Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Framtidens skola i Luleå Framtidens skola, 2016-01-07.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Framtidens skola i Luleå Framtidens skola, 2016-01-07."— Presentationens avskrift:

1 Framtidens skola i Luleå Framtidens skola,

2 Målbilden i korthet Alla elever ska ges förutsättningar att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Skolan i Luleå ska vara bemannad med behörig och kompetent personal som garanterar utbildningens kvalitet. Det ska vara en trygg skola som erbjuder nära tillgång till resurser som exempelvis skolsköterska, kurator och specialpedagoger. För att kunna konkurrera om behöriga och legitimerade lärare ska vi erbjuda en god arbetsmiljö, heltidsanställningar och kollegor att samverka med. Framtidens skola,

3 Utmaningar Luleås befolkning ökar vilket ställer nya krav på skolstrukturen. En tredjedel av skolans personal går i pension inom tio år. Krav på legitimation och behörighet för lärare och förskollärare. Lärarbrist i hela landet samtidigt som få väljer att utbilda sig till lärare. Framtidens skola,

4 Påverkan på utredningen Synpunkter från medborgare och medarbetare. Politiska ställningstaganden. Föränderlig omvärld. Framtidens skola,

5 Förslag till beslut: Örnäset Elever från Svartöstadsskolan f-6 går till Örnässkolan från hösten Anpassning av Berget (på Furuparksskolan) till förskola 5-6 avdelningar Om-/tillbyggnad av Haga och Knöppelåsens förskolor, 6-8 avdelningar Förskoleverksamhet på Lövskatan, Skurholmen, Stubben och Ur o skur Tallroten överförs till Berget alternativt Haga/Knöppelåsens förskolor. Framtidens skola,

6 Förslag till beslut: Råneå Elever från Vitåskolan går till Råneskolan f-9 från hösten Pedagogisk omsorg kan erbjudas för barn i fritidshemsålder i Jämtön och Vitå från hösten Framtidens skola,

7 Förslag till beslut: Bergnäset/Sörbyarna Elever i Klöverträskskolan går till skolan i Alvik från hösten Pedagogisk omsorg kan erbjudas för barn i fritidshemsålder i Klöverträsk från hösten Ny f-6 skola för ca elever byggs i anslutning till Bergsskolan för elever från Mandaskolan och Hedskolan, klar Mandaskolan anpassas till förskola med 6-8 avdelningar. Förskoleverksamhet i Klippans förskola överförs till Mandaskolans förskola Framtidens skola,

8 Förslag till beslut: Sunderbyn Elever från Kläppenskolan f-5 går till Hemängsskolan från hösten Hemängsskolan får utökade lokaler. Samtliga elever i åk 6 i Sunderbyn går till Kråkbergsskolan som blir en 6-9 skola från hösten Kläppenskolan byggs om till förskola 6-8 avdelningar. Förskoleverksamhet på Kläppbacken, Arealen och Lantmätaren överförs till Kläppenskolans förskola från hösten Framtidens skola,

9 Förslag till beslut: Gammelstad Ny f-6 skola för ca byggs i anslutning till Stadsöskolan för elever från Öhemsskolan, Mariebergsskolan och Kyrkbyskolan, klar Framtidens skola,

10 Förslag till beslut: Ny skola i centrum 7-9 skola i centrum planeras för ca elever, klar Expansion och förtätning i centrum samt kommunens totala tillväxt påverkar gymnasiebyns behov av lokaler. Det innebär behov av en ny grundskola i centrum. Fortsatt utredning Kommunens totala expansion innebär att en fortsatt utredning krävs för områdena Björkskatan, Hertsön och Notviken. Framtidens skola,

11 Skolverksamhet som föreslås flyttas Framtidens skola, SkolenhetNär?Antal elever VitåskolanHt KlöverträskskolanHt SvartöstadsskolanHt Kläppenskolan Ht KyrkbyskolanHt MariebergsskolanHt ÖhemsskolanHt MandaskolanHt HedskolanHt Elevantalet bygger på befolkningsprognos det aktuella året.

12 Elevtransporter Framtidens skola, Ca 80 elever fler än i dag kommer behöva skolskjuts. Elevernas resor under skoltid till andra skollokaler för ex slöjd, musik, idrott minskar. Samarbete med resp trafikbolag för att minimera elevernas restid.

13 Ekonomi Fastigheter: total merkostnad ca 7 miljoner. Måltidsorganisation: effektivisering 2,5 miljoner Skolskjutsar: total merkostnad på ca kr Framtidens skola,

14 Framtidens skola Säkerställer utbildningens kvalitet genom att fokusera på: Elevens bästa Lärares arbetsmiljö Rektors förutsättningar Framtidens skola,

15 Vad händer nu? 7 jan:Information till barn- och utbildningsnämnden samt barn- och utbildningsförvaltningens chefer jan: Remissperiod till utvalda remissinstanser (barn- och utbildningsförvaltningens personal, föräldraråd, elevråd, fackliga organisationer, intressegrupper, intresseorganisationer, övriga förvaltningar). 21 jan: Förslag till barn- och utbildningsnämnden. 22 feb: Beslut i barn- och utbildningsnämnden. 4 apr: Beslut i kommunfullmäktige. Framtidens skola,


Ladda ner ppt "Framtidens skola i Luleå Framtidens skola, 2016-01-07."

Liknande presentationer


Google-annonser