Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Biblioteksjuridik Jonas Holm Jurist

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Biblioteksjuridik Jonas Holm Jurist"— Presentationens avskrift:

1 Biblioteksjuridik Jonas Holm Jurist jonas.holm@su.se

2 Digitaliseringen ?

3 Biblioteksjuridik? Avtalsrätt / licensiering Upphovsrättsliga undantagsregler E-böcker Open Access Bevarande- och forskningsexemplar Integritets- och dataskydd Forskningsdata Elektroniskt och internationellt tillgängliggörande Publicering Big data – Data mining Pliktleverans Offentlighets- och sekretessfrågor Tillgänglighet vid funktionshinder Digitalisering

4 Upphovsrättslagen och biblioteksundantaget 16 § Bevarandeändamål Forskningsändamål Fjärrlån mellan bibliotek Artikelkopior i pappersform

5 Lärarundantaget & upphovsrätt vid forskning Lärarundantaget framgår inte av lagstiftning – rättslig sedvana Bildrättigheter och bilder i avhandlingar Tillgängliggöra akademiskt material Illustration i vetenskaplig framställning

6 Open Access & policy Ett sätt att avtala och licensiera om upphovsrätt –men också en folkrörelse Nationell policy – Vetenskapsrådet Oåterkalleligt Utmanar nuvarande system med akademiskt meriterande betalmodeller

7 Creative Commons Ett gränssnitt för förenklade upphovsrättsliga avtal (licenser) Open Access Anpassa licenstyp efter behov Behövs ingen rättighetsklarering Oåterkalleliga!

8 Upphovsrätt internationellt Economic rights / Moral rights ”Det idéhistoriska filtret” Nationalekonomi Copyright / Droit d’ autuer Bernkonventionen Fair use / Fair dealing

9 Infosoc-direktivet & rättsutvecklingen 18 undantagsregler eller begränsningar för upphovsrätten Som får införas på frivillig basis i medlemsstaterna Europeisk upphovsrätt måste beakta rättsutvecklingen i EU:s domstol (EUCJ)

10 Upphovsrätt i Bryssel Digital Single Market Sannolikt görs 5-6 av undantagsreglerna i Infosoc obligatoriska (Access to knowledge) Partigrupperna splittrade Nationalistiska och regionalpolitiska hänsyn Stakeholders & lobbying

11 Internationellt Bibliotekssamarbete

12 Big data & Content Mining (TDM) Vad gör vi (biblioteken) av vår Big Data? ”TDM saves lifes” Kommersiellt/icke-kommersiellt användande

13 Bevarande, digitalisering & tillgängliggörande Sönderfallande material Public domain (Life+70 years) Out of commerce Orphan Works Tidskrifter Tillgängliggöra egenproducerat material online?

14 Avtalslicenser ECL - Nordisk exportprodukt Organisationsstrukturer Collective management directive Tillgängliggöra avhandlingar URL §16 p 2, 2 st. Tidskrifter Använda för cross-border access?

15 Cross-border access Första prio: Gränsfritt användande av prenumerationstjänster för konsumenter på resa i Europa Marknadsmodeller vs Open Access / Open Source Public Service Broadcasting Europeana – Kunskap och kulturarv online

16 Licenslösningar, TPM’s & contract override Bargaining power Avtalets vs lagstiftning Kopieringsskydd Ersättningsmodeller

17 Tillgänglighet vid funktionshinder Marrakechavtalet Myndigheten för tillgängliga medier

18 Vägen framåt Nationell biblioteksstrategi Erik Fichtelius Kommissionens förslag till parlamentet juni 2016 WIPO-avtal för bibliotek?

19 Tack. jonas.holm@su.se


Ladda ner ppt "Biblioteksjuridik Jonas Holm Jurist"

Liknande presentationer


Google-annonser