Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Luftvårdsprogrammet i Göteborgsregionen Gårda Viktoria Viklander

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Luftvårdsprogrammet i Göteborgsregionen Gårda Viktoria Viklander"— Presentationens avskrift:

1 Luftvårdsprogrammet i Göteborgsregionen Gårda Viktoria Viklander Viktoria.viklander@miljo.goteborg.se

2 Lagkrav Miljöbalken SFS 1998:808 Förordning om tillsyn enligt Miljöbalken SFS 1998:900 Luftkvalitetsförordningen SFS 2010:447 Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet, NFS 2013:11

3 Kontroll av MKN Kommunen kontrollerar på egen hand Kommunen anlitar en konsult Genom ett luftvårdsförbund I samverkansområden mellan flera kommuner - LVP, samverkan mellan kommuner, företag, Länsstyrelsen och Trafikverket

4 Syfte med Luftvårdsprogrammet Kartlägga och informera om luftmiljön i regionen Ta fram underlag för bedömning av miljö- och hälsoeffekter Ta fram underlag för samhällsplaneringen Verka för en bättre luftmiljö i regionen

5 Programmet startades 1980 Initiativ av Länsstyrelsen, dåvarande Göteborg och Bohuslän. Obligatoriskt för företag med höga utsläpp. Utvidgat samarbete med Regionens 13 kommuner, Trafikverket Region Väst, frivilliga företag, Länsstyrelsen i Västra Götalands Historik och bakgrund

6

7 Medlemsföretagen Företag St 1 Renova Preem AB Volvo Cars Mölndal Energi Göteborg Energi Nynas AB Göteborgs Hamn AB Volvo Lastvagnar AB Swedavia Göteborg Landvetter Airport Västtrafik Stena Line AB Övriga Trafikverket Region Väst Länsstyrelsen i Västra Götaland

8 Organisation Styrgrupp för Luftvårdsprogrammet Kansli Samordnare Expertgrupp Referensgrupp Luftgrupp

9 Styrgrupp Luftvårdsprogrammet GR:s Styrgrupp för Miljö och Samhällsbyggnad Företagsrepresentanter: Volvo Cars, Preem AB, Trafikverket Region Väst Länsstyrelsen i Västa Götalands län Expertgrupp IVL, Trafikverket, Länsstyrelsen VGR, Miljöförvaltningen Gbg, Luftvårdsprogrammet Referensgrupp Kommuner, Företag, Luftvårdsprogrammet Luftnätverket IVL, Trafikverket, GR, Länsstyrelsen VGR, Miljöförvaltningen Gbg, Göteborgs Universitet, Luft i Väst, Luftvårdsprogrammet

10 Aktiviteter Kontinuerliga mätningar Mätkampanjer Beräkningar Övriga mätningar Emissionsdatabas (EDB) www.grkom.se/luft Seminariedag om luftvård Månadsrapporter Nyhetsbrev Rapportering

11 Finansiering 50/50 mellan kommun och företag Kommuner kostnad baserat på invånarantal Företags kostnad baserat på utsläppsnivåer Frivilliga företag – fast summa Trafikverket – fast summa

12 Inkomst och utgifter Inkomst: 1 400 000 kr / år Utgift: 1 400 000 kr / år –Administration –Mätstationer –Mätkampanjer –Beräkningsprojekt –Informationsspridning (nyhetsbrev och luftvårdsdag

13 Vad får kommunerna? Klarar lagkraven Kontinuerliga mätningar (fyra mätplatser) och drift av mätstationer Beräkningar (partiklar och kvävedioxid) Indikativa mätningar i medlemskommunerna Andra beräkningsprojekt Analys av mätdata Rapportering av mätdata Upprätthållande av emissionsdatabas Informationsspridning

14 Vad får företagen? Omgivningskontroll Möjlighet att påverka Nätverk

15 GR folkmängd årsskiftet 2015; 970 912

16

17 MätstationMätinstrumentMätningar Femman, Nordstaden, Takstation, (höjd 27 m) Kemiluminiscens, Ozoninstrument, CO- instrument, TEOM, SO2-instrument, väderparametrar CO, O 3, NO, NO 2, SO 2, PM 2,5, PM 10 temp, vindriktning och vindhastighet Haga, Sprängkullsgatan, Gatustation, (höjd 3-4 m) Kemiluminiscens, TEOM, Väderparametrar (utan vind) NO, NO 2, PM 2,5 PM 10 temp och luftfuktiget Gårda Tritongatan Gatustation, (höjd 2,3 m) Kemiluminiscens, TEOM och väderparametrar (8 m) NO, NO 2, PM 10, temp, vindriktning och vindhastighet Mölndalsbro Takstation (15-20 m) (sträcka 1) DOASNO 2, SO 2, O 3 Mölndalsbro Gatustation (3-4 m) (sträcka 2) DOASNO 2, SO 2,

18 Vad påverkar luften i regionen? Vägtrafiken Göteborgs hamn Industriverksamhet i Göteborgs ytterkanter = hög bakgrundshalt Sjöfarten Inversion Raffinaderierna och oljehamnen

19 Luften i regionen

20 Luften i regionen NO 2 Regionen i stort: Mellan övre och nedre utvärderingströskel –Kan överskridas i vissa fall Göteborg och Mölndal överskrider MKN –I anslutning till större vägar –Dåligt ventilerade gaturum

21 Luften i regionen NO 2

22 NO2

23 Åtgärdsprogram för kvävedioxid i Göteborgsregionen Finns åtgärdsprogram för kvävedioxid Förlängt till 2015 Revidering av åtgärdsprogram igång Ambition: klara MKN inom 1-2 år

24 Luften i regionen PM 10 Klarar MKN för partiklar i hela regionen Göteborg, Mölndal, Partille och Kungälv överskrider övre utvärderingströskel

25 Luften i regionen PM 10 Figur 2. Årsmedelvärden av partiklar (PM 10 och PM 2,5 ) vid fasta stationer i Göteborg

26 PM10

27 Det här gör vi 2016… Vi mäter kontinuerligt i Mölndal och Gårda Vi genomför en luftkvalitetsmätning i Kungälv kommun Vi beräknar NO 2 i regionens tätorter Vi skickar ut nyhetsbrev och anordnar Luftvårdsdag

28

29 Sammanfattning Styrs av politiskt styrgrupp – ingen styrelse Plattform baserat på samarbete En stark draghjälp från storstadsregionen Mycket mätning och beräkning till gagn för kommuner och företag – mer än lagkravet säger Viktigt med referens- och expertgrupp för kunskap Bra samarbete med miljöförvaltningen Effektivt nyttjande av resurser Behövs tydliga roller Mer fokus på att jobba för en bättre luft

30 Frågor? Viktoria.viklander@miljo.goteborg.se www.grkom.se/luftvardsprogrammet


Ladda ner ppt "Luftvårdsprogrammet i Göteborgsregionen Gårda Viktoria Viklander"

Liknande presentationer


Google-annonser