Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2014-05-27 Kronisk myeloisk leukemi (KML). 2014-05-27 KML - sammanfattning Cirka 90 fall/år i Sverige (m>f) Klonal stamcellssjukdom men utmognad, hyperaktiv.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2014-05-27 Kronisk myeloisk leukemi (KML). 2014-05-27 KML - sammanfattning Cirka 90 fall/år i Sverige (m>f) Klonal stamcellssjukdom men utmognad, hyperaktiv."— Presentationens avskrift:

1 2014-05-27 Kronisk myeloisk leukemi (KML)

2 2014-05-27 KML - sammanfattning Cirka 90 fall/år i Sverige (m>f) Klonal stamcellssjukdom men utmognad, hyperaktiv benmärg Patogenes kartlagd Dramatiskt förbättrad prognos ”Modellsjukdom” för modern cancerbeh.

3 2014-05-27 1980

4 2014-05-27

5 Absolute and relative survival in CML

6 2014-05-27 Kvinna 50 år Nuvarande sjukdomar; Retinitis Pigmentosa Socialt; Gift, 2 vuxna barn, sjukbidrag Aktuellt; 1.Viktnedgång 9-10 kg 2.Smärta vä sida i buken – muskeln? 3.Nattliga svettningar 4.Kraftiga mensblödningar 5.Blåmärken, blödning kring hö knä

7 2014-05-27 Kvinna 50 år Hb 76 (ref 113-153) TPK 580 (ref 150-350) LPK 550 (ref 4-10) Diff räkning; utmognad dominerande myelopoes, neutrofila granulocyter Ökat antal myelopoetiska mellanformer,basofili,eosinofili 4%blaster LD 30

8 2014-05-27 Kvinna 50 år Diagnostik Benmärgsprov Cytogenetisk undersökning + bcr/abl Ev ultraljud buk Ev ögonkonsult

9 2014-05-27 Kvinna 50 år Vad göra? Diagnostik Leukaferes Starta behandling

10 2014-05-27 Kvinna 50 år med nu konstaterad KML Behandling?

11 2014-05-27 Age- and sex-specific incidence of CML (n=775) Incidence: 0.9/100 000; m/f = 1.2/1 Höglund et al,Blood 2013, vol 122(7), p 1284

12 2014-05-27 KML- riskfaktorer Mycket höga doser joniserande strålning Åldrande Rökning??? (Musselman, Cancer Epidemiology 2013, 37, p 410) Ingen familiar aggregation i nylig svensk studie) (Björkholm et al, Leukemia 2013, 122, p 460)

13 2014-05-27

14 Philadelphiakromosomen: t(9;22) Translokation 22 bcr abl Ph bcr-abl FUSIONSPROTEIN MED TYROSIN- KINASAKTIVITET 9 9+

15 2014-05-27 Ph- kromosom Tyrosin- kinas Cellen lever längre Cellen delar sig mer KML

16 2014-05-27

17 Symtom vid debuterande KML 1/3 symtomfria Nattsvettningar Minskad vikt Trötthet Obehag från förstorad mjälte

18 2014-05-27 Ytterligare symptom i avancerade fall Skelettsmärtor Opthalmologiska (retinal blödn)ngs ) Cerebrala (hyperviscositet) Priapism Savage et al, BJH 1997,96, p 111

19 2014-05-27 Statusfynd vid debuterande KML Palpabel mjälte Ögb.blödning

20 2014-05-27 Labfynd vid debuterande KML Leukocytos Vänsterförskjuten diff Trombocytos Hb måttligt sänkt – normalt Förhöjt LD

21 2014-05-27 Kraftigt hypercellulär, vänsterförskjuten benmärg

22 2014-05-27

23 CML – diagnostic work-up Cytogenetics (karyotyping) FISH RT-PCR BCR-ABL BCRABL BCR-ABL mRNA PCR P210 kDa

24 2014-05-27 Huvudproblemet vid KML– transformation till akut leukemi

25 2014-05-27 Kvinna 50 år med nu konstaterad KML Behandling?

26 2014-05-27 Behandling (2014) Fösta linjen : Imatinib (Glivec®) 400 mg x 1 eller Nilotinib (Tasigna®) 300 mg x2 Andra linjen: Dasatinib (Sprycel®) 100 mg x1 Tredje linjen: Benmärgstransplantation eller 3g TKI

27 2014-05-27 The imatinib (Glivec®) era; 2001-

28 2014-05-27 Behandling (2014) Fösta linjen : Imatinib (Glivec®) 400 mg x 1 eller Nilotinib (Tasigna®) 300 mg x2 Andra linjen: Dasatinib (Sprycel®) 100 mg x1 Tredje linjen: Benmärgstransplantation eller 3g TKI

29 2014-05-27 KML–relativ överlevnad i Sverige 1973-2008 Björkholm et al, ASH 2010 3173 patientfall i Sverige 1973-79 1980-86 1987-93 1994-2000 2001-08

30 2014-05-27 Behandling5-årsöverlevnad Busulfan- hydroxyurea30 % Interferon27-53% Stamcellstransplantation50-60 % Imatinib>90 % Behandling-varför?

31 2014-05-27 Behandling Första linjen: Imatinib 400 mg x 1 Nilotinib 300 mg x2 Dasatinib100 mg x1

32 2014-05-27 Phase III-trial imatinib versus Interferon O'Brien SG et al. N Engl J Med 2003;348:994-1004.

33 2014-05-27

34

35 Konklusioner Patienter med KML har nu en överlevnad som är nästan är jämförbar med normalbefolkningen De dramatiskt förbättrade behandlingsresultaten sammanhänger med introduktionen av tyrosinkinasinhibitorer (TKI)

36 2014-05-27 Återstående problem…… 1.Resistensutveckling hos en mindre andel patienter 2. Livslång behandling med TKI (pga man ej kommer åt ”KML-stamcellerna”) - långtidseffekter? - kostnader!

37 2014-05-27 Imatinib-resistens Genamplifiering  överproduktion av Bcr- Abl Minskad biotillgänglighet Mutationer, T315I

38 2014-05-27 Återstående problem…… 1.Resistensutveckling hos en mindre andel patienter 2. Livslång behandling med TKI (pga man ej kommer åt ”KML-stamcellerna”) - långtidseffekter? - kostnader!

39 2014-05-27 Estimations of the increasing prevalence and plateau prevalence of CML (US) in the era of TKI therapy Huang, Cancer 2012, 118, p3123

40 2014-05-27 KML - utveckling 1.STOP -studie Stoppa TKI-behandlingen hos ”very good responders” 2. Nya mer potenta TKI med större chans att ”slå ut” KML-sjukdomen 3. TKI i kombination med interferon (påverkar immunsystemet)


Ladda ner ppt "2014-05-27 Kronisk myeloisk leukemi (KML). 2014-05-27 KML - sammanfattning Cirka 90 fall/år i Sverige (m>f) Klonal stamcellssjukdom men utmognad, hyperaktiv."

Liknande presentationer


Google-annonser