Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SBU Båtklubbsförsäkring. Nyheter i Båtklubbförsäkringen 2016 Grundförsäkringen Olycksfall för medlem gäller inom klubbens område samt utanför vid aktivitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SBU Båtklubbsförsäkring. Nyheter i Båtklubbförsäkringen 2016 Grundförsäkringen Olycksfall för medlem gäller inom klubbens område samt utanför vid aktivitet."— Presentationens avskrift:

1 SBU Båtklubbsförsäkring

2 Nyheter i Båtklubbförsäkringen 2016 Grundförsäkringen Olycksfall för medlem gäller inom klubbens område samt utanför vid aktivitet utlyst av klubb, förbund eller SBU ( tidigare vid vårrustning eller av klubben/förbundet utlyst aktivitet) OCH för icke medlem vid utlyst aktivitet inom klubbens område. Oljeskadeförsäkring. Skydd mot 3;e man vid sanering av olja eller annan brandfarlig vätska - 1 mkr Olycksfall för anhöriga inom klubbens område Möjlighet att välja fullvärde för byggnader Cisternförsäkring. Ersätter skada på cistern, förlorat inne- håll och sanering på egen mark Tilläggsförsäkringen

3 Ansvars- försäkring 5 mkr Egendom 2 Pbb Utökad egendoms- försäkring Första risk el fullvärde Förmögenhets- brottsförsäkring 2Pbb Olycksfalls- försäkring 10 Pbb Rättskydds- försäkring 3Pbb Vinterförvaring utanför båtklubb Extrakostnads- försäkring 2 Pbb Hyresförlust- försäkring 2 Pbb Styrelseansvars- försäkring 2 Pbb Ansvars- försäkring vid lyft 1 mkr Oljeskada på annans egendom 1 mkr Utökad Styrelseansvars- försäkring 1,5 mkr Utökad ansvars- försäkring vid lyft 2,5 mkr Utökad olycksfalls- försäkring 10 Pbb för anhöriga Grundförsäkring genom medlemskap i SBU. Valbara tilläggsförsäkringar Cistern- försäkring 1 mkr/100 tkr 1 prisbasbelopp ( Pbb) 2016 = 44 300 kr Ny större omfattning Nyhet Båtklubbsförsäkring, Svenska båtunionen Försäkringsupplägg SBU from 2016-01-01

4 Vad innehåller grundförsäkringen ?

5 o Egendomsskydd o Omfattar fast och lös egendom upp till 2 pbb o Skadehändelser exempel Brand, inbrott och vatten o Omfattar ej båtar, bommar, bojekor, eller bryggor o Stöldbegärlig egendom max 20 % av pbb o Försäkringsbelopp 2 pbb o Självrisk 20 % av pbb o Godkända lås Grundförsäkringen

6 o Hyresförlustförsäkring o Ersätter uteblivna hyresintäkter i samband med egendomsskada o Exempel på skador som kan ersättas är uteblivna hyror för båtplats eller lokal o Försäkringsbelopp 2 pbb o Självrisk 20 % av pbb o Ansvarstid 12 månader Grundförsäkringen

7 o Extrakostnadsförsäkring o Ersätter skäliga extrakostnader efter skada för att kunna upprätthålla driften. o Gäller när en ersättningsbar egendomsskada inträffat o Försäkringsbelopp 2 pbb o Självrisk 20 % av pbb o Ansvarstid 12 månader Grundförsäkringen

8 o Styrelseansvarsförsäkring o Försäkrade är styrelseledamöter och suppleanter o Försäkads ansvar för ersättning av förmögenhetsskada p.g.a handling eller underlåtenhet o Ersätter skadeståndsanspråk samt ombuds- och rättegångskostnader o Försäkringsbelopp 2 pbb o Gäller utan självrisk Grundförsäkringen

9 o Ansvarsförsäkring o Gäller vid all verksamhet som anses vara normal för en båtklubb. o Skadeståndsskyldighet o Utredning o Förhandling o Föra talan o Ersätta skadelidande o Försäkringsbelopp o Person- och sakskada 5 Mkr o Omhändertagen egendom 2 Mkr o Lyft/transport av båt 1 Mkr (båtförsäkring i 1:a hand) o Självrisk 20 % av pbb o Självrisk 50 % av pbb vid båtlyft- /transport Grundförsäkringen

10 o Förmögenhetsbrott o Förmögenhetsförlust som klubbmedlem, styrelseledamot eller funktionär åsamkar klubben genom förmögenhetsbrott o Exempel på brott som kan ersättas är stöld, förskingring och bedrägeri. o Försäkringsbelopp 2 pbb o Självrisk 20 % av pbb Grundförsäkringen

11 o Rättsskyddsförsäkring o Gäller vid vissa tvistemål o Med tvist förstås att ett framställt krav helt eller delvis avvisats. Med avvisats menas att part aktivt tillbakavisat kravet. o Omfattar skäliga och nödvändiga advokat- och rättegångskostnader i vissa tvistemål o Försäkringsbelopp 3 pbb o Självrisk 20 % av pbb samt 20 % av överskjutande belopp o Ska prövas av SBU:s Juridiska nämnd innan skada kan anmälas Grundförsäkringen

12 o Olycksfallsförsäkring o Samtliga medlemmar vid all aktivitet inom klubbens område o Utanför klubbens område vid utlyst aktivitet o Medhjälpare vid sjö- /torrsättning o Vaktlogg och aktivitetslista o SBU säkerhetsbesiktningsmän o Högsta ersättningsbelopp 10 pbb o Gäller utan självrisk Grundförsäkringen

13 o Oljeskada på annans egendom (3:e man) o Försäkringen gäller för skada genom oförutsedd utströmning av olja eller annan brandfarlig vätska o Ansvarsförsäkring o Försäkringsbelopp 1 Mkr o Självrisk 20 % av pbb Grundförsäkringen

14 Vilka tilläggsförsäkringar kan läggas till ?

15 o Utökad egendomsförsäkring o När grundförsäkringen inte räcker till kan klubben teckna tilläggsförsäkring för byggnader och lös egendom. o Kan välja första risk eller fullvärde på byggnader o Bryggor och bommar kan endast brandförsäkras o Svenska Sjö tar fram offert utifrån önskad omfattning och belopp o Självrisk 20 % av pbb Tilläggsförsäkring

16 o Utökade försäkringsbelopp o Utökad förmögenhetsbrottsförsäkring o Grundförsäkringens försäkringsbelopp kan utökas till 4 basbelopp o Utökad rättsskyddsförsäkring o Grundförsäkringens försäkringsbelopp på 3 basbelopp kan höjas till 5 basbelopp. o Styrelseansvarsförsäkring o Grundförsäkringens försäkringsbelopp på två prisbasbelopp kan höjas till 1 500 000 kr. Ingen självrisk utgår. Tilläggsförsäkring

17 o Utökad olycksfallsförsäkring o Gäller då även för anhöriga till medlem o Vid all aktivitet inom klubbens område inkl. klubbholmar o Högsta ersättningsbelopp 10 pbb o Gäller utan självrisk Tilläggsförsäkring

18 o Banners och annonser. Tjäna upp till 4000 kr o 100 kr till klubben/ nytecknad försäkring som medlem gör o Klubbens egna båtar Läs mer på : https://www.svenskasjo.se/cms/batklubbar Övrigt


Ladda ner ppt "SBU Båtklubbsförsäkring. Nyheter i Båtklubbförsäkringen 2016 Grundförsäkringen Olycksfall för medlem gäller inom klubbens område samt utanför vid aktivitet."

Liknande presentationer


Google-annonser