Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälsa Vad är det? Profession, kunskap och lärande: Hälsoperspektiv.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälsa Vad är det? Profession, kunskap och lärande: Hälsoperspektiv."— Presentationens avskrift:

1 Hälsa Vad är det? Profession, kunskap och lärande: Hälsoperspektiv

2 Den handikappade bordtennisspelaren fick frågan hur han kunde spela utan armar eller ben. Han svarade: ”Jag spelar inte utan armar eller ben, jag spelar med haka och axel” .

3

4 Grupprumsindelning A10:104a, 1 A10:122a, 2 A10:120a, 3 A10:110a, 4

5 Vad är hälsa? Diskutera två eller tre personer i 10minuter
Anteckna och spara till din rapport.

6 Hälsa Vad var det? Medeltiden

7 1600-talet 1900-talet Psyko- Individ Antonovsky, 1987; Bradley, 1993; Ryan&Travis, 1981 Bio- Sociala-

8 System nivåer Samhällsnivå Gruppnivå Individnivå
Vad påverkar hälsan? System nivåer Samhällsnivå Gruppnivå Individnivå Omgivande miljö Individ Fysisk miljö Strukturella faktorer Kulturella faktorer Relationer Levnadsvanor/livsstil Arv/genetiska faktorer Rydqvist, Winroth 2004

9 En arbetsmodell för hälsa
Vad påverkar hälsan? En arbetsmodell för hälsa Levnadsvanor/Livsstil Fysiska Fysisk aktivitet Kost/mat Sömn/vila/hygien Psykiska Självbild Vilja Tålamod Lagom spänningsnivå Kunskap Sociala Trygghet Trivsel Interaktion Arv/Genetiska faktorer Omgivande miljö Rydqvist, Winroth 2004

10 ” De som inte tror att de har tid för fysisk aktivitet måste förr eller senare avsätta tid för sjukdom” Edward Stanley på 1800-talet.

11 Hälsoperspektiv 1) Biomedicinskt perspektiv: Som avsaknad av sjukdom
2) Balans/homeostatiskt perspektiv: Som balans eller anpassning av kroppens, psykets, miljö jämvikt 3) Holistiskt perspektiv: Helhetssyn; individ, miljö, mål 4) Salutogenes: Känsla av sammanhang

12 Biomedicinsk hälsomodell
Kroppen är ett mekaniskt system och alla funktioner är som maskiner i arbete Hälsa = frånvaro av sjukdom Hälsa = alla delar av kroppen fungerar normalt Vad är normalt?

13 WHO´s definition av Hälsa
Hälsa är ett tillstånd av total fysisk, psykiskt och socialt välbefinnande, inte bara frånvaro av sjukdom eller defekt. Hälsa är en resurs som tillåter människor att leva individuellt, socialt och ekonomiskt produktiva liv.

14 Balans-/homeostatiskt perspektiv
Österländsk kultur: Yin och Yang Humoralpatologin: De fyra kroppsvätskorna Psykoanalysen (Freud) Eqvilibriumteorin (Pörn) Individ Mål Miljö

15 Holistiskt perspektiv
Hälsokorset Välbefinnande/hälsa (mår bra) Är sjuk mår bra Är frisk mår bra Dålig funktions-förmåga (sjuk) God funktions-förmåga (frisk) Är sjuk mår dåligt Är frisk mår dåligt Lidande/ohälsa (mår dåligt)

16 Biopsykosociala modellen
Individ Sociala- Bio-

17 Salutogenes (= hälsans ursprung)
kontinuum hälsa person historia det unika friskfaktorer Patogenes dikotomi ohälsa sjukdom/symtom hypotesbekräftelse riskfaktorer KASAM: Känslan av sammanhang Begriplighet, hanterbarhet, meningsfullhet

18 Hälsa Ohälsa

19 Promotion Prevention Hälsa Ohälsa
Vad bidrar till att vi bibehåller vår hälsa? - Vilka faktorer bidrar till att hälsan förbättras? Vilka faktorer leder till ohälsa? - Hur ska vi förhindra att ohälsa uppstår?

20 Basgruppsarbete Diskussion i basgrupperna: Vad betyder hälsa för dig?
Kan man vara sjuk och ändå ha hälsan? Hur stämmer din/er/vårdtagares syn överens med synen på hälsa enligt de hälsoperspektiv vi har pratat om?

21 Inför VFU 24 januari Uppgift: hälsa
- Utgå från de två första frågorna på föregående sida. - Formulera frågorna så att du får fram vårdtagarens perspektiv på hälsa För mer info, se studiehandledningen

22

23


Ladda ner ppt "Hälsa Vad är det? Profession, kunskap och lärande: Hälsoperspektiv."

Liknande presentationer


Google-annonser