idag - slut för idag! Projektledare Anna Blom anna.blom@skolinspektionen.se Elevhälsan 15


Ladda ner ppt "Elevhälsa Elevers behov och skolans insatser Projektledare Anna Blom Elevhälsan 1."

Liknande presentationer


Google-annonser