Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att förebygga vårdrelaterade urinvägsinfektioner Uppdrag ökad patientsäkerhet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att förebygga vårdrelaterade urinvägsinfektioner Uppdrag ökad patientsäkerhet."— Presentationens avskrift:

1 Att förebygga vårdrelaterade urinvägsinfektioner Uppdrag ökad patientsäkerhet

2 Skaraborgs Sjukhus Styrdokument Rutin för blåsscanning, blåstappning och KAD för att förhindra vårdrelaterade infektioner och vårdskador Styrdokumentet gäller vuxna patienter över 18 år. Gäller på alla enheter förutom förlossning, BB, anestesi, operation, dagkirurgi, IVA-Postop.

3 Skaraborgs Sjukhus Varför behövs ett styrdokument? Identifiera patienter med risk för urinretention Standardiserad uppföljning med blåsscanning och blåstappning KAD när det behövs men inte annars

4 Skaraborgs Sjukhus Riskindelning för urinretention Allmän risk Specifik risk

5 Skaraborgs Sjukhus Riskindelning - Allmän risk Patienter där man kan misstänka urinretention utifrån bakomliggande sjukdomar –Känd prostataförstoring eller prostatacancer –Kognitiv nedsättning och/eller förvirring –Immobilisering i sängläge –Tidigare urinretention, sjukdom/skada i urinvägarna –Alkohol- eller drogpåverkan –Diabetes –Akut buksjukdom/förstoppning –TIA/stroke/neurologisk sjukdom –Läkemedel, bla antikolinergika och opoider –Kronisk smärta –Urinvägsinfektion –Urininkontinens

6 Skaraborgs Sjukhus Kontroll vid allmän risk –Kontrolleras med en blåsscanning –Residualurin < 200 ml - Inga mer kontroller –Residualurin > 200 ml - Specifik risk

7 Skaraborgs Sjukhus Riskindelning – Specifik risk Specifik risk föreligger om patienten har residualurin >200 ml, sjukdomar i urinvägarna eller andra allvarliga tillstånd: –Residualurin > 200 ml –Sten- och tumörsjukdom i urinvägarna –Makroskopisk hematuri –Nyligen avslutad KAD-behandling senaste 4 veckorna –Trauma, svår smärta och immobilisering –Sänkt medvetande eller medvetslöshet –Behandling med stora mängder parenteral vätska –Operationer som påverkar urinblåsans tömningsförmåga –Spinal- och epiduralbedövning/narkos –Pareser

8 Skaraborgs Sjukhus ResidualurinÅtgärd 0-199 mlBS om 3 timmar. Kontroller kan avslutas om residualurin är < 200 ml vid två BS efter varandra. 200-300 mlBS inom 2 timmar 300-400 mlBS inom 1 timme 400-800 mlBlåstappning. BS 2 timmar efter första blåstappningen, därefter BS var 4:e timma. >800 mlAvlastning med KAD efter läkarordination. En rekommendation är öppen KAD i 14 dagar. Åtgärd vid specifik risk

9 Skaraborgs Sjukhus KAD kan ändå behövas ibland… Kontroll av timdiures När det inte går att följa upp med blåstappning Residualurin > 800 ml Palliativ vård Individuell bedömning

10 Skaraborgs Sjukhus Lägg upp en plan för KAD-avveckling Så kort behandling som möjligt. Ställningstagande till KAD bör ske dagligen. Vid långvarigt behov av KAD: –RIK (ren intermittent kateterisering) –Suprapubisk KAD

11 Skaraborgs Sjukhus KAD-avveckling Utför blåsscanning efter första miktionstillfället alternativt max 4 timmar efter KAD avveckling. Kontroller kan avslutas om residualurin är < 200 ml vid två mätningar efter varandra.

12 Skaraborgs Sjukhus Åtgärdskort att fästa på Blåsscanningapparat Från styrdokument, mycket kortfattat: Risker för urinretention När BS ska utföras Åtgärdsförslag vid olika uppmätta volymer På SkaS finns 45 apparater

13 Skaraborgs Sjukhus Åtgärdskort

14 Skaraborgs Sjukhus Melior: Mall för riskbedömning av urinretention Mall för blåsscanning KAD mall Klickbara länkar till styrdokument, Vårdhandboken ”Lathundar”

15 Skaraborgs Sjukhus ”Lathundar” Fokus A-Ö Melior och Medspeach Manualer och riktlinjer Melior Melior Allmänt inklusive Grundjournal

16 Skaraborgs Sjukhus Informationsbroschyr: ”Till dig som har fått en kvarliggande kateter i urinblåsan” -Orsak till behandling -Skötselråd -Vart man vänder sig vid frågor Marknadsplatsen: VGR 5329

17 Skaraborgs Sjukhus Kateter-kit innehåller: Patientinformation samt muntlig information av skötsel. 2 st. tömbar urinuppsamlingspåse med kort slang. 10 st. ej tömbara urinuppsamlingspåsar med lång slang (att använda nattetid). 1 st. benfixering till urinuppsamlingspåsen. Kostnad: cirka 40 :-/kit

18 Skaraborgs Sjukhus Informera patienten om att förskrivning av hjälpmedel sker hos distriktssköterska. Leverans sker till hemmet inom 5 vardagar efter beställning Meddelande till distriktssköterska angående planerad behandling.

19 Skaraborgs Sjukhus Ordination för behandling vid kvarvarande kateter- KAD Länk finns i styrdokument

20 Skaraborgs Sjukhus Nyheter: Inköp av blåsscanningapparat prioriteras på SkaS just nu Broschyren har blivit översatt till olika språk. Översättningarna ligger på Fokus under A- Ö/Översättningar. Ligger även på Vårdhygiens hemsida, i verktygslådan för SkaS. Arabiska Somaliska Persiska Dari Tigrinja Engelska

21 Skaraborgs Sjukhus Användbara sidor

22 Skaraborgs Sjukhus Vårdhandboken: www.vardhandboken.se www.vardhandboken.se

23 Skaraborgs Sjukhus Centrum för läkemedelsnära produkter/inkontinens www.vgregion.se/CLP www.vgregion.se/CLP

24 Skaraborgs Sjukhus Nikola: nikola.nu nikola.nu

25 Skaraborgs Sjukhus http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/vard relaterade-urinvagsinfektioner- atgarder-for-att-forebygga.htmlhttp://webbutik.skl.se/sv/artiklar/vard relaterade-urinvagsinfektioner- atgarder-for-att-forebygga.html SKL har ett åtgärdspaket för hur man förebygger vårdrelaterade infektioner. Kontakta Vårdhygien, telefon 32084, om kostnadsfri broschyr önskas. Den går också att beställa eller ladda ner från Sveriges Kommuner och Landsting.

26 Skaraborgs Sjukhus Förebygg vårdrelaterade urinvägsinfektioner! Identifiera patienter med risk för urinretention Övervaka blåsvolymen med blåsscanning Blåstappa Vb. Använd KAD när det behövs men avveckla den så fort som möjligt

27 Skaraborgs Sjukhus Avslutning: Med enkla metoder kan mycket lidande och många liv sparas!


Ladda ner ppt "Att förebygga vårdrelaterade urinvägsinfektioner Uppdrag ökad patientsäkerhet."

Liknande presentationer


Google-annonser