Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gynekologiska sjukdomar och deras behandling apotekarprogrammet 16 01 25 Maria Alexanderson Redvall gynekolog Närhälsan Mölndal.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gynekologiska sjukdomar och deras behandling apotekarprogrammet 16 01 25 Maria Alexanderson Redvall gynekolog Närhälsan Mölndal."— Presentationens avskrift:

1 Gynekologiska sjukdomar och deras behandling apotekarprogrammet 16 01 25 Maria Alexanderson Redvall gynekolog Närhälsan Mölndal

2 Den normala menscykeln Den gynekologiska undersökningen De kvinnliga reproduktionsorganen genom livet PCO Endometrios Infektioner Infertilitet Cervixcancer Corpuscancer Ovarialcancer Graviditet

3

4

5 Gynekologisk undersökning Spekulumundersökning: bedömning av vulva, vagina, flytning, provtagning avseende infektioner, cytologprov, Palpation: storlek, ev. ömhet Vaginalt ultraljud: bedömning av uterus, myom, endometrietjocklek, ovarier, ev. cystor

6 Gynekologisk us forts Specialundersökningar - förstoringsmikroskopi, vävnadsprov(px) - provtagning från livmoderslemhinnan - bedömning av livmoderhålan - bedömning av äggledare

7

8 Vad söker den unga flickan för Dysmenorré- mensvärk Långblödning Preventivmedel Dagen-efter-piller, PCA, akut p-piller STD

9

10 Klåda Candida Eksem Lichen sclerosus

11 Menorrhagi- riklig blödning Vanligaste orsak till järnbrist hos kvinnor Ökar med åldern, myom, idiopatisk Behandlas med tranexamsyra - Cyklo-F, p- piller eller hormonspiral

12 Inkontinens Vanligt problem, ca 500 000 i Sverige. Kvinnor > män Två huvudtyper, trängningsinkontinens och ansträngningsinkontinens

13 Utredning Urinodling Noggrann genomgång av symtom Gynekologisk undersökning Miktions/dryck-lista Provokationstest

14 Prolaps/framfall Etiologi: Bindvävens sammansättning- ärftliga faktorer. Antal förlossningar. Ålder. Tungt arbete. Fetma. Obstruktiv lungsjukdom Symtom: främmandekroppskänsla Diagnos: Gynekologisk undersökning Behandling: vanligen kirurgisk. Ringbehandling

15 Prolaps/framfall

16

17 Problem efter menopaus Sköra slemhinnor Flytningar Urinträngningar Behandlas med lokalt östrogen som vagitorier eller kräm

18 PCO Polycystiska ovarier- förekommer hos 20% av unga kvinnor Diagnos: typiskt utseende på äggstockarna vid ultraljudsundersökning

19 PCO-ultraljud Normalt ovarium med follikel

20 PCO-S Polycystiska ovarier + Glesa menstruationer- anovulation Hyperandrogenism- hirsutism Ibland central fetma Ökad risk för typ II-diabetes, hypertoni, metabolt syndrom, corpuscancer Glesa ovulationer/anovulation ger fertilitetsproblem

21 Endometrios Endometriet- innersta skiktet i livmodern, hormonberoende Teorier om uppkomst: retrograd mens Symtom; dysmenorre, dyspareuni, buksmärta Förekomst: 5-10% Behandling: farmakologisk, kirurgisk

22 Infektioner Pelvic Inflammatory Disease (Salpingit ) agens: chlamydia, gonorre, mycoplasma? symtom: buksmärta, flytning, småblödningar, feber diagnos: klinisk us, odling, behandling: antibiotika, ofta kombinationsbehandling för att täcka chlamydia och anaerober

23 Infektioner, forts Cervicit : agens och symtom liknande de vid PID

24 Infektioner, forts Vulva, vagina bakteriell vaginos herpes simplex kondylom

25 Infertilitet 10-15 % av alla par Indikation för utredning Vad görs vid utredning Behandlingsmöjligheter Resultat

26 Hälsokontroll- screening för cellförändringar 23-60 år Symtomfria förstadier till cervixcancer kan upptäckas och behandlas I Sverige har incidensen av cervixcancer gått ned med 67% på 40 år och mortaliteten ännu mer medan HPV-infektionerna ökat Från 2012 primärprevention: vaccinering i klass 6 mot HPV 16 och 18

27 Cervixcancer Etiologi: persisterande HPV-infektion 430 fall/år i Sverige. Näst vanligaste cancerform hos kvinnor globalt Symtom: Kontaktblödning, flytning, mellanblödning Utredning: gyn-undersökning, cytologi, kolposkopi, px Behandling: beroende på stadium. TIDIG: kirurgi Senare: kirurgi + strålbehandling, ev enbart strålbehandling

28 Cervixcancer forts Prognos: beroende på stadium Tidigt: god, 90% 5-årsöverlevnad om ej spridd till lymfkörtlar

29 Corpuscancer/endometriecancer Etiologi: långvarig östrogenpåverkan Symtom: postmenopausblödning, blödningsrubbning Utredning: gyn-undersökning, ultraljud, endometriebiopsi för PAD Behandling: operation ibland kompletterat med strålbehandling O/E kemoterapi Prognos beroende på differentieringsgrad

30 normalt förtjockat endometrium efter menopaus

31 Ovarialcancer Etiologi: oklar. Riskfaktor: många ovulationer? P-piller, amning, många barn skyddar. Finns ärftliga former Symtom: trängningar, tyngdkänsla, diffusa bukbesvär, ökande bukomfång Utredning: ultraljud, PAD Behandling : operation, kemoterapi Prognos : 5-årsöverlevnad 48%

32

33 Graviditet Den normala graviditeten Missfall Extrauterin graviditet Preeklampsi Hur kommer det sig att man skriver ut kategori C-preparat till gravida?

34

35 Graviditet Ingen sjukdom….. Från tidig graviditet symtom beroende på hormonellt status: ökad blodvolym, ökad hjärtfrekvens, påverkan på glatt muskulatur- hypotoni, obstipation. I sen graviditet ökad njurclearance

36

37 Missfall- spontan abort- missed abortion 15-20 av alla graviditeter slutar med tidigt missfall Symtom: blödning, smärta Diagnos: ultraljud Behandling

38 Missed ab

39 Extrauterin graviditet Etiologi : skada på äggledare Symtom: småblödningar, smärta, chock Diagnos: ultraljud, ibland blodprover Behandling: kirurgisk, ibland farmakologisk

40 Preeklampsi- havandeskapsförgiftning Frekvens 3-4 % Symtom : högt blodtryck, äggviteutsöndring i urinen, svullnad, huvudvärk, buksmärta Etiologi: oklar Komplikationer: tillväxthämning, förtidsbörd, koagulationsrubbning, eklampsi Behandling: förlossning

41


Ladda ner ppt "Gynekologiska sjukdomar och deras behandling apotekarprogrammet 16 01 25 Maria Alexanderson Redvall gynekolog Närhälsan Mölndal."

Liknande presentationer


Google-annonser