Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EU:s kulturprogram (2007-2013). Programområden Programområde 1: Stöd till samarbetsprojekt (fleråriga kulturella samarbetsprojekt, kulturella samarbetsinsatser,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EU:s kulturprogram (2007-2013). Programområden Programområde 1: Stöd till samarbetsprojekt (fleråriga kulturella samarbetsprojekt, kulturella samarbetsinsatser,"— Presentationens avskrift:

1 EU:s kulturprogram (2007-2013)

2 Programområden Programområde 1: Stöd till samarbetsprojekt (fleråriga kulturella samarbetsprojekt, kulturella samarbetsinsatser, särskilda insatser t.ex. kulturhuvudstäder, kulturpriser m.m) Programområde 2: Verksamhetsstöd till europeiska organisationer Programområde 3: Analyser och information (Stöd till kontaktkontoren, analyser, insamling och spridning av information om kultursamarbete)

3 EU:s nya kulturprogram 3:e generationen kulturprogram Grundar sig på artikel 151 Programperiod: 2007-2013 400 miljoner €/perioden Sektorsöverskridande fokus Öppet för alla kulturområden utom det audiovisuella

4 Programmets övergripande syfte att genom utvecklingen av ett kulturellt samarbete mellan konstnärer, kulturaktörer och kulturinstitutioner i de deltagande länderna bidra till skapandet av ett kulturområde som delas av Europas medborgare och som grundar sig på ett gemensamt kulturellt arv.

5 Programmets specifika syfte Att främja rörlighet över gränserna för personer som arbetar i kultursektorn. Att uppmuntra rörlighet över gränserna för konstverk liksom för konstnärliga och kulturella produkter Att uppmuntra den interkulturella dialogen

6 Vilka länder ingår i programmet? EU:s medlemsstater samt Rumänien och Bulgarien (medlemmar fr.o.m. 1 januari 2007) EES-länderna (Norge, Island, Liechtenstein) Kandidatländerna (Turkiet, Kroatien, Makedonien) Länder från västra Balkan (Albanien, BiH, Montenegro och Serbien inkl. Kosovo) under förutsättning att den sk. ”avsiktsdeklarationen” träder i kraft.

7 Vem kan söka? Offentliga eller privata juridiska personer (ej privatpersoner) Huvudsaklig verksamhet inom kulturområdet Hemvist i något av länderna som ingår i programmet Finansiell och operativ kapaciteten att genomföra projektet

8 Vilka huvudkriterier gäller? Europeiskt mervärde Kvalitet Projektets synlighet

9 Vem gör urvalet? Projekten bedöms av en utvärderingskommitté som assisteras av oberoende experter Experterna föreslås av länderna som ingår i programmet Europeiska kommissionen fastställer formellt beslutet

10 Två typer av samarbetsprojekt Fleråriga kulturella samarbetsprojekt Kulturella samarbetsinsatser

11 Vilka ingår i projektet? Huvudarrangör - Drivande - 5% finansiering Medarrangör - Tydlig och väsentlig roll - 5% finansiering Deltagare eller Associerad partner

12 Fleråriga kulturella samarbetsprojekt Syftar till att uppnå hållbara och strukturerade samarbeten mellan europeiska aktörer på kulturområdet EU-bidraget ska stödja samarbetena i start- eller struktureringsfasen eller då verksamheten utvidgar sig geografiskt. Målet är att samarbetena blir etablerade och ekonomiskt oberoende.

13 Fleråriga kulturella samarbetsprojekt, forts.. I projektet ska det ingå minst sex aktörer från minst sex av länderna som medverkar i programmet Projektperioden är på minst 3 år och högst 5 år Stödet kan minskas successivt

14 Fleråriga kulturella samarbetsprojekt, forts.. För utlysningen 2007 är budgeten cirka 15,5 miljoner € Beräknas räcka till cirka 16 projekt EU-stödet uppgår till max 50 % av projektbudgeten och högst 500 000 €/år Varje huvud/medarrangör som deltar i projektet måste bidra med minst 5 % av projektbudgeten

15 Fleråriga kulturella samarbetsprojekt, forts.. Deadline är den 28 februari 2007 Projekten måste påbörjas senast den 15 november 2007 och avslutas senast den 14 november 2012

16 Kulturella samarbetsinsatser Bidrag ges till kulturella samarbetsinsatser inom en eller flera sektorer Prioritet ges till kreativa och innovativa insatser som uppmuntrar långsiktigt samarbete

17 Kulturella samarbetsinsatser, forts.. I projektet ska det ingå minst tre aktörer från minst tre av länderna som medverkar i programmet Projektperioden får inte uppgå till mer än 24 månader

18 Kulturella samarbetsinsatser, forts.. För utlysningen 2007 är budgeten cirka 12 miljoner € Beräknas räcka till 120 projekt (varav högst 5 avseende samarbetsprojekt i tredje land) EU-stödet uppgår till max 50 % av projektbudgeten och skall vara minst 50 000 €/år och högst 200 000 €/år Varje huvud/medarrangör som deltar i projektet måste bidra med minst 5 % av projektbudgeten

19 Kulturella samarbetsinsatser, forts.. Deadline är den 28 februari 2007 Projekten måste påbörjas senast den 15 november 2007 och avslutas senast den 14 november 2009

20 Databas för projekt- och partnersök http://baroja.mcu.es/pcc/index.htm http://www.ne-mo.org/partner

21 Stöd till litterära översättningar Stöd till översättningar av litteratur mellan europeiska språk i de länder som ingår i programmet Varje ansökan ska omfatta minst fyra och högst tio verk. Stödet avser översättningskostnaden Budget för 2007 är l,5 miljoner €, vilket beräknas räcka till stöd för 40-45 ansökningar Sista ansökningsdag är den 28 februari 2007

22 Stöd till organisationer som arbetar på en europeisk nivå Verksamhetsbidrag för organisationer och organ som arbetar för ändamål av allmänt europeiskt intresse inom kulturområdet. Deras arbete ska utföras på en europeisk nivå och omfatta samarbete med eller aktiviteter i minst sju länder som deltar i programmet. Budget för utlysningen 2007: 4,8 miljoner € Deadline är den 22 december 2006 (observera tidpunkten)

23 EU:s kulturarvspris för perioden 2007 Syftet med utlysningen är att utse den organisation som ska organisera och genomföra kulturarvspriset under den nya programperioden Budgeten för detta uppdrag är högst 200 000 € per år, vilket får utgöra högst 60 % av den totala årliga budgeten. Sista ansökningsdag är den 28 februari 2007


Ladda ner ppt "EU:s kulturprogram (2007-2013). Programområden Programområde 1: Stöd till samarbetsprojekt (fleråriga kulturella samarbetsprojekt, kulturella samarbetsinsatser,"

Liknande presentationer


Google-annonser