Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kunskap – Nyckel – Förändring av natur, miljö och klimat. Ett program av K-G Ahlström, med enkel och saklig fakta om energi. ©K-G Ahlström 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kunskap – Nyckel – Förändring av natur, miljö och klimat. Ett program av K-G Ahlström, med enkel och saklig fakta om energi. ©K-G Ahlström 1."— Presentationens avskrift:

1 Kunskap – Nyckel – Förändring av natur, miljö och klimat. Ett program av K-G Ahlström, med enkel och saklig fakta om energi. ©K-G Ahlström 1

2 Vad föreställer bilden? Stockholm Oslo Köpenhamn Helsingfors Satellitbild tagen med värmekamerae ©K-G Ahlström 2

3 Energi in Energi ut Energi förklarar varför det händer! Enligt energiprincipen kan energi inte skapas eller förstöras, endast omvandlas. Processen är inte omvändbar. ©K-G Ahlström 3

4 Något har lyfts / tryckts samman Ljus är synlig strålningsenergi Strålningsenergi Kemisk energi Värmeenergi Rörelseenergi Kärnenergi Elenergi Lägesenergi Solens inre, kärnkraftverk Lagrad energi Energitransport Något är i rörelse Temperaturen ökar Energiform Kännetecken Sju energiformer ©K-G Ahlström 4

5 Energi- former bilder Värme- Rörelse- Läges- Kärn- Kemisk Strålnings- El- ©K-G Ahlström 5

6 Från en energiform till en annan. I batteriet lagras kemisk energi Kretsen sluts och lampan lyser, kemisk energi => elenergi I lampan alstras strålnings- och värmeenergi Händelser sker vid en energiomvand- ling från en energiform till en annan. ©K-G Ahlström 6

7 Tillförd energi Onyttig energi Nyttig energi Energi beskriver varför det händer. Något händer Nyttig energi används i nya energiomvandlingar Onyttig energi är värdelös värmeenergi ©K-G Ahlström 7

8 1,00 0,95 1,00 Ca 1,00 0,93 0,49 vid +300 grader 0,21 vid +100 grader 0,06 vid +40 grader 0,00 vid +20 grad er Energi- kvalité ©K-G Ahlström 8

9 Ingenting försvinner men allting sprids! Vid energiomvandlingar ökar oordningen ©K-G Ahlström 1

10 Hur bra är olika energiomvandlingar? 1% 5% 6-18% 25% 30% 44% 70% 100% ©K-G Ahlström 10

11 Hur stor är effekten 1 Watt? 1 Nm/s och 1 W är likvärda. 1Nm/s eller 1 W innebär att lyfta 0,1 kg 1 m rakt upp på 1 s. 0,1 kg 1m 1 s Nm/s =Newtonmeter per sekund W = Watt Lyft ett litet äpple (ca 0,1 kg) 1 meter på 1 sekund rakt upp 1 Nm / s 1 W = ©K-G Ahlström 11

12 Hur stor är energin 1 kWh? 1 Nm lyfter 0,1 kg 1 m lodrätt 1 kWh är 3 600 000 Ws 3 600 000 Nm lyfter 360 000 kg 1 m 1 kWh lyfter 1 ton 360 m 0,1 kg 1 m 1 Wattsekund (Ws) är lika stor som 1 Newtonmeter (Nm) 1 h = 3 600 s 1000 ©K-G Ahlström 12

13 En människas effekt är ca 100 Watt 10 kg 1 m 1 s ©K-G Ahlström 13

14 Som energikälla är människan kass! 1 l bensin ger ca 9 kWh eller 90 x 100 Wh 100 W ger under 1 timmes arbete 100 Wh Energin i 1 liter bensin motsvarar 90 människors arbete under 1 timma ©K-G Ahlström 14

15 ? Hur många energislavar behöver vi? ©K-G Ahlström 15

16 Vilka är våra energislavar? Varje svensk behöver ca 60 energislavar ©K-G Ahlström 16

17 Land slavar Danmark Bangladesh Mexico USA Grekland Ryssland Sverige Kina Frankrike Kanada Finland 2 12 15 26 35 42 43 57 69 75 80 ©K-G Ahlström 17

18 Energislavar och koldioxidutsläpp Indien (5) Kina (12) Mexico (15) Grekland (26) Danmark (35) Ryssland (42) Frankrike (43) Sverige (57) Finland (69) USA (75) Kanada (80) 1,2 2,7 3,8 5,8 6,2 8,5 8,9 9,9 12,0 16,5 20,2 ©K-G Ahlström 18

19 Hur många människor tål jorden? Sir David Attenborough Om vi le- ver som i.. Rwanda Indien England USA 1,5 miljarder 2,5 miljarder 15 miljarder 18 miljarder Jorden har ca 7 milj invånare. ©K-G Ahlström 19

20 Solen Strålning Fotosyntes Föda Industri Värme Rörelse Transport El Värme, ljus Uran Fossila bränslen Biobränsle Energi beskriver hur det händer Värme ©K-G Ahlström 20

21 Ur professor David JC MacKey´s bok: Sustainable Energy –without the hot air. Alternativa energikällor till kol och olja ©K-G Ahlström 21

22 Peak oil 24 ©K-G Ahlström 22

23 En engelsmans energibehov är 125 kWh/dag. I dag102 400 300Behov600 000 4 500 Bidrag 11 Hur kan det lösas utan fossila bränslen? Människans omättliga energibehov! Ur professor David JC MacKey´s bok Sustainable Energy without the hot air. ©K-G Ahlström 23

24 Att klara sig utan fossil energi! 25 Rolf och Bolla drog lasset. Människor i samverkan använde sin energi, hjälpta av enkla maskiner. Solens energi gav liv åt allt levande Vi levde ett gott liv under krigsåren 1939 - 45 ©K-G Ahlström 24

25 och konkretisera sju olika energiformer att energiomvandlingar förklarar varför det händer att händelser beror på att energiformer har olika kvalité att energins kvalité minskar vid energiomvandlingar och konkretisera enheterna 1 W och 1 kWh att människans effekt och arbetsförmåga är liten att 1 energislav är en lämplig enheten i en ojämlik värld sambandet mellan antal energislavar och koldioxidutsläpp sambandet mellan olika energikällor och energiformer att vid Peak oil inträffar maximal råoljeutvinning och konkretisera människans omåttliga energibehov att ett gott liv inte beror på den energi man tror sig behöva Bilderna vill belysa ©K-G Ahlström 25


Ladda ner ppt "Kunskap – Nyckel – Förändring av natur, miljö och klimat. Ett program av K-G Ahlström, med enkel och saklig fakta om energi. ©K-G Ahlström 1."

Liknande presentationer


Google-annonser