Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Framtidens skola i Luleå Framtidens skola, 2016-01-07.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Framtidens skola i Luleå Framtidens skola, 2016-01-07."— Presentationens avskrift:

1 Framtidens skola i Luleå Framtidens skola, 2016-01-07

2 Målbilden i korthet Alla elever ska ges förutsättningar att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Skolan i Luleå ska vara bemannad med behörig och kompetent personal som garanterar utbildningens kvalitet. Det ska vara en trygg skola som erbjuder nära tillgång till resurser som exempelvis skolsköterska, kurator och specialpedagoger. För att kunna konkurrera om behöriga och legitimerade lärare ska vi erbjuda en god arbetsmiljö, heltidsanställningar och kollegor att samverka med. Framtidens skola, 2016-01-07

3 Utmaningar Luleås befolkning ökar vilket ställer nya krav på skolstrukturen. En tredjedel av skolans personal går i pension inom tio år. Krav på legitimation och behörighet för lärare och förskollärare. Lärarbrist i hela landet samtidigt som få väljer att utbilda sig till lärare. Framtidens skola, 2016-01-07

4 Påverkan på utredningen Synpunkter från medborgare och medarbetare. Politiska ställningstaganden. Föränderlig omvärld. Framtidens skola, 2016-01-07

5 Förslag till beslut: Örnäset Elever från Svartöstadsskolan f-6 går till Örnässkolan från hösten 2016. Anpassning av Berget (på Furuparksskolan) till förskola 5-6 avdelningar 2017-2018. Om-/tillbyggnad av Haga och Knöppelåsens förskolor, 6-8 avdelningar 2018-2019. Förskoleverksamhet på Lövskatan, Skurholmen, Stubben och Ur o skur Tallroten överförs till Berget alternativt Haga/Knöppelåsens förskolor. Framtidens skola, 2016-01-07

6 Förslag till beslut: Råneå Elever från Vitåskolan går till Råneskolan f-9 från hösten 2016. Pedagogisk omsorg kan erbjudas för barn i fritidshemsålder i Jämtön och Vitå från hösten 2016. Framtidens skola, 2016-01-07

7 Förslag till beslut: Bergnäset/Sörbyarna Elever i Klöverträskskolan går till skolan i Alvik från hösten 2016. Pedagogisk omsorg kan erbjudas för barn i fritidshemsålder i Klöverträsk från hösten 2016. Ny f-6 skola för ca 450-500 elever byggs i anslutning till Bergsskolan för elever från Mandaskolan och Hedskolan, klar 2023. Mandaskolan anpassas till förskola med 6-8 avdelningar. Förskoleverksamhet i Klippans förskola överförs till Mandaskolans förskola 2024. Framtidens skola, 2016-01-07

8 Förslag till beslut: Sunderbyn Elever från Kläppenskolan f-5 går till Hemängsskolan från hösten 2017. Hemängsskolan får utökade lokaler. Samtliga elever i åk 6 i Sunderbyn går till Kråkbergsskolan som blir en 6-9 skola från hösten 2017. Kläppenskolan byggs om till förskola 6-8 avdelningar. Förskoleverksamhet på Kläppbacken, Arealen och Lantmätaren överförs till Kläppenskolans förskola från hösten 2018. Framtidens skola, 2016-01-07

9 Förslag till beslut: Gammelstad Ny f-6 skola för ca 450-500 byggs i anslutning till Stadsöskolan för elever från Öhemsskolan, Mariebergsskolan och Kyrkbyskolan, klar 2021. Framtidens skola, 2016-01-07

10 Förslag till beslut: Ny skola i centrum 7-9 skola i centrum planeras för ca 500-700 elever, klar 2025. Expansion och förtätning i centrum samt kommunens totala tillväxt påverkar gymnasiebyns behov av lokaler. Det innebär behov av en ny grundskola i centrum. Fortsatt utredning Kommunens totala expansion innebär att en fortsatt utredning krävs för områdena Björkskatan, Hertsön och Notviken. Framtidens skola, 2016-01-07

11 Skolverksamhet som föreslås flyttas Framtidens skola, 2016-01-07 SkolenhetNär?Antal elever VitåskolanHt 201652 KlöverträskskolanHt 201636 SvartöstadsskolanHt 201670 Kläppenskolan Ht 2017120 KyrkbyskolanHt 202157 MariebergsskolanHt 202196 ÖhemsskolanHt 202169 MandaskolanHt 2023165 HedskolanHt 2023207 Elevantalet bygger på befolkningsprognos det aktuella året.

12 Elevtransporter Framtidens skola, 2016-01-07 Ca 80 elever fler än i dag kommer behöva skolskjuts. Elevernas resor under skoltid till andra skollokaler för ex slöjd, musik, idrott minskar. Samarbete med resp trafikbolag för att minimera elevernas restid.

13 Ekonomi Fastigheter: total merkostnad ca 7 miljoner. Måltidsorganisation: effektivisering 2,5 miljoner Skolskjutsar: total merkostnad på ca 300 000 kr Framtidens skola, 2016-01-07

14 Framtidens skola Säkerställer utbildningens kvalitet genom att fokusera på: Elevens bästa Lärares arbetsmiljö Rektors förutsättningar Framtidens skola, 2016-01-07

15 Vad händer nu? 7 jan:Information till barn- och utbildningsnämnden samt barn- och utbildningsförvaltningens chefer. 7-20 jan: Remissperiod till utvalda remissinstanser (barn- och utbildningsförvaltningens personal, föräldraråd, elevråd, fackliga organisationer, intressegrupper, intresseorganisationer, övriga förvaltningar). 21 jan: Förslag till barn- och utbildningsnämnden. 22 feb: Beslut i barn- och utbildningsnämnden. 4 apr: Beslut i kommunfullmäktige. Framtidens skola, 2016-01-07


Ladda ner ppt "Framtidens skola i Luleå Framtidens skola, 2016-01-07."

Liknande presentationer


Google-annonser