Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VÅRDEN I SIFFROR Status mars 2016 För allmän information om vården i siffror: https://vardenisiffror.se/abouthttps://vardenisiffror.se/about.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VÅRDEN I SIFFROR Status mars 2016 För allmän information om vården i siffror: https://vardenisiffror.se/abouthttps://vardenisiffror.se/about."— Presentationens avskrift:

1 VÅRDEN I SIFFROR Status mars 2016 För allmän information om vården i siffror: https://vardenisiffror.se/abouthttps://vardenisiffror.se/about

2 VÅRDEN I SIFFROR Presenterar data från olika källor inom Svensk hälso- och sjukvård Bland annat det som tidigare givits ut i skriften Öppna jämförelser Hälso- och sjukvård Vården i siffror är ett led i satsningen på Nationella kvalitetsregister Adressen är: https://vardenisiffror.se/ https://vardenisiffror.se/

3 VÅRDEN I SIFFROR Vården i siffror vänder sig till dem som arbetar med att följa upp och analysera mått och resultat inom svensk hälso- och sjukvård. Genom att visa mått och resultat kan Vården i siffror vara ett verktyg för att skapa dialog om kvalitet och förbättringsarbete mellan, och inom olika nivåer hos huvudmän och vårdgivare.

4 ÅTERKOPPLA – LÄS MER! Vi uppskattar era synpunkter! Hör därför gärna av er efter att ni har varit inne och tittat på sajten. Vardenisiffror.se Information om Vården i siffror finns också på: http://kvalitetsregister. se/forbattravarden/hit taresultatdata/omvard enisiffror.1312.html

5 AGENDA SPRINTDEMO MARS 2016 1.Innehåll i VIS 2.Utveckling/funktioner 3.Systemförvaltningsärenden och driftsärenden 4.Vi som jobbar med Vården i siffror 5.Vårens datum

6 Agenda 1.Innehåll i VIS 2.Utveckling/funktioner 3.Systemförvaltningsärenden och driftsärenden 4.Vi som jobbar med Vården i siffror 5.Vårens datum

7 VÅRDEN I SIFFROR – INNEHÅLLSLÄGET MARS 2016 Smärre förändringar sedan februari – innehåll, indikatorer Sjukhusdata nu inne, i stort motsvarande ÖJ indikatorer Nationella Diabetesregistret primärvård (nu klart; ca 18 indikatorer) Dito NDR, diabetes Typ 1 – sjukhus, men justeringar krävs

8 FEBR – SPRINT FLERA INDIKATORER – NULÄGE OCH PLAN Över 250 indikatorer; sjukhusdata – på väg in; fördröjt pga kodproblem, avsaknad av HSA-id Hela ÖJ indikatorsetet är inne (i princip) Fler indikatorer från etablerade register NDR: 15 Typ 2 + 16 Typ 1 (pågår) Riksstroke – alla viktiga målnivåsatta indikatorer är inne Cancerindikatorer från INCA (ensning med Koll på läget - planer pågår; alla stora cancerformer) PCI – registret; nya processmått; PCI vanlig op typ; tidigare för få indikatorer Psykiatri– flera indikatorer från de mest etabl kval registren är inne Graviditetsregistret; plan för maj 2016 – blir det mest ”moderna” registret, journalbaserade data Nya mindre kvalitetsregister: Barnobesitas, Barn/unga m RA, Psoriasis m fl – pågår Primärvård; pilotprojekt pågår; flerårigt arbete behövs för expansion Vårdkonsumtion – 20 tal sjukdomsgrupper & operationer på väg in; klart för visning Kostnad Per Patient – dito Sjukdomsförekomst, annan folkhälsobeskrivning – planeras Väntetider i Vården - inne Nationell Patientenkät primärvård – visas nu; ViS blir enda publika publiceringsplats Läkemedelsuppföljning; standardrapporter baserat på läkemedelsregistret diskuteras; bör passa i ViS

9 FEBRUARI SPRINT FREKVENT RAPPORTERING AV DATA Sjukdomsgrupp, antalet fall, datakälla är styrande – månadsrapportering blir inte huvudregel (dock är rullande 12 månader ofta möjligt) Månatlig volymdata från PAR nu möjligt; volym akm, vtf, op typer etc. Hur intressant? Kortare mätperioder i SoS-indikatorer; både ett-årsdata och längre perioder (plan) Läkemedelsindikatorer – månatlig uppdatering möjlig och rimlig i flera fall Väntetider: Månadsvis Riksstroke: Nu helårsdata; kvartalsvis bakom inloggning efter teknikfix (nu) Diabetesregistret: Kvartalsvis; allt klart från NDRs sida (febr) Hjärtinfarkt/Swedeheart: Månad/Kvartal (i vinter) Graviditetsregistret: Månad/kvartal (i vår)

10 ANTAL PUBLICERADE INDIKATORER VIA TJK

11 GOOGLE ANALYTICS: MÅNADSVIS DEC-MARS

12 GOOGLE ANALYTICS: MARS (LITE PÅSKSTILTJE…?)

13 UNDER 2016 FÖRTYDLIGANDE VARDENISIFFROR.SE Mer tydligt definierade ”produkter” under året 1)Alltid tillgängligt a)Sortering för alla landsting/sjukhus b)Jämförelser mellan urval av enheter c)Min enhet – senast tillgängliga data 2)Årlig ÖJ publiceringscykel av: a)ÖJ resultatöversikt/”index” av alla områdesvisa resultatsammanställningar b)ÖJ ”50-lista” indikatorer i ViS; främst förbättringsbehov-vikt; aktuella data c)ÖJ Områdesvisa resultat- sammanställningar; ca 12 st d)ÖJ Fokusrapporter – om problem/analyser av särskilda områden e)(SoS övergripande ÖJ set – annan karaktär än 50 listan; data även i VIS)

14 INNEHÅLLSLÄGET I VIS Kvalitetsregister som finns på Vården i siffror eller är på gång att ansluta. Diskussion förs även med fler register.

15 INNEHÅLLSLÄGET I VÅRDEN I SIFFROR - SKL

16 INNEHÅLLSLÄGET I VÅRDEN I SIFFROR - SOCIALSTYRLSEN

17 FRÅGOR KRING INNEHÅLL

18 Agenda 1.Innehåll i VIS 2.Utveckling/funktioner 3.Systemförvaltningsärenden och driftsärenden 4.Vi som jobbar med Vården i siffror 5.Vårens datum

19 UTVECKLING MARS – DEMO Nytt datum för driftsättning: 6 april. Syftet är att få mer tid att färdigställa utveckling, framför allt sjukhus/enhetsvisningen. Planerat innehåll: Ny design på indikatorsidan, finslipning pågår Ny vy för jämförelse av landsting och enheter En ”dela-knapp” – dela information till sociala medier Träddisplay – ”kvalitetsträdet” Byte av färger på resultatenheter Möjlighet att visa data baserat på ålder Avrundning av värden

20 LITE BILDER FRÅN ”FABRIKEN”

21 PRELIMINÄR PLANERAD UTVECKLING Mars: Indikatorsidan, sjukhusdata, jämförelse i landstingsvyn, kvalitetsträdet April - Juni: Indikatorsidan, ingångar, startsida, navigering, sök, även fokus primärvård. Vi ska även försöka hinna med bättre utskriftsfunktion, excelnedladdning samt png bilder. Lite osäkert än hur tågordningen blir. Höst: Förbättrade rapporter, bättre enhetssida

22 SKISSER – TILL KOMMANDE UTVECKLING

23

24

25

26 Agenda 1.Innehåll i VIS 2.Utveckling/funktioner 3.Systemförvaltningsärenden och driftsärenden 4.Vi som jobbar med Vården i siffror 5.Vårens datum

27 3. SYSTEMFÖRVALTNINGS- OCH DRIFTÄRENDEN Kort driftstörning i samband med marsreleasen Inera och SKL fortsätter diskutera lösningar för driften av tjänster och ansvarsfördelning mellan SKL och Inera Vården i siffror är en av de tjänster som Inera valde att särskilt uppmärksamma i årsrapporten för 2015. Där berättar vi bland annat vad vi och SKL har arbetat med under 2015, samt att tjänsten i slutet av 2015 öppnades upp för allmänheten. Två koordinatorer fick tillgång till Ineras ärendehanteringssystem Marval för att effektivisera arbete med anslutningar till Vården i siffror.

28 UNIKA ANVÄNDARE MED SITHS

29 UNIKA INLOGGNINGAR MED SITHS

30 INLOGGNINGAR FRAM TILL 21 MARS

31

32 SVARSTIDER FEBRUARI VÅRDEN I SIFFROR

33 SUPPORT INKOMNA ÄRENDEN

34 EXEMPEL PÅ FRÅGOR TILL KUNDSERVICE ”Hur hittar jag data som jag behöver?” Hur skulle man kunna använda sig av Vården i siffror för att jämföra två landsting (regioner) mot varandra på ett antal olika övergripande kvalitetsmått? Indikatorn "Läkemedel mot benskörhet efter fraktur" saknar resultat för Blekinge. Hur kommer det sig? Jag är intresserad att jämföra Stockholm län med övriga län/regioner. Jag får ju upp Riket som jämförelse men där ingår Stockholms län med ca 25 % av totalen. Jag skulle vilja på ett enkelt sätt få upp Riket exkl. Stockholms län som jämförelse. Hur göra för att kunna visa tabeller och diagram offline som Powerpoint? och för att vidarebearbeta data i Excel ? Hur gör jag för att se värden för alla kliniker/sjukhus/förvaltningar som finns i mitt landsting? Har en fråga kring Vården i siffror med anledning av ett konkret arbete jag just nu står inför: Hur skulle man kunna använda sig av Vården i siffror för att jämföra två landsting(regioner) mot varandra på ett antal olika övergripande kvalitetsmått

35 INFORMATION OM STÖRNINGAR  Du kan prenumerera på information om driftstörningar och servicefönster på: http://www.inera.se/KONTAKT_KUNDSERVICE/Driftstatus/Prenumerera http://www.inera.se/KONTAKT_KUNDSERVICE/Driftstatus/Prenumerera  Inera skickar automatiskt ut information om allvarliga driftavbrott prio 1 och servicefönster som har påverkan på den tjänst du bockar för när du anmäller dig för prenumeration. Om du exempelvis väljer att få servicefönster om Vården i siffror, så kommer du även få information om andra tjänsters servicefönster som har påverkan på Vården i siffror, t. ex Tjänsteplattformen. Information om driftstatus skickas ut via både e-post och SMS. Information om servicefönster skickas endast ut via e-post.  Om du upplever störningar på sidan, kontrollera driftstatus på Ineras hemsida.

36 DRIFTSTATUS PÅ INERA.SE

37

38 FRÅGOR OM SYSTEMFÖRVALTNING OCH DRIFT

39 Agenda 1.Innehåll i VIS 2.Utveckling/funktioner 3.Systemförvaltningsärenden och driftsärenden 4.Vi som jobbar med Vården i siffror 5.Vårens datum

40 STYRGRUPPEN MedlemRepresenterar Karin Christensson, ordförandeKansliet för nationella kvalitetsregister Per SkudeLandsting Ingrid ÖstlundLandsting, NSK Bodil KlintbergSKL, kunskapsstyrning Tony HolmSKL, NSK Birgitta StegmayrRegister Tomas JernbergRegister Tomas TroengRegister, registercentrum, landsting Föredragande: Fredrik Westander, Emma Vintemon och Patrik Wahlberg HiQ Projektgruppen

41 4. VI SOM JOBBAR MED VÅRDEN I SIFFROR – KANSLIET/SKL Emma Vintemon Projektledare/Utveckling/Innehåll Emma Vintemon Projektledare/Utveckling/Innehåll Fredrik Westander Innehåll Fredrik Westander Innehåll Adam Sandebring Innehåll Adam Sandebring Innehåll Maria Ekendahl Innehåll Maria Ekendahl Innehåll Siv-Marie Lindqvist Datahantering, statistik Siv-Marie Lindqvist Datahantering, statistik Camilla Eriksson Datahantering, statistik Camilla Eriksson Datahantering, statistik

42 VI SOM JOBBAR MED VÅRDEN I SIFFROR - HIQ Sebastian De Maré Systemutvecklare Sebastian De Maré Systemutvecklare Eric Jacobsson Systemutvecklare Teknisk ledning Eric Jacobsson Systemutvecklare Teknisk ledning Maria Herkner Grafisk formgivare Maria Herkner Grafisk formgivare Peter Lager Förvaltningsansvarig Peter Lager Förvaltningsansvarig Jonas Barkå Teknisk projektledare Jonas Barkå Teknisk projektledare Erik Lassbo Systemutvecklare Erik Lassbo Systemutvecklare Andrea Berglund Systemutvecklare Andrea Berglund Systemutvecklare Sarah Bater UX Sarah Bater UX Josef Oygun Testare Josef Oygun Testare Lena Isaksson Projektledare Förvaltning Lena Isaksson Projektledare Förvaltning

43 VI SOM JOBBAR MED VÅRDEN I SIFFROR - INERA Eleonor Ekorn Anslutning Eleonor Ekorn Anslutning Arne Karlsson Jiri Uosukainen Anslutning Jiri Uosukainen Anslutning Dorotea Tutnjevic

44 Agenda 1.Innehåll i VIS 2.Utveckling/funktioner 3.Systemförvaltningsärenden och driftsärenden 4.Vi som jobbar med Vården i siffror 5.Vårens datum

45 5. VÅRENS DATUM Kommande sprint-demonstrationer våren 2016 Sista onsdagen varje månad, kl 11.00-12.00 27 april 25 maj

46 ÅTERKOPPLA – LÄS MER! Vi uppskattar era synpunkter! Hör därför gärna av er efter att ni har varit inne och tittat på sajten. Vardenisiffror.se Information om Vården i siffror finns också på: http://kvalitetsregister. se/forbattravarden/hit taresultatdata/omvard enisiffror.1312.html

47 TACK! vardenisiffror.se


Ladda ner ppt "VÅRDEN I SIFFROR Status mars 2016 För allmän information om vården i siffror: https://vardenisiffror.se/abouthttps://vardenisiffror.se/about."

Liknande presentationer


Google-annonser