Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Blodtest för att påvisa glutenintolerans Bakgrund Glutenintolerans (celiaki) är en livslång sjukdom som ger diarré, förstoppning, viktminskning, undernäring.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Blodtest för att påvisa glutenintolerans Bakgrund Glutenintolerans (celiaki) är en livslång sjukdom som ger diarré, förstoppning, viktminskning, undernäring."— Presentationens avskrift:

1 Blodtest för att påvisa glutenintolerans Bakgrund Glutenintolerans (celiaki) är en livslång sjukdom som ger diarré, förstoppning, viktminskning, undernäring och hudirritation. Tarmvilli bryts ner. Orsaken är överkänslighet mot glutenproteiner som finns i vete, råg och korn. Vid glutenintolerans fungerar vävnadstransglutaminas(tTG) i de röda blodkropparna som autoantigen varvid antikroppar bildas. Blodtestet visar på vävnadstransglutaminas antikroppar i blod och indikerar därmed med stor sannolikhet glutenintolerans.

2 SELF TRANSGLUTAMINASE-BASED ONE-MINUTE ONSITE BLOOD TEST FOR CELIAC DISEASE Ilma Korponay-Szabó, Tiina Raivio, Katri Kaukinen, Judit B.Kovács, Pekka Collin, Kaija Laurila, Jukka Partanen, Markku Mäki Pediatric Research Centre and Dept. of Internal Medicine, University of Tampere, Finland, University of Debrecen, Debrecen, Hungary Heim Pál Children’s Hospital, Budapest, Hungary

3 Principen för testet Transglutaminas(TG)-antigen finns i normala röda blodkroppar. TG Testet prövar om det finns antikroppar mot transglutaminas i plasman i samma blodprov. TG Bildning av self-TG/anti-TG komplex TG Märkt (anti-IgA) TG Inbindning av det märkta komplexet av TG-binding protein line TG Hemolys

4 Testets uppbyggnad Biocard™ Celiac Disease Test AniBiotech, Vantaa, Finland

5 TEST RESULT Positive Negative Control line Celiac antibody detection (at 5 minutes) Biocard™ Celiac Disease Test AniBiotech, Vantaa, Finland

6 Ten of the 12 rapid test+ coeliac patients reevaluated after one year on diet had negative lateral flow test result. The two patients still positive had TG- antibody ELISA levels near the cut- off (4.6 and 4.2 U/ml). Testresultat före och efter ett års glutenfri diet positive lateral flow negative lateral flow Cut-off TG-Ab ELISA

7 Finns det gluten i glutenfri mat? Hur kan vi detektera gluten? Vilka olika slag av livsmedel kan innehålla gluten? Är glutenfria livsmedel verkligen glutenfria? Hur kan vi koppla undersökningarna av gluteninnehåll till medicinska problem med glutenintolerans?

8 Vad är gluten? Gluten finns i vete, råg och korn. Gluten = 50% prolaminer (alkohollösliga, gliadin i vete, sekalin i råg och hordein i korn) + 50 % gluteniner (lösliga i alkali) 50% av gluteninnehållet i vete utgörs av gliadin.

9 Princip för testet Metodens detektionsgräns: 1,5 ppm gliadin (3 ppm gluten). En primär antikropp är fäst i botten av brunnarna på mikrotiterplattan Den primära antikroppen fångar in gliadiner o motsvarande proteiner från råg och korn. Antigen-antikroppskomplex bildas. Plattan inkuberas och gliadiner som inte bundits tvättas bort. En sekundär antikropp (samma som den primära) tillsätts, märkt med peroxidas. Denna binder till gliadin-antikroppskomplexet. Ett substrat till peroxidaset tillsätts samt ett ämne som ger färgreaktion (gul färg). Stopplösning tillsätts som gör att den blå färgen ändras till gul. Det gula färgen är proportionell mot mängden gliadin i provet. (Absorbansen mäts vid 450 nm.)

10 Genomförande av glutentestet Varje grupp får 2 strips med vardera 8 brunnar. 1-6 brunnar i en strip används till gliadin- standardkoncentrationer. 1 brunn används till en referenslösning med känd gliadinhalt. 1 brunn kan lämnas tom. 8 brunnar i den andra stripen fylls med olika provlösningar (valfria, men välj 2-4 lösningar som man säkert kan förvänta sig innehålla gluten).

11 Virusinfektion hos pelargoner Pelargonium Flower Break Virus (PFBV) Testet innehåller 16 brunnar med 8 brunnar per strip. Varje strip har en kontroll, antingen en positiv eller en negativ kontroll. Varje strip har alltså 7 brunnar där extrakt från pelargonblad kan testas. Varje grupp (2 personer) preparerar och filtrerar lösningarna från två eller tre pelargonblad, samt droppar i extrakten på rätt ställen i brunnarna. Från och med punkt 6 i beskrivnigen fördelar storgruppen (6 personer) sedan arbetet internt. Två storgrupperna om 4-5 personer tar hand om var sin strip.


Ladda ner ppt "Blodtest för att påvisa glutenintolerans Bakgrund Glutenintolerans (celiaki) är en livslång sjukdom som ger diarré, förstoppning, viktminskning, undernäring."

Liknande presentationer


Google-annonser