Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vårdval fysioterapi Landstinget i Värmland. Krav- och kvalitetsbok Revideras en gång per år Politikerna äger den och fattar beslut vid revidering Huvudmannen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vårdval fysioterapi Landstinget i Värmland. Krav- och kvalitetsbok Revideras en gång per år Politikerna äger den och fattar beslut vid revidering Huvudmannen."— Presentationens avskrift:

1 Vårdval fysioterapi Landstinget i Värmland

2 Krav- och kvalitetsbok Revideras en gång per år Politikerna äger den och fattar beslut vid revidering Huvudmannen förvaltar den och kan föreslå förändringar till politikerna Vårdvalsenheten följer upp den Liv.se/För vårdgivare och samarbeten/Vårdval/Vårdval fysioterapi/Förfrågningsunderlag

3 Vårdval fysioterapi/sjukgymnastik inom primärvårdsrehabilitering Enligt Krav- och kvalitetsbok Del 2 Version 1.0, 2015-10-30, sidan 5: Vårdval Fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering är etablerat enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem, LOV. Syftet med vårdval är att stärka den enskilde invånarens ställning och inflytande över sin egen vård genom att fritt kunna välja vårdgivare inom vårdvalet.

4 2.1 Definition av basuppdrag Med fysioterapi/sjukgymnastik inom primärvårdsrehabilitering menas i detta dokument sådan fysioterapi (sjukgymnastik) som utförs i Landstinget i Värmland på primärvårdsnivå. Det omfattar inte fysioterapi/sjukgymnastik på primärvårdsnivå inom psykiatrisk verksamhet och habiliterande verksamhet. Det omfattar inte heller insatser som görs av kommunerna (insatser på särskilda boenden, hembesök etcetera) eller sådan fysioterapi/sjukgymnastik som kräver andra yrkesgruppers kompetens eller sjukhusets resurser. Vårdgivaren ska ge insatser till de patienter som söker till mottagningen i enlighet med nedan angivna prioriteringsordning (se stycke 2.4). I de fall patienten är i behov av kompetens som vårdgivaren antingen inte har tillgång till eller som inte ingår i det i förfrågningsunderlaget beskrivna uppdraget ska denne lotsa patienten vidare till rätt vårdnivå.

5 Aktuellt läge 2016-05-20 Landstingets egenregiverksamhet (startade 1 september 2014 med 45,91 tjänster, nu 43,7 tjänster) Fysioterapi i Hagfors (startade 1 september 2014 med 1,0 tjänst, nu 1,0 tjänst) Bart Kila FysioRehab i Kristinehamn (startade 1 mars 2015 med 0,5 tjänst, nu 1,0 tjänst) Helene Nordenhäll Hälsohuset i Fryksdalen, Sunne(startade 1 mars 2015 med 0,75 tjänst, nu 1,0 tjänst, sagt upp avtalet) Linda Bäckström Servicehälsan i Värmland AB, Karlstad (startade 18 maj 2015 med 1,0 tjänst, nu 1,0 tjänst) Lisa Tetzlaff, Anna Nilsson och Daliah Longrée Good4U, Karlstad (startade 1 september 2015 med 1,0 tjänst, nu 1,0 tjänst) Lolita Thomsen Praktikertjänst AB, Töcksforspraktiken (startade 7 december 2015 med 1,0 tjänst, nu 1,0 tjänst) Kajsa Axelsson Karin Jansson Ski & Fysio, Arvika (startade 8 december 2015 med 1,0 tjänst, nu 1,0 tjänst) Karin Jansson Praktikertjänst AB, Kasernhöjden, Karlstad (startade 25 januari 2016 med 2,0 tjänst, nu 2,0 tjänst) Åsa Berglund och Karin Gissén Marika Paulin, Arvika (startade 1 februari 2016 med 0,60 % tjänst, nu 0,60% tjänst) Marika Paulin Tingvalla Naprapatklinik AB, Karlstad (startar 1 juli 2016 med 1,0 tjänst) Frida Carlson Legevisitten AB, Grums (startar troligen 15 september 2016 med 4,0 tjänst) Josef Genelöv, Kajsa Nilsson, Helena Soare och Johanna Linell Annorlunda sjukgymnastik, Karlstad (startar troligen 1 oktober 2016 med 1.0 tjänst) Daliah Longrée


Ladda ner ppt "Vårdval fysioterapi Landstinget i Värmland. Krav- och kvalitetsbok Revideras en gång per år Politikerna äger den och fattar beslut vid revidering Huvudmannen."

Liknande presentationer


Google-annonser