Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kunskapsstyrning. NPR Depression och ångest (under etablering) NPR Barn och ungdom (under etablering) NPR Diabetes Värd Sydöstra NPR Astma och KOL Värd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kunskapsstyrning. NPR Depression och ångest (under etablering) NPR Barn och ungdom (under etablering) NPR Diabetes Värd Sydöstra NPR Astma och KOL Värd."— Presentationens avskrift:

1 Kunskapsstyrning

2 NPR Depression och ångest (under etablering) NPR Barn och ungdom (under etablering) NPR Diabetes Värd Sydöstra NPR Astma och KOL Värd Uppsala/Örebro NPR ADHD (under etablering) NPR Stroke Värd Stockholm/Gotland Psykisk hälsa Strategigrupp (under etablering) Cancer RCC 25 Nationella arbetsgrupper LungsjukdomarEndokrina/ metabola Hjärta/Kärl NKG Nationella Biobanksrådet NKG Strama, Värd Norra NKG Internetbaserat stöd och behandling, Värd SKL NKG Primärvård, Expertgrupp ”Uppföljning” NKG Levnadsvanearbete inom hälso- och sjukvård NKG Sällsynta diagnoser (under utredning) Långvarig smärta Expertgrupper Nationella Samverkansgruppen för Kunskapsstyrning Nationella kompetensgrupper Nationella programråd Programområden Nationella uppdrag Behandlingsrekommendationer barnsjukvård (under utredning)

3 Slutgiltiga riktlinjer 1.Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 2.Demens 3.Depression och ångest 4.Diabetes 5.Lungcancer 6.Missbruk och beroende 7.Palliativ vård 8.Schizofreni läkemedel 9.Schizofreni psykosociala insatser 10.Sjukdomsförebyggande metoder 11.Stroke 12.Rörelseorganens sjukdomar 13.Tandvård 14.Hjärtsjukvård 15.Astma och KOL Pågående riktlinjeprojekt MS och Parkinsons sjukdom Depression och ångest (revidering pågår) Demens (revidering pågår) Stroke (revidering pågår) Schizofreni (uppdatering) Källa: Socialstyrelsen 15 Nationella riktlinjer

4

5 Sjukvårdsregionens nomineringsprocess till Nationellt programråd (NPR/SKL) respektive Nationella riktlinjer (NR/SoS) - Beslut om NPR - Beslut om Ny NR alt. revidering av NR Förfrågan går till NSK NSK regional grupp stämmer av om det finns RMPG Om ja Om Nej RMPG lämnar förslag* NSK reg.gr lämnar förslag* NSK regional grupp skickar nominering till NSK – gällande NPR SoS – gällande NR Återkoppling från NSK och NR sker 1 – till NSKs regionala kontakter 2 – via direktåterkoppling till Utvald person NPR och Utvald person NR NSK regional grupp säkrar koppling till berört RMPG NSK regional grupp stödjer, bevakar…. - NPRs pågående arbete avslutas Slutversion av NR är publicerad förslag*= sanktionerat av berörd chef/verksamhet

6 Sammankopplat uppdrag för experter


Ladda ner ppt "Kunskapsstyrning. NPR Depression och ångest (under etablering) NPR Barn och ungdom (under etablering) NPR Diabetes Värd Sydöstra NPR Astma och KOL Värd."

Liknande presentationer


Google-annonser