Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inga patienter brukare ska ”falla mellan stolarna” Gråzoner synliggöras Beslutas av Direktörer/Nämnder /Fullmäktige beroende på olika krav Överenskommelser.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inga patienter brukare ska ”falla mellan stolarna” Gråzoner synliggöras Beslutas av Direktörer/Nämnder /Fullmäktige beroende på olika krav Överenskommelser."— Presentationens avskrift:

1 Inga patienter brukare ska ”falla mellan stolarna” Gråzoner synliggöras Beslutas av Direktörer/Nämnder /Fullmäktige beroende på olika krav Överenskommelser HSN-SON Arbetsgrupp Överenskommelser

2 Anhörigstöd reviderad Blås o tarmfunktions störning ny Egenvård Samordnad vård och omsorgsplanering reviderad Samordnad individuell plan (SIP) Tandvård reviderad Vårdhygien Psykiska funktionsnedsättningar Exempel på överenskommelser Arbetsgrupp Överenskommelser

3 För vem?  Boende i särskilda boendeformer eller i ordinärt boende med ett varaktigt och omfattande vårdbehov (hjälp med personlig omvårdnad minst 3 ggr/dygn och trygghetslarm eller nattillsyn)  Omfattas av LSS o har insatser  Har omfattande psykiskt funktionshinder Tandvård uppsökande tandvård och munhälsobedömningar Arbetsgrupp Överenskommelser

4  Kostnadsfri munhälsobedömning i det egna boendet  Nödvändig tandvård  Kostnaden ingår i högkostnadskyddet Vad gäller? Arbetsgrupp Överenskommelser

5 Bedöma om varje enskild person behöver hjälp med tandvård i samband med vårdplanering Identifiera personer o utfärda underlag för tandvårdsintyg Biståndshandläggare ansvarar för Arbetsgrupp Överenskommelser

6 Bedöma om varje enskild person behöver hjälp med tandvård vid vårdplanering eller annat tillfälle Identifiera personer o utfärda underlag för tandvårdsintyg Distriktssköterskor/sjuksköterskor ansvarar för Arbetsgrupp Överenskommelser

7 Utfärda tandvårdsintyg Dokumentera Hänvisa till tandläkare vid behov Sammanställa statistik Informera Utbilda personalgrupper Tandvårdsenheten ansvara för att Arbetsgrupp Överenskommelser

8 Erbjuda munhälsobedömning till den enskilde samt meddela Tandvårdsenheten Planera årlig utbildning för personalen Omvårdnadspersonalen finns med vid munhälsobedömningarna Munvårdskort finns tillgängligt Dokumentera Hjälpa den enskilde att ta kontakt med tandläkare Utförare av vård och omsorg ansvarar för att Arbetsgrupp Överenskommelser

9 Särskilda boendeformer för äldre, LSS och socialpsykiatri Hemtjänsten Anhörigvård Arbetsgångar : Bilagor Arbetsgrupp Överenskommelser

10 Ansvarig sjuksköterska el kurator identifierar personer och skickar information till tandvårdsenheten Tandvårdsenheten utfärdar tandvårdsintyg. Skickar ett gult tandvårdskort, erbjudande om kostnadsfri munhälsobedömning Den boende tackar ja via omvårdnadspersonalen som ringer tandvårdsenheten. Besök av tandhygienist tillsammans med omvårdnadspersonal Munvårdskort upprättas: originalet till vårdtagare –förvaras så omvårdnadspersonalen kan använda det kopia till sjuksköterskan Arbetsgång särskilda boendeformer Arbetsgrupp Överenskommelser

11 Biståndshandläggare/ distriktssköterska/sjuksköterska hemsjukvården identifierar personer och skickar information till tandvårdsenheten (vilken hemtjänst ska framgå) Tandvårdsenheten utfärdar tandvårdsintyg. Skickar ett gult tandvårdskort, erbjudande om kostnadsfri munhälsobedömning Den enskilde tackar ja, via post eller genom att omvårdnadspersonalen ringer tandvårdsenheten. Tandhygienist genomför besök tillsammans med kontaktperson i hemtjänsten Munvårdskort upprättas: originalet till vårdtagare -förvaras så omvårdnadspersonalen kan använda det kopia till distriktssköterska/sjuksköterska Arbetsgång hemtjänsten Arbetsgrupp Överenskommelser

12 Distriktssköterska/sjuksköterska identifierar person och skickar underlag till tandvårdsenheten Tandvårdsenheten utfärdar tandvårdsintyg. Skickar ett gult tandvårdskort, erbjudande om kostnadsfri munhälsobedömning Personen tackar ja via post Tandhygienist planerar besök via Munvårdskort utfärdas och skickas både till vårdtagaren och en kopia till distriktssköterska/sjuksköterska Arbetsgång anhörigvård Arbetsgrupp Överenskommelser

13 Ge tid för kontaktperson att vara med vid tandhygienistbesöket Planera utbildningstillfällen för personalen Ansvara för att insatsen kommer med i genomförandeplanen Hur påverkar det aktuell arbetsgrupp? Arbetsgrupp Överenskommelser


Ladda ner ppt "Inga patienter brukare ska ”falla mellan stolarna” Gråzoner synliggöras Beslutas av Direktörer/Nämnder /Fullmäktige beroende på olika krav Överenskommelser."

Liknande presentationer


Google-annonser